Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Avfall och återvinning

Kommunstyrelsen har verksamhetsansvaret för renhållningen i kommunen. Miljönämnden har ansvaret för tillsyn över efterlevnaden av föreskrifterna om avfallshantering i Miljöbalken och med stöd av lagen meddelade föreskrifter.

Avfallshantering

Renhållningen i kommunen sköts av entreprenör, Ragn-Sells AB i Vara. Ordinarie hämtning utförs en gång varannan vecka. Efter begäran hos Ragn-Sells AB i Vara kan fastighetsägare få hämtning var 4:e vecka, veckohämtning av 660 liter kärl, extra säck, extra tömning samt hjälp med framkörning av kärl till hämtningsplats.

Genom att anpassa hämtningsintervall och kärlstorlek är det kommunens förhoppning att dels ge abonnenterna en optimal service. Det skapar också förutsättningar för att hushållen genom sortering, återvinning och kompostering skall kunna minska sina avfallsmängder och därmed sina kostnader.

Renhållningstaxa

Vid frågor kontakta Ragn-Sells kundcenter 010-723 23 23

Kompostering

Nedsatt hämtning (miniservice – 6 st säckar/år) kan efter ansökan till bygg- och miljönämnden beviljas under förutsättning att fastighetsinnehavaren på ett från miljö- och hälsoskyddssynpunkt godtagbart sätt kan hantera delar av sitt avfall. Det krävs i så fall att du gör en anmälan om kompostering till bygg- och miljökontoret och att du har en kompostbehållare som är skadedjurssäker och luftad. Blankett för anmälan kan beställas från miljökontoret eller laddas hem från hemsidan.

Kompostbehållare
Om du komposterar hushållsavfall utomhus är det viktigt att inte skadedjur kan ta sig in. Kompostbehållaren får därför inte ha glipor eller hål som är större än sex mm. Det är en fördel att välja en isolerad behållare eftersom den har bättre förutsättningar att fungera året runt.

En tumregel för att avgöra hur stor kompostbehållare som behövs är att räkna med en volym på 50 liter per hushållsmedlem. Det finns en rad olika behållare att köpa, men det går även bra att bygga sin egen kompostbehållare.

Återvinningscentralen Krusegården

Ragn-Sells AB är ansvarig för driften av återvinningscentralen (ÅVC) vid Krusegården i Nossebro.

Återvinningscentralen (ÅVC) är öppen och bemannad:

  • Tisdagar mellan kl 10.00 och 18.00
  • Torsdagar mellan kl 14.00 och 18.00 
  • Första lördagen i varje månad mellan kl 09.00 och 12.00

Välkommen med ditt sorterade avfall.

 


Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt