Läs mer

Gymnasieskola

Essunga kommun erbjuder gymnasieskola i närliggande orter där det finns ett stort utbud av olika program.

Ungdomar från Essunga kommun söker gymnasieutbildning genom antagningskansliet Gymnasium Skaraborg. Kommunen har samverkansavtal gällande gymnasieutbildning med Utbildning Skaraborg, Kunskapsförbundet Väst (Trollhättan o Vänersborgs kommuner),  Vårgårda kommun samt med Västra Götalandsregionen. Detta innebär att eleverna räknas som förstahandssökande till de nationella program som finns där. Program som inte erbjuds i våra samverkansområden kan sökas var som helst i landet. Detta gäller också fristående gymnasieskolor, samt utbildningar med riksrekrytering.

Frisökning innebär att nationella program som erbjuds inom samverkansområdena kan sökas i andra kommuner, men eleverna räknas där som andrahandssökande och tas in i mån av plats. Inackorderingstillägg utgår ej vid frisök.

Ansökan till gymnasieskolan sker senast den 1 februari via internet till Gymnasium Skaraborg som handlägger ansökningarna. Adress till Gymnasium Skaraborg och personliga inloggningar erhålls genom studie- och yrkesvägledaren.

Ansökan ska skrivas ut på papper och undertecknas av sökande.

Här nedan finns länkar till gymnasieskolor i våra grannkommuner:

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt