Läs mer

Kulturskolan i Essunga

Kulturskolan i Essunga har undervisning i tre skolor, i Bredöls skola, Jonslunds skola och Nossebro skola för elever som går i grundskolan eller gymnasium.

Undervisning i Kulturskolan sker huvudsakligen utanför skoltid, det vill säga före och efter skoltid samt under raster och håltimmar. Om du är med i någon av våra orkestrar, övar du efter skoltid. Ensemblespel, körsång, orkesterspel eller vara medlem i en rockgrupp kostar inget extra utan ingår i anmälningsavgiften. Vi ser det som självklart att du är med i orkester, kör eller i en rockgrupp. Kulturskolans undervisning följer grundskolans läsårstider.

Kulturskolan garanterar eleven minst 28 lektionstillfällen per läsår under förutsättning att eleven börjar vid höstterminens start. Här ingår förutom undervisning även konserter och föreställningar. Om eleven varit sjuk eller haft annan frånvaro omfattas han/hon inte av garantin.

Anmälan

Du anmäler dig via kommunens hemsida, självservice (e-tjänst): Här anmäler du dig. Länk till annan webbplats.
Vid frågor ring telefon 0512-570 46.

Utökad undervisning
När du spelat ett instrument/ämne i två år kan du söka undervisning i ett ytterligare instrument.

Kulturskolans inriktning och mål

Kulturskolans inriktning är att

 • Skapa och bredda intresset för musik och andra kreativa uttryck bland barn och unga i Essunga kommun.
 • Nyfikenhet och glädje ska vara vägen in i Kulturskolans verksamhet.
 • Erbjuda undervisning för barn och ungdom mellan 7-19 år.
 • Samverka med förskola, grundskola, grundsärskola och kommunala fritidsverksamheter.
 • Ge en allsidig undervisning anpassad till elevernas utveckling och egna önskemål.
 • Träna elever i att självständigt planera och genomföra ett framträdande inför publik.
 • Förbereda elever som söker till studier i estetiska ämnen.
 • Uppmuntra eleverna att utöva sitt intresse i kommunens föreningsliv.
 • Vara en synlig del i Essunga kommuns kulturliv och bidra till kommunens attraktivitet.

 Kulturskolans mål är att

 • Så många som möjligt ska kunna ta del av Kulturskolans resurser.
 • Unga ges möjlighet att utvecklas som människor samt att utveckla uttryckssätt och förmågor i ett livslångt lärande.
 • Genom estetiska uttryck skapa delaktighet och sammanhang där barn och ungas demokratiska rätt att uttrycka sig prioriteras.

 

Orkestrar och grupper

Att spela i orkester eller grupp är minst lika viktigt som den övriga undervisningen i musikskolan. Av praktiska och schematekniska skäl ligger dessa övningar på eftermiddagstid. 

Varje instrumentlärare organiserar och övar i mindre grupper så snart elevernas musikaliska mognad tillåter.

Orkestrarna och grupperna framträder också vid morgonsamlingar, föräldramöten, spelar för kommunfullmäktige, besöker serviceinrättningar med mera.

Utbud, regler och avgifter

Regler för hyra av instrument

Från och med årskurs 2 får eleven välja nedanstående. Instrument kan i mån av tillgång hyras.

 • tvärflöjt
 • fiol/violin
 • klarinett
 • saxofon
 • trumpet
 • tuba
 • horn
 • trombon

 Från och med årskurs 3 får eleven välja nedanstående: Instrument är inte möjligt att hyra.

 • piano
 • gitarr/elgitarr
 • elbas
 • trummor
 • sång

Kulturskolans musikstudio
Från årskurs 6 får du lära dig att spela in sång, musik eller poddar tillsammans med ledare. Du kan också göra egen musik som du spelar in i studio.

Avgifter
Avgifter i kulturskolan betalas terminsvis. Debitering sker i oktober och februari. Familjer med två eller flera barn i musikskolan får 25 % rabatt på totala elevavgiften. Rabatten gäller inte instrumenthyra.

Vid antagning under pågående termin kontaktas vårdnadshavare och avgiften debiteras så snart eleven påbörjat undervisningen (hel terminsavgift).

Undervisning inklusive ensemble 640 kr/termin
Instrumenthyra 315 kr/termin
Enbart körsång 315 kr/termin
Musikstudio 315 kr/termin

Kontaktuppgifter till Kulturskolan

Adress:
Marknadsgatan 2
465 30  Nossebro

Telefonnummer till musiksalen, 0512-572 06

Johanna Wängberg, fiol, piano, cello
Telefon: 070-244 12 79

Håkan Torpenberg, gitarr, elgitarr, slagverk, rockband, musikstudio, bas
Telefon: 070-765 31 00

Marie Fri, klarinett, saxofon, gitarr, tvärflöjt, ensemble
Telefon: 070-624 05 86

Stefan Rahkonen, trumpet, trombon, ensemble
Telefon: 070-594 49 36

Medea Lindgren, sång
Telefon: 070-689 71 95

Anette Johansson, administratör
Telefon: 0512-570 46

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt