Läs mer

Elevhälsoteamet

I elevhälsoteamet arbetar skolsköterskor, skolkurator, elevcoacher och specialpedagoger. Vi köper tjänst som skolläkare och psykolog.

Elevhälsoteamet arbetar förebyggande och samarbetar med barn- och ungdomspsykiatrin, barnavårdscentralen, socialtjänsten, barnhabiliteringen, primärvården och tandvården.

Kontaktuppgifter

Therese Höög
Elevhälsochef
0512-570 09
E-post till Therese Höög

Kamilla Ehn
Skolsköterska
0512-570 76
E-post till Kamilla Ehn

Clara Lilliesköld
Skolsköterska
0512-570 86
E-post till Clara Lilliesköld

Anneli Salthammer
Skolkurator
0512-570 87
E-post till Anneli Salthammer

Elevcoacher

Carina Ivehag
Ungdomscoach, Nossebro skola 6-9
076-764 81 50
E-post till Carina Ivehag

Hanna Blad Hansson
Elevcoach Nossebro skola F-5
073-966 28 23
E-post till Hanna Blad Hansson

Linda Härling Samuelsson
Elevcoach Jonslunds skola F-5
076-851 34 25
E-post till Linda Härling Samuelsson

Malin Kvistegården
Elevcoach Bredöls skola F-5
072-353 69 00
E-post till Malin Kvistegården

Specialpedagoger

Annette West
Specialpedagog, Nossebro skola 6-9
Tel: 070-829 57 55
E-post till Annette West

Christina Nilsson
Specialpedagog, Nossebro skola 6-9
072-9863631
E-post till Christina Nilsson

Marie Fryer
Specialpedagog, Nossebro skola 6-9 och Anpassad skola
070-321 42 90, Kontaktas endast genom sms eller e-post
Epost till Marie Fryer

Viviann Ljungsberg

Specialpedagog, Nossebro skola F-5
073-966 28 30
E-post till Viviann Ljungsberg

Ulrika Härnälv Klint
Specialpedagog, Nossebro skola F-5
073-966 28 32
E-post till Ulrika Härnälv Klint

Lena Mogren
Specialpedagog, Jonslunds skola F-5
072-973 36 81
E-post till Lena Olsson

Yvonne Hanzén
Specialpedagog, Bredöls skola F-5
073-461 80 74
E-post till Yvonne Hanzén

Marina Widlund
Specialpedagog förskola
0512-570 96
E-post till Marina Widlund

Mottagningstider

Skolsköterskor: Clara Lilliesköld och Kamilla Ehn
Skolläkare, tidsbeställning hos skolsköterskan, telefon 0512-570 86

Nossebro skola, telefon 0512-570 86
Måndag till torsdag kl 10.00 - 12.00 Clara Lilliesköld, skolsköterska
Fredag kl 10 - 12.00 Kamilla Ehn, skolsköterska

Bredöls skola, telefon 0512-570 76
Tisdag kl 08.00 - 12.00 Kamilla Ehn, skolsköterska

Jonslunds skola, telefon 0512-570 76
Måndag kl 8.00 - 12.00 Kamilla Ehn, skolsköterska

Hälsokontroller

 Förskoleklass

 • Överflyttning av BVC journal till skolhälsovården
 • Hälsodeklaration inhämtas från vårdnadshavare
 • Hälsosamtal
 • Längd, vikt, hörsel- och synkontroll
 • Uppföljning av barn med särskilda behov, medicinska handikapp, kroniska sjukdomar samt övriga kontrollelever
 • Skolläkare vid behov

 År 1

 • Uppföljning av barn med särskilda behov, medicinska handikapp, kroniska sjukdomar samt övriga kontrollelever
 • Skolläkare vid behov

 År 2

 • Hälsosamtal
 • Längd och viktkontroll
 • Erbjudande om vaccination MPR (mässling, påssjuka, röda hund)
 • Uppföljning av barn med särskilda behov, medicinska handikapp, kroniska sjukdomar samt övriga kontrollelever
 • Skolläkare vid behov

 År 3

 • Uppföljning av elever med särskilda behov, medicinska handikapp, kroniska sjukdomar samt övriga kontrollelever
 • Skolläkare vid behov

 År 4

 • Hälsodeklaration inhämtas från vårdnadshavare
 • Hälsosamtal
 • Längd, vikt och ryggkontroll
 • Uppföljning av barn med särskilda behov, medicinska handikapp, kroniska sjukdomar samt övriga kontrollelever
 • Skolläkare vid behov

 År 5

 • Uppföljning av elever med särskilda behov, medicinska handikapp, kroniska sjukdomar samt övriga kontrollelever
 • Skolläkare vid behov
 • Erbjudande om vaccination mot HPV (Humant papillomvirus)
 • Pubertetsamtal tjej- och killgrupper

År 6

 • Uppföljning av elever med särskilda behov, medicinska handikapp, kroniska sjukdomar samt övriga kontrollelever
 • Skolläkare vid behov
 • Längd-vikt och ryggkontroll

 År 7

 • Hälsodeklaration inhämtas från vårdnadshavare
 • Hälsosamtal
 • Längd, vikt och ryggkontroll
 • Uppföljning av barn med särskilda behov, medicinska handikapp, kroniska sjukdomar samt övriga kontrollelever
 • Skolläkare vid behov

 År 8

 • Uppföljning av elever med särskilda behov, medicinska handikapp, kroniska sjukdomar samt övriga kontrollelever
 • Skolläkare vid behov
 • Erbjudande om vaccination DiTeKi (Difteri, stelkramp och kikhosta)

 År 9  

 • Uppföljning av barn med särskilda behov, medicinska handikapp, kroniska sjukdomar samt övriga kontrollelever
 • Skolläkare vid behov

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt