Läs mer

Mänskliga rättigheter

Politikerna i Essunga kommun har tagit ett beslut om att skapa ett samhälle som är tillgängligt för alla. Målet är att alla oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i vårt samhälle. Detta är ett stort arbete som kommer att ske under flera år.

Inom kommunen arbetar man med att öka tillgängligheten på olika sätt exempelvis genom att se över allmänna lokaler och ytor i samhället. Vår hemsida har ett uppläsningsverktyg, Talande webb, och man kan gå in på tillgänglighetsdatabasen för att där kunna få veta mer om hur flera offentliga platser ser ut innan man besöker dem. Information finns även att få på olika språk.

TD – Tillgänglighetsdatabasen

Med informationen i tillgänglighetsdatabasen tar du enkelt reda på hur tillgängliga offentliga byggnader är för personer med olika funktionshinder. Du hittar Tillgänglighetsdatabasen här Länk till annan webbplats..

Talande webb

Med hjälp av uppläsningsverktyget Talande webb, kan du få vår hemsida uppläst eller få stöd i din läsning av webbsidan. Du hittar Talande webb i ovankant till höger. Symbolen för verktyget är ett öra.

Enkelt avhjälpta hinder

Enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser ska åtgärdas. Kraven har funnits sedan 2001 och ställs i plan- och bygglagen. Du kan läsa mer om Enkelt avhjälpta hinder i Boverkets folder som du hittar på den här länken. Länk till annan webbplats.

Synpunktshantering

Har du upptäckt hinder i den offentliga miljön i vår kommun? Skicka då in det du vill uppmärksamma oss på via vårt Synpunktsformulär här på webben. Alla kan nu hjälpa till att identifiera bristande tillgänglighet!

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt