Läs mer

Psykisk ohälsa

De allra flesta av oss kommer någon gång i livet i kontakt med psykisk ohälsa, antingen genom att vi själva drabbas, en nära anhörig, vän eller arbetskamrat. En person som har en psykisk ohälsa har svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden. Begränsningarna har funnits, eller kan antas komma att bestå under en längre tid.

Den psykiska ohälsan kan påverka förmågan att ta hand om sig själv i det dagliga livet, att umgås med andra och även minska förmågan att arbeta eller att delta i aktiviteter.

Socialpsykiatri

Kommunen har personal som hjälper personer med psykisk ohälsa. Personalen ingår i Sociala Reursenheten.

Sociala Resursenheten ger också hjälp och stöd till personer som har missbruksproblem och/eller andra sociala problem.

Behandlingsinsatser sker utifrån beslut från socialsekreterare.

Du kan exempelvis:

  • Få hjälp med att skapa rutiner och struktur i vardagen.
  • Bli motivierad till förändring.
  • Få hjälp att bryta eventuell isolering och ensamhet.

Öppen verksamhet

Tisdag till torsdag mellan klockan 9.00 och 12.00 erbjuds öppen verksamhet på Knuten för personer med psykosocial problematik samt för ungdomar och vuxna med beroendeproblematik. Till den öppna verksamheten kan du komma utan beslut om bistånd från socialtjänsten.

Här kan du:

  • Umgås under nyktra och drogfria former.
  • Läsa lokaltidningen och använda dator.
  • Köpa kaffe och smörgås.

Knuten finns på Järnvägsgatan 9 i Nossebro.

För ändrade öppettider se anslag på plats eller ring 0512-571 39

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt