Läs mer

Kommun & politik

Kommunfakta

Essunga kommun har cirka 5 700 invånare och ligger i hjärtat av Västra Götalands län. Hälften av invånarna bor på landsbygden och hälften i små trevliga tätorter. Nossebro är kommunens centralort.

Politik och demokrati

Kommunen fattar ständigt beslut, som påverkar dig. De kommunala besluten kan fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnd, förtroendevalda eller av tjänsteman.

Styrande dokument

Styrdokumenten i kommunen ska skapa goda förutsättningar för styrning och uppföljning. Kommunfullmäktige beslutar om styrdokument som är kommunövergripande.

Kommunens organisation

Essunga kommun är en demokratiskt styrd organisation, som leds av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna.

Ärenden och handlingar

Du som är invånare har rätt till insyn i kommunen. Det innebär att du på olika sätt kan ta del av kommunal information. Samtliga ärenden och handlingar hanteras i enlighet med offentlighetsprincipen med hänsyn till personuppgiftslagen.

Hållbar utveckling Agenda 2030

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda för hållbar utveckling som innehåller sjutton globala mål som ska uppnås till år 2030.

Överklaga beslut, rättssäkerhet

Ibland blir det inte som du vill. Du kanske anser att någon fattat ett felaktigt beslut. Då kan det vara så att du har en möjlighet att överklaga.

Mänskliga rättigheter

Politikerna i Essunga kommun har tagit ett beslut om att skapa ett samhälle som är tillgängligt för alla. Målet är att alla oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i vårt samhälle. Detta är ett stort arbete som kommer att ske under fler...

Press- och informationsmaterial

Här hittar du bland annat pressmeddelanden, pressbilder och vårt informationsblad Essinfo.