Läs mer

Anhöriga och frivilliga

Många äldre, långvarigt sjuka eller psykiskt/fysiskt funktionsnedsatta hjälps och vårdas av sina anhöriga. Ofta är det självklart och ger både glädje och mening att hjälpa en make/maka, kär vän, barn, syskon, förälder eller granne, men det kan samtidigt vara påfrestande.

Anhörigstöd innebär att den anhörige ska få stöd i sin situation utifrån sina behov och känna uppskattning för de insatser som man gör för en närstående. Det handlar också om den anhöriges behov av vila, personlig tid, samt att få kunskap och färdigheter för att kunna behärska situationen på bästa sätt.

I Essunga kommun erbjuder vi:

 • Hembesök/stödsamtal
  Anhörigkonsulenten finns till hands för samtal och rådgivning.
 • Anhörigträffar
  En möjlighet att träffa andra i liknande situation.
 • Avlösning i hemmet
  En person från hemvården kommer hem under den tid man behöver
  vara borta. 10 timmar/månad är kostnadsfritt.
 • Växelvård och korttidsvård
  Då man behöver stöd eller avlastning i vården av sin närstående under begränsade tidsperioder.
 • Hemvård och hemsjukvård
  När man behöver varaktig hjälp med att vårda sin närstående i hemmet med personlig omvårdnad och sjukvård.
 • Må Bra dagar
  Anordnas i samband med Röda korset och Piperska Stiftelsen i Lundsbrunn vid flera tillfällen och målgrupper under året.

För mer information kontakta anhörigkonsulent.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt