Läs mer

Officiell anslagstavla

Detta är från och med 1 januari 2018 Essunga kommuns officiella anslagstavla. Det finns även en fysisk anslagstavla i kommunkontorets reception i Nossebro. Här finns också information om justerade protokoll och kommunfullmäktiges kallelser.

Den som vill överklaga något av besluten från ett visst möte måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Läs mer här om hur du överklagar.

Aktuella anslag och kungörelser

Justerat protokoll Bygg- och miljönämndens sammanträde den 14 oktober 2021.

Protokollet är justerat och anslås under perioden 21 oktober till och med 11 november 2021.

Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs protokollet här Pdf, 2.9 MB. (Pdf, 2.9 MB)

Justerat protokoll socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 20 oktober 2021.

Protokollet är justerat och anslås under perioden 20 oktober till och med 12 november 2021.

Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs anslaget/beviset här Pdf, 29.4 kB. (Pdf, 29.4 kB)

Justerat protokoll socialnämndens arbetsutskotts extrainsatta sammanträde den 15 oktober 2021.

Protokollet är justerat och anslås under perioden 15 oktober till och med 8 november 2021.

Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs anslaget/beviset här Pdf, 29.3 kB. (Pdf, 29.3 kB)

Justerat protokoll kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 11 oktober 2021.

Protokollet är justerat och anslås under perioden 14 oktober till och med 4 november 2021.

Läs anslaget/beviset här. Pdf, 143.5 kB. (Pdf, 143.5 kB)


Justerat protokoll kommunfullmäktiges sammanträde den 4 oktober 2021.

Protokollet är justerat och anslås under perioden 14 oktober till och med 4 november 2021.

Läs protokollet här Pdf, 4.2 MB. (Pdf, 4.2 MB)


Justerat protokoll socialnämndens sammanträde den 13 oktober 2021, sekretessmarkerat

Protokollet är justerat och anslås under perioden 13 oktober till och med 5 november 2021.

Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs protokollet här Pdf, 771.8 kB. (Pdf, 771.8 kB)


Justerat protokoll utbildningsnämndens sammanträde den 12 oktober 2021.

Protokollet är justerat och anslås under perioden 13 oktober till och med 5 november 2021.

Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs protokollet här Pdf, 2.8 MB. (Pdf, 2.8 MB)

Justerat protokoll för förhandlingsdelegationens sammanträde den 7 oktober 2021.

Protokollet är justerat och anslås under perioden 11 oktober till och med 1 november 2021. Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs anslaget/beviset här Pdf, 145.8 kB. (Pdf, 145.8 kB)

Justerat protokoll socialnämndens arbetsutskotts extrainsatta sammanträde den 8 oktober 2021.

Protokollet är justerat och anslås under perioden 8 oktober till och med 1 november 2021.

Protokollet förvaras på kommunhuset

Läs anslaget/beviset här Pdf, 142.1 kB. (Pdf, 142.1 kB)

Justerat protokoll utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 28 september 2021.

Protokollet är justerat och anslås under perioden 4 oktober till och med 27 oktober 2021.

Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs anslaget/beviset här Pdf, 143.9 kB. (Pdf, 143.9 kB)


Justerat protokoll socialnämndens arbetsutskotts sammanträde §§ 105-113, den 29 september 2021.

§§ 105-113 på socialnämndens arbetsutskotts sammanträde är justerade och anslås under perioden 4 oktober till och med 27 oktober 2021.

Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs anslaget/beviset här Pdf, 141 kB. (Pdf, 141 kB)

Justerat protokoll socialnämndens arbetsutskotts sammanträde, omedelbar justering §§ 97-104, den 29 september 2021.

§§ 97-104 på socialnämndens arbetsutskotts sammanträde är justerade och anslås under perioden 29 september till och med 22 oktober 2021.

Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs anslaget/beviset här Pdf, 141.4 kB. (Pdf, 141.4 kB)

Överförmyndare

Överförmyndarnämndens kansli  har telefontid tisdagar klockan  09.00-12.00 samt torsdagar klockan 13.00-15.00. Du når då handläggarna på telefon 0510-77 00 00 eller via e-post kommun@lidkoping.se 

Överförmyndarnämndens kansli finns i Stadshuset Lidköpings kommun. Kontaktcenter tar emot i kommunens entré. De kan förmedla viss information samt tillhandahålla blanketter. Expeditionstider måndag- torsdag klockan 07.30-17.00 samt fredagar klockan 07.30-16.00.

Skriv tabellbeskrivning här
 

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt