Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Äldre

Du som är äldre kan få stöd och hjälp utifrån dina behov, så att du i första hand kan bo kvar hemma och leva ett självständigt och tryggt liv.

Äldreomsorgen är indelad i områden. Varje område har en enhetschef. Det finns äldreboende, hemvård och hemsjukvård och demensvård. Det finns två äldreboenden i Nossebro. Kerstinsås som är ett äldreboende/demensboende och Lindbacken ett demensboende. 

Boende för äldre

Essunga kommun finns ett brett utbud av boende för äldre personer.
För personer som har ett stort omvårdnadsbehov finns äldreboende samt gruppboende för personer med demenssjukdom. Därutöver finns pensionärslägenheter och trygghetsboende. I våra säskilda boendeformer finns det kompetent personal som ger omsorg och omvårdnad utifrån den enskildes behov. I personal-gruppen ingår omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och enhetschef. Vår personal arbetar utifrån vårt värdedokument som är Värdegrund PDF (pdf, 28.2 kB).

Ansökan
Ansökan om bostad i en särskild boendeform (äldreboende, gruppboende) görs hos en biståndshandläggare som utreder behovet av boende i samråd med den sökande eller god man.

Biståndshandläggare, 0512-571 22

Avgifter inom äldreomsorgen hittar du här.PDF (pdf, 302.9 kB)

Äldreboende
Äldreboende är en gemensam boendeform för personer med stora omvårdnadsinsatser. Den privata bostaden möbleras förutom sängen med egna möbler. Utöver den egna bostaden finns det lokaler för gemenskap och aktiviteter. Matsal och sällskapsrum finns också. Alla boende har en egen kontaktperson för att skapa kontinuitet och trygghet för de boende och anhöriga. Vid inflyttning i särskilt boende håller kontaktpersonen ett välkomstsamtal. Vid samtalet deltar också enhetschef och ansvarig sjuksköterska.

Gruppboende för personer med demenssjukdom
För personer med demenssjukdom finns särskilda gruppboenden. Dessa kan vara belägna i ett äldreboende eller utgöra en egen enhet. Här bor man i en liten grupp om 6-7 personer som får vård och omsorg utifrån den enskildes behov.

Pensionärslägenheter
På Krusegårdsgatan i Nossebro finns 16 pensionärslägenheter. Lägenheterna ligger intill Kerstinsås äldreboende. Lägenheterna består av 2 rum och kök.

Seniorboende och trygghetsboende
I centrala Nossebro finns det en seniorbostad bestående av 16 lägenheter med hiss. I anslutning finns också en gemensamhetslokal. Det är Essunga bostäder som hyr ut lägenheterna.

Där finns också trygghetsboendet Åsikten som är fint beläget vid ån Nossan. Här finns också en gemensamhetslokal. Det är Essunga bostäder som hyr ut lägenheterna.

I anslutning till Kerstinsås ligger ett nybyggt trygghetsboende, Misteln, med 19 lägenheter. Essunga bostäder hyr ut lägenheterna.

Demensvård

Stöd till anhörig

I kommunen finns en anhörigkonsulent som kan erbjuda kontakt och stöd till anhöriga. Det finns möjlighet för anhöriga att delta i anhörigcirklar.

Särskilt boende/korttidsvård

Inom särskilda boendeformer finns tre enheter med inriktning mot demensvård. Demensboendet Lindbacken samt avdelningarna Gullviva och Mandelblom på äldreboendet Kerstinsås. Båda boendena ligger i Nossebro.

Det finns också möjlighet att få avlösning i hemmet för den som vårdar en person med demenssjukdom hemma. Dessutom finns möjlighet att regelbundet eller vid tillfälligt behov få korttidsboende på någon av våra avdelningar med korttidsplatser, Gullviva eller Blå Viol.

Demensdagvård

På Gullregnet, Torgatan 10 i Nossebro, finns vår demensdagvård. Vi har öppet måndag, onsdag och fredag. Insatsen är biståndsbedömd. Ansökan görs hos biståndshandläggare.

Hemvård

Hemvårdens personal hjälper dig med personlig omvårdnad som exempelvis hygien, på- och avklädning och vid måltid. Personalen kan även hjälpa dig med praktiska sysslor som exempelvis städ, tvätt och inköp. Om du behöver kan du få stöttning och hjälp dygnet runt.

Din hjälp och/eller stöttning är individuellt anpassad och biståndsbedömd. För ansökan och mer information är du välkommen att kontakta äldreomsorgens biståndshandläggare: 0512-57122.

I Essunga kommun beslutade kommunfullmäktige år 2010 att införa valfrihet i hemvård enligt Lagen (2008:962) om valfrihet (LOV).

Valfrihetssystemet innebär att invånare i Essunga kommun som har beviljats hemvård, enligt Socialtjänstlagen, har rätt att välja vem som skall utföra insatsen.

För närvarande finns det förutom Essunga kommun en extern utförare.
Extern utförare: Rutans Allservice (utför endast service)
Telefon: 0709-75 27 21
E-post: lotta@rutansallservice.se

Produktblad för Rutans AllservicePDF (pdf, 242.3 kB) och Essunga kommunPDF (pdf, 553.4 kB).

Hemvårdens insatser ingår i maxtaxan och avgifterna för år 2019 kan ni läsa mer om här.PDF (pdf, 22.3 kB)

Restaurang Kaveldunet

Restaurang Kaveldunet hittar du på Kerstinsås i Nossebro. I köket på Kerstinsås lagas frukost, middag och kvällsmat till boende på Kerstinsås.

Restaurang Kaveldunet håller stängt från och med 12 januari 2021. Restaurangen håller stängt till 14 mars. Nytt beslut tas torsdagen den 11 mars.

(Som tidigare kan man ringa och beställa matlåda (telefon 0512-571 26).

Lunch lagas till restaurang Kaveldunet, Lindbackens äldreboende samt till kommunens matdistribution. Kommunens biståndshandläggare gör en bedömning om behov finns för matdistribution.

Pensionärer äter för 59 kr då ingår Varmrätt, sallad, valfri dryck, bröd, kaffe och efterrätt. Man kan köpa ett häfte för 590 kr med 10 stycken lunchkuponger.

Matsedlar Kaveldunet

Nyhet: Från och med 5 oktober serveras åter 2 alternativa rätter att välja mellan.

Aktiviteter för äldre

I Essunga kommun har vi blandade aktiviteter för äldre. Exempel på aktiviteter är onsdagskaffe med underhållning, sittande gymnastik, kort och prat, pyssel, samtal, bildvisningar och gudstjänster. Det finns program för varje månad som sätts upp på anslagstavlorna på Kerstinsås. Det går också att kontakta kommunens aktivitetssamordnare på tel. 0512-570 82 för mer information.

Avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen

Från 1 juli 2002 gäller maxtaxa inom äldre- och funktionshinderomsorgen. Med maxtaxa menas att du inte betalar mer än en viss summa per månad för omvårdnad, hemtjänst, dagvård och kommunal hälso- och sjukvård. För år 2019 är maxtaxan 2089 kr. 

Avgiftshandläggare kan nås via växeln 0512-570 00.

Avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen 20190101PDF (pdf, 302.9 kB)

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt