Läs mer

Boka företagarbesök

företagsbesök

Essunga kommuns politiker och tjänstemän vill gärna träffa dig som företagare och höra om dina förutsättningar. Därför gör vi ett antal företagsbesök varje år.

Syftet med att besöka företag i vardagen är att bygga relationer och att öka kunskapen och förståelsen för företagens villkor och förutsättningar. Vi får möjlighet att lyssna in era tankar och idéer och får information om företaget och dess framtidsplaner.

Mer komplexa frågor och förslag kan kanske inte besvaras direkt men kan leda till förändringar i kommunen på längre sikt. Vi sammanställer och lämnar över till berörda tjänstemän.

Företagsbesöket lägger ni upp det så det passar er verksamhet.

Här är tips på vad ni kan vilja berätta för oss:

• När startade företaget? Hur länge har du drivit företaget?
• Hur ser du på framtiden ut för ditt företag de närmaste 5 åren?
• Hur ser framtiden ut för er bransch?
• Hur ser ert rekryteringsbehov ut det kommande åren?
• Har ni lätt eller svårt att hitta rätt kompetens?
• Hur fungerar infrastrukturen/kommunikationer till ert företag?
• Vad innebär ett bra företagsklimat för ditt företag?
• Hur fungerar kontakten med kommunens tjänstemän?
• Hur är det att vara företagare i Essunga kommun?
Nämn en sak som kommunen kan göra bättre för dig som invånare eller företagare.

Anmäl ditt företags intresse här

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt