Läs mer

Invandring och integration

Mat från olika delar av världen som serverades på den internationella festen våren 2017 i Nossebro

I Essunga kommun jobbar vi aktivt för att nya invånare ska integreras i vårt samhälle. Det finns ett Integrationscenter dit kommuninvånare som kommer från andra länder är välkomna att besöka. Adressen är Södra vägen 9 B i Nossebro.

På Integrationscenter jobbar vi tillsammans med dig för att du ska ha en egen försörjning (genom arbete eller studier), lära dig svenska och känna dig delaktig i vårt samhälle.

Hos oss är du välkommen på personliga möten där du kan få information om rättigheter och skyldigheter i det svenska samhället. Vi förmedlar också kontakter med myndigheter såsom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt