Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Officiell anslagstavla

Detta är från och med 1 januari 2018 Essunga kommuns officiella anslagstavla. Det finns även en fysisk anslagstavla i kommunkontorets reception i Nossebro. Här finns också information om justerade protokoll och kommunfullmäktiges kallelser.

Den som vill överklaga något av besluten från ett visst möte måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Läs mer här om hur du överklagar.

Aktuella anslag och kungörelser

Justerat protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 17 februari 2020

Protokollet är justerat och tillkännages under perioden 26 februari 2020 till och med 20 mars 2020. Protokollet förvaras på Amiralen.

Läs protokollet härPDF (pdf, 5 MB)


Anslag/bevis från utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde måndagen den 10 februari 2020

Protokollet är justerat och anslag/bevis tillkännages under perioden 21 februari till och med 13 mars 2020. Protokollet förvaras på skolkontoret.

Läs anslaget/beviset härPDF (pdf, 186.3 kB)

 

 

Anslag/bevis från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde måndagen den 10 februari 2020

Protokollet är justerat och anslag/bevis tillkännages under perioden 21 februari till och med 13 mars 2020. Protokollet förvaras på Amiralen.

Läs anslaget/beviset härPDF (pdf, 176.3 kB)


Justerat protokoll kommunstyrelsens sammanträde 17 februari 2020

Protokollet är justerat och tillkännages under perioden 20 februari 2020 till 13 mars 2020. Protokollet förvaras på Amiralen.

Läs protokollet härPDF (pdf, 643.4 kB)

 

Anslag/bevis från utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde måndagen den 10 februari 2020 om tidigare justerad paragraf

Protokolletsparagrafen är justerad och tillkännages under perioden 13 februari till 6 mars 2020. Protokollet förvaras på skolkontoret.

Läs anslaget/beviset härPDF (pdf, 233.6 kB)

 

Kommunfullmäktige i Essunga kommun har sammanträde måndag den 17 februari kl. 18.30 i Nossebro Skola aula.

Läs kallelsen härPDF (pdf, 406.3 kB)
Justerat protokoll kommunstyrelsens sammanträde 27 januari 2020

Protokollet är justerat och tillkännages under perioden 3 februari 2020 till 26 februari 2020. Protokollet förvaras på Amiralen

Läs protokollet här.PDF (pdf, 7.7 MB)


Anslag/bevis från Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2020-02-10. Anslaget sätts upp 2020-02-11 och tas ned 2020-03-04

Läs anslaget/beviset härPDF (pdf, 93 kB)Sammanträdesdagar 2020

Skriv tabellbeskrivning här

Nämnd/Styrelse

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige


17


6


1521

19

16

14

Kommunfullmäktiges presidium

2717

Kommunstyrelsen

27


23

20

2531

28

26

23


Kommunstyrelsens AU

8

10

2

30


4

15


10

7

5

2

14

Dialogdagar och Budgetberedning12


14
15
Socialnämnden


25

24


19

161

6


8

Socialnämndens AU

14

11

10

7

5

2

23


19

22

20

17

15

Bygg- och miljönämnden


19


15


17


26

16


18


Bygg-och miljönämndens beredning


5


1


3


12

2


4


Utbildningsnämnden9

20

1131

22

12

30


Utbildningsnämndens AU


10

10

24

14
11

8

29


3


Revisionen

17

27

26

23


1110

9

12

16


Överförmyndare

Överförmyndarnämndens kansli  har telefontid tisdagar klockan  09.00-12.00 samt torsdagar klockan 13.00-15.00. Du når då handläggarna på telefon 0510-77 00 00 eller via e-post kommun@lidkoping.se 

Överförmyndarnämndens kansli finns i Stadshuset Lidköpings kommun. Kontaktcenter tar emot i kommunens entré. De kan förmedla viss information samt tillhandahålla blanketter. Expeditionstider måndag- torsdag klockan 07.30-17.00 samt fredagar klockan 07.30-16.00.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt