Läs mer

Anslagstavla

Detta är Essunga kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras tillkännagivanden, kungörelser och anslagsbevis om justering av protokoll.

Att överklaga ett beslut

Anslagsbevis om protokollens justering är publicerade på anslagstavlan i tre veckor. Under denna tid har du som kommunmedlem rätt att få lagligheten av besluten prövade genom att överklaga till Förvaltningsrätten (laglighetsprövning). Ett beslut överklagas skriftligt.

I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som du stöder ditt överklagande på. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det anslås, det vill säga inom den tid tillkännagivandet är publicerat på anslagstavlan.


Justerat protokoll socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 8 februari 2023

Protokollet är justerat och anslås under perioden 8 februari till och med 1 mars 2023.
Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs anslaget här Pdf, 46.1 kB..

 

Justerat protokoll utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 7 februari 2023

Protokollet är justerat och anslås under perioden 7 februari till och med 28 februari 2023.
Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs anslaget här Pdf, 155 kB..


Justerat protokoll revisionens sammanträde den 26 januari 2023

Protokollet är justerat och anslås under perioden 3 februari till och med 24 februari 2023.
Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs protokollet här Pdf, 785.3 kB..


Justerat protokoll kommunfullmäkteberedningens sammanträde den 2 februari 2023

Protokollet är justerat och anslås under perioden 2 februari till och med 23 februari 2023.
Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs protokollet här Pdf, 693.4 kB..


Justerat protokoll personalustkottet den 26 januari 2023

Protokollet är justerat och anslås under perioden 31 januari till och med 21 februari 2023.

Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs anslaget här Pdf, 137.5 kB..


Justerat protokoll kommunstyrelens arbetsutskott den 23 januari 2023

Protokollet är justerat och anslås under perioden 26 januari till och med 16 februari 2023.

Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs anslaget/beviset här Pdf, 140.5 kB..


Justerat protokoll bygg- och miljönämndens sammanträde den 26 januari 2023


Protokollet är justerat och anslås under perioden 26 januari till och med 16 februari 2023.

Läs protokollet här Pdf, 693.4 kB..


Justerat protokoll utbildningsnämndens sammanträde den 26 januari 2023


Protokollet är justerat och anslås under perioden 26 januari till och med 16 februari 2023.

Läs protokollet här Pdf, 5.4 MB..


Justerat protokoll socialnämnens arbetsutskotts extrainsatta sammanträde den 25 januari 2023

Protokollet är justerat och anslås under perioden 25 januari till och med 15 februari 2023.

Läs anslaget/beviset här Pdf, 46.3 kB..


Justerat protokoll socialnämnens sammanträde den 25 januari 2023

Protokollet är justerat och anslås under perioden 25 januari till och med 15 februari 2023.

Läs protokollet här Pdf, 1 MB..Justerat protokoll överförmyndarnämndens sammanträde den 23 januari 2023

Protokollet är justerat och anslås under perioden 23 januari till och med 13 februari 2023.

Protokollet förvaras på kommunhuset.


Läs anslaget/beviset här Pdf, 138 kB..Överförmyndare

Överförmyndarnämndens kansli har telefontid tisdagar klockan 09.00-12.00 samt torsdagar klockan 13.00-15.00. Du når då handläggarna på telefon 0510-77 00 00 eller via e-post kommun@lidkoping.se 

Överförmyndarnämndens kansli finns i Stadshuset Lidköpings kommun. Kontaktcenter tar emot i kommunens entré. De kan förmedla viss information samt tillhandahålla blanketter. Expeditionstider måndag- torsdag klockan 07.30-17.00 samt fredagar klockan 07.30-16.00.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt