Läs mer

Hållbar utveckling Agenda 2030

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda för hållbar utveckling som innehåller sjutton globala mål som ska uppnås till år 2030.

Globala målen

De 17 globala målen har i sin tur 169 delmål och drygt 230 globala indikatorer för hur arbetet ska genomföras och följas upp.

Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig.

Med Globala målen har världens ledare åtagit sig att uppnå fyra saker till år 2030:

 • Att avskaffa extrem fattigdom.
 • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
 • Att främja fred och rättvisa.
 • Att lösa klimatkrisen

Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen, och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna – och Globala målen utgör vår gemensamma plan för hur vi skapar en bättre och mer hållbar värld för alla!

Vill du veta mer om hur arbetet med de globala målen fortskrider?

Här presenteras de nyheter som är relaterade till kommunens arbete med de globala målen. • Din vattenanvändning spelar roll
  Essunga kommun uppmärksammar Världsvattendagen den 22 mars
  Läs mer


 • Hållbar och ekonomisk avfallshantering
  Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg säkrar en robust drift för framtiden
  Läs mer


 • En vecka fri från våld och Orange Day
  Vecka 47, 22 - 28 november, uppmärksammas våld mot kvinnor
  Läs mer

 • Erlinda Malmerström och Anna Maria Jantasarena visar upp lådor med stora röda äpplen de hämtat i Jonslund.
  Måltidens dag sätter lokalproducerat på menyn
  Grynkorv och närodlat serveras torsdag den 21 oktober
  Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt