Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mobbning, Trygghetsteam

På kommunens grundskolor har vi som mål att förebygga och stoppa kränkande behandling och mobbning. Eleverna ska känna sig trygga i skolan. De ska också veta, att där finns vuxna att vända sig till, om det uppstår problem.

 

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Varje skola har en "Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandlng" som utvärderas varje år. I den kan du läsa hur vi på skolan konkret arbetar för att motverka kränkande behandling och hur vi hanterar de olika situationer som uppstår.


Här hittar du plan mot kränkande behandling för respektive förskola och skola.

 

Trygghetsteamets uppgifter

På varje skola finns ett trygghetsteam. På F-5 skolorna och grundsärskolan är det lärararbetslagen som fungerar som trygghetsteam, på 6-9 skolan består trygghetsteamet av representanter från lärararbetslagen. Trygghetsteamen arbetar aktivt med arbetet kring kränkande behandling och mobbning.

Var vänder man sig?

Om man känner sig utsatt för kränkningar eller blir mobbad, eller ser någon annan bli utsatt, kan man alltid vända sig till trygghetsteamen.

Självklart ska man i första hand vända sig till någon som man känner och har förtroende för, t. ex. föräldrar, kompisar, mentor eller annan personal på skolan. De kan sedan i sin tur koppla in trygghetsteamet vid behov.

Läsåret 2018/19 ingår följande personer i trygghetsteamet på 6-9 skolan:

Hèléne Karlsson

kurator

telefon: 0706-88 35 14

Carina Ivehag

ungdomscoach

telefon: 0767-64 81 50 

Katarina Persson

representant arbetslag 6

telefon: 0739-66 28 12

Lars Hammarstrand

representant arbetslag 7

telefon:  0731-51 72 81

Hanna Därnemyr

representant arbetslag 8

telefon: 0704-16 31 93

Anna-Karina O´harnisch

representant arbetslag 9

telefon: 0703-10 85 96

Kontaktuppgifter

Tina Hededal
Utbildningschef Sektor Utbildning
Telefon: 0512-570 66
E-post till Tina Hededal
...
Tomas Johansson
Rektor Nossebro skola 6-9 och Grundsärskola
Telefon: 0512-570 09
E-post till Tomas Johansson
....
Jonas Engernäs
Biträdande rektor rektor Nossebro skola 6-9 och SYV
Telefon: 0512-570 36
E-post till Jonas Engernäs
...
Barbara Johansson Berger
Tf Rektor Jonslunds skola F-5, Grundsärskola och Fritidshem Jonslund skola F-5
Telefon: 0512-571 92
E-post till Barbara Johansson Berger
...
Susanne Bäck Englund
Tf Rektor Bredöls skola F-5, Grundsärskola och Fritidshem Bredöls skola F-5
Telefon: 0512-570 23
E-post till Susanne Bäck Englund
...
Madelaine Hallin
Tf Rektor Nossebro skola F-5, Grundsärskola och Fritidshem Nossebro F-5
Telefon: 0512-571 06
E-post till Madelaine Hallin
...
Karin Lennermo
Tf Rektor Nossebro skola F-5, Grundsärskola, Fritidshem Nossebro skola F-5
Telefon: 0512-571 63
E-post till Karin Lennermo
...
Skolkontoret Nossebro skola (telefonsvarare lyssnas av kontinuerligt)
Telefon: 0512-570 60

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt