Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Folkhälsa

Folkhälsoarbete handlar om att skapa förutsättningar för befolkningen att leva ett gott och hälsosamt liv, det vill säga att människor mår bra där de lever, arbetar och bor samt att hälsan är jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället. Essunga kommun samarbetar med Västra Götalandsregionen i detta, och där folkhälsorådet utgör en arena för samverkan.

Många goda krafter medverkar till hälsa

Bilden illustrerar grundläggande värden inom miljö och samhällsekonomi

Vår hälsa formas av många olika byggstenar. Din hälsa påverkas av arv, omgivande kultur- och miljö, genom dina levnadsvanor och genom de förutsättningar samhället ger dig.

Folkhälsa – vad är det?

Folkhälsa är ett mått på en befolknings samlade hälsotillstånd, både vad det gäller nivå och fördelning av de samlade individernas hälsa. En god folkhälsa handlar alltså inte bara om att hälsan bör vara så bra som möjligt, den bör också vara så jämnt fördelad som möjligt.

Folkhälsopolitik och folkhälsoarbete

Det övergripande målet för folkhälsopolitiken har ett tydligt fokus på jämlik hälsa. Till detta övergripande mål finns 8 stycken målområden. Målen tydliggör samhällets ansvar som förutsätter ett gemensamt och tvärsektoriellt arbete. Essunga kommun samarbetar med Västra Götalandsregionen i detta, och där folkhälsorådet utgör en arena för samverkan.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt