Läs mer

Årets Essungabo

Årets Essungabo 2023

Allmänheten får nominera vilka de tycker ska föräras utmärkelsen "Årets Essungabo". De inkomna förslagen bearbetas av en jury som sedan utser pristagaren.

På nyårsaftonen 31 december delas priset ut och Årets Essungabo kommer presenteras på kommunens hemsida och sociala medier.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 3 december klockan 23.30.

Kriterier

Kriterierna är sedan starten 2007 och dessa ska man uppfylla:
• På ett eller annan sätt gjort kommunen uppmärksammad på ett positivt sätt och satt kommunen på kartan
• Genom lång och trogen tjänst utvecklat kommunen
• Är skriven i eller har annan anknytning till kommunen
• Visat civilkurage i samband med en speciell händelse
• Genom sin insats räddat livet på eller stärkt livskvaliteten för en medmänniska.

Juryn

2023 består juryn av Carina Gustafsson, Börje Andersson, Berit Cerdier och Pernilla Nilsson.

Tidigare års utnämningar:

Juryns motivering

2023 - Ingmar och Ingela Bäckström

Tillsammans har de format och byggt upp den unika anläggningen Vesselskogen på hemgården Båtebo i Främmestad och genom att förmedla kunskap om ett uråldrigt svenskt kulturarv har de även uppmärksammat kommunen på ett positivt sätt. Verksamheten blommade ut på allvar under 2023 efter en mjukstart under pandemiåren. Tusentals besökare har kommit för att lyssna till sång i duett, solo och kör. Besökarna har fått följa en äkta kolmilas utveckling från tändning till färdigt träkol och njuta av servering och uppträdanden i en pastoralt naturskön och kulturhistorisk miljö.

2022 - Bröderna Bo & Jan Ansbjer
Årets Essungabor 2022 är visionärer och entreprenörer ut i fingerspetsarna.Under flera decennier har de startat och utvecklat företag som skapat ett stort antal nya jobb i Essunga kommun. Vid sidan av ordinarie chefsjobb inledde de 2021 i egen regi renoveringen av Nosse Kvarn, ett arbete som under 2022 gick in i sin slutfas. Bröderna har gett nytt, modernt liv åt en kvarn med anor 700 år tillbaks i tiden. Den upprustade kvarnen har inte bara tillfört Nossebro ett nytt fräscht landmärke utan bäddar också för spännande aktiviteter framöver

2021 - Ulrika Jörkander
Årets Essungabo 2021 är en person med mycket goda ledaregenskaper. Hon beskrivs ofta som, citat, ”en eldsjäl med outsinlig energi och stor positivism”. I början av 1990-talet startade hon en särskild sektion i en av Essunga kommuns idrottsföreningar. Ulrika är en mångårig ledare, drivande kraft , inspiratör och idéspruta inom Nossebro Gymmixförening som hon var med och startade 2002.

2020 - Ingrid Jessen
Årets Essungabo 2020 är en aktiv föreningsmänniska som gärna engagerar sig och ger en hjälpande hand i många olika situationer. Ingrid har under denna svåra pandemi utvecklat de befintliga aktiviteter som hon tidigare skapat och gett alla invånare i kommunen möjlighet att delta på för att sprida friskvård och glädje till alla. Några arrangemang som hon är engagerad i är Skoj på hoj, ordjakten, Främmestad IK Orientering med tävling Öjetrampen, Råglannaruset, Senior-prova-på-sporter, Måndagsgruppen Främmestads motionärer och Essunga Musik & Teaterförening.

2019 - Anna Andersson
Årets Essungabo 2019 har en unik förmåga att engagera och sprida glädje. Personen är inte infödd essungabo, utan invandrare från en större stad på vad som brukar kallas Sveriges framsida. Anna är en person som sticker ut och vågar bjussa på sig själv.

2018 - Rune Niklasson
Årets Essungabo har sedan 1976 aktivt bidragit till att berika och utveckla intresset för kultur i Essunga kommun. Som ordförande i Essunga Musik
och Teaterförening 1997 till 2016 har han lagt ner ett enormt ideellt arbete i syfte att erbjuda essungaborna högkvalitativa evenemang inom teater, sång och musik.

2017 - Emma Nääs
Årets Essungabo 2017 är en energisk och positiv person som alltid har nära till skratt. Denna person har lång erfarenhet inom sin profession.
Det är också inom detta sitt yrke som Årets Essungabo utmärkt sig på ett sätt som väl överensstämmer med kriterierna för denna utmärkelse.

2016 - Hasse Haraldsson
Hjärtat brinner extra för en mindre del av Essunga kommun, men detta engagemang blir till nytta för en mycket större region.
Efter ett lokalt stormöte om centralorts­utveckling” 2012 har bl.a. dessa, av ”folket” önskade, delprojekt genomförts; kommunalt vatten och avlopp för ca 90 hushåll, boendemöjligheter i form av hyreslägenheter i radhus och villor, en ny ”mejeripark”, en ny mack samt det som stod högst på prioriteringslistan: en ny förskola, invigd i år!

2015 - Inger Johansson
Årets Essungabo 2015 personifierar engagemang! Andra människors välbefinnande och att det går bra för hembygden är alltid viktigare än den egna personen. Viljestyrkan och givmildheten har under många år märkts inom bland annat Röda Korset, Hembygdsföreningen, Lions, Svenska kyrkans internationella arbete med Lutherhjälpen och nästan 50 års anställning på kommunen.

2014 - Linnèa Ericson
Årets Essungabo har visat stor rådighet i en akut situation. Genom att vid rätt tillfälle använda sig av skolkunskaper om vad man gör vid en olyckshändelse, har framtiden för en hel familj påverkats. Den klart yngsta pristagaren någonsin – och vi är stolta över att hon är vår egen och Årets Essungabo.

2013 - Börje Andersson
Årets Essungabo är genuint bussig, ställer alltid upp och detta i kombination med en glimt i ögat. Att bevaka och vara uppmärksam på vad som händer ingår i den dagliga verksamheten men det görs även med stort privat engagemang. Intresset är äkta och dessutom mångårigt. Inget får missas vad gäller olika aktiviteter i kommunen!

2012 - Göran Smith; Genom ditt mångåriga och stora engagemang kring Nossebro Musikkår, Essungabygdens Lucia och alla övriga uppdrag, där många i bygden lärt känna dig, är du en värdig mottagare till utmärkelsen Årets Essungabo 2012.

2011 - Lennart Ljungsberg
Har genom sitt gedigna engagemang lyckats få till stånd en konstgräsplan i Nossebro. Alla fem idrottsföreningarna i kommunen har enats kring denna satsning, vilket i sig varit ett spännande projekt.

2010 - Monica Galle
Har för sitt engagemang i Retroprojektet fått priset då hon bland annat startat retrolägenheten Andra Våningen och marknadsfört Nossebro som en retroort.

2009 - Ulla och Åke Aghamn; för deras roll i filmen om Krokstorps Lanthandel gjort kommunen vida känd som en trivsam, mysig och häftig kommun att bo och verka i.

2008 - Ulf Stiernstrand; en av initiativtagarna till Nattpatrullen. Den frivilliga nattpatrullen stör den kriminella verksamheten och gör det obekvämt att ostört röra sig i vår kommun nattetid. Polisen ser Nattpatrullen som ett viktigt komplement.

2007 - Rune "Läkka" Johansson; var den första, som fick detta pris; han var aktiv i bland annat Nossebro Hembygdsförening, NSF-scouterna, guidade samt var en stor kulturpersonlighet.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt