Läs mer

Anslagstavla

Detta är Essunga kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras tillkännagivanden, kungörelser och anslagsbevis om justering av protokoll.

Att överklaga ett beslut

Anslagsbevis om protokollens justering är publicerade på anslagstavlan i tre veckor. Under denna tid har du som kommunmedlem rätt att få lagligheten av besluten prövade genom att överklaga till Förvaltningsrätten (laglighetsprövning). Ett beslut överklagas skriftligt.

I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som du stöder ditt överklagande på. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det anslås, det vill säga inom den tid tillkännagivandet är publicerat på anslagstavlan.


Justerat protokoll välnämndens sammanträde den 12 juni 2024

Protokollet är justerat och anslås under perioden 13 juni till och med 4 juli 2024.

Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs anslaget/beviset här. Pdf, 46.5 kB.


Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2024, klockan 18.30 i Nossebroskolans aula

Läs kallelsen här. Pdf, 89.8 kB.


Justerat protokoll kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2024

Protokollet är justerat och anslås under periode 4 juni till och med 25 juni 2024.

Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs protokollet här. Pdf, 18.6 MB.

 

Kungörelse slutlig sammanräkning

Slutlig rösträkning av valet till Europaparlamentet kommer att påbörjas måndagen den 10 juni 2024 klockan 08.15 och beräknas vara avslutad senast den 14 juni 2024. Sammanräkningen sker i länsstyrelsens lokaler på Ekelundsgatan 1 i Göteborg.

/ Länsstyrelsen Västra Götaland (Läs mer på Länsstyrelsen Västra Götalands hemsida) Länk till annan webbplats.


Justerat protokoll Kommunfullmäktiges beredning för politisk organisations sammanträde den 20 maj 2024.

Protokollet är justerat och anslås under perioden 29 maj till och med 19 juni 2024.

Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs anslaget/beviset här. Pdf, 155.4 kB.

 

Justerat protokoll revisionens sammanträde den 24 maj 2024.

Protokollet är justerat och anslås under perioden 24 maj till och med 15 juni. Protokollet förvaras på kommunhuset.
Läs protokollet här Pdf, 409.6 kB..
Justerat protokoll revisionens sammanträde den 9 februari 2024.
Protokollet är justerat och anslås under perioden 24 maj till och med 15 juni. Protokollet förvaras på kommunhuset.
Läs protokollet här Pdf, 566.1 kB..

Justerat protokoll socialnämndens sammanträde den 15 maj 2024.

Protokollet är justerat och anslås under perioden 23 maj till och med 12 juni 2024.

Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs protokollet här. Pdf, 22.8 MB.


Justerat protokoll socialnämndens extrainsatta sammanträde den 22 maj 2024.

Protokollet är justerat och anslås under perioden 22 maj till och med 12 juni 2024.

Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs anslaget/beviset här. Pdf, 45 kB.


Justerat protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 2024

Protokollet är justerat och anslås under perioden 22 maj till och med 12 juni 2024.

Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs anslaget/beviset här. Pdf, 142.6 kB.


Justerat protokoll personalutskottets sammanträde den 16 maj 2024

Protokollet är justerat och anslås under perioden 22 maj till och med 12 juni 2024.

Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs anslaget/beviset här. Pdf, 142.7 kB.

 

Justerat protokoll utbildningsnämndens sammanträde den 14 maj 2024, sekretessmarkerat

Protokollet är justerat och anslås under perioden 22 maj till och med 12 juni 2024.

Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs protokollet här. Pdf, 883.6 kB.


Justerat protokoll utbildningsnämndens arbetsutskotts extrainsatta sammanträde den 21 maj 2024.

Protokollet är justerat och anslås under perioden 21 maj till och med 11 juni 2024.

Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs anslaget/beviset här. Pdf, 84.6 kB.

Överförmyndare

Överförmyndarnämndens kansli har telefontid tisdagar klockan 09.00-12.00 samt torsdagar klockan 13.00-15.00. Du når då handläggarna på telefon 0510-77 00 00 eller via e-post kommun@lidkoping.se 

Överförmyndarnämndens kansli finns i Stadshuset Lidköpings kommun. Kontaktcenter tar emot i kommunens entré. De kan förmedla viss information samt tillhandahålla blanketter. Expeditionstider måndag- torsdag klockan 07.30-17.00 samt fredagar klockan 07.30-16.00.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt