Läs mer

Anslagstavla

Detta är Essunga kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras tillkännagivanden, kungörelser och anslagsbevis om justering av protokoll.

Att överklaga ett beslut

Anslagsbevis om protokollens justering är publicerade på anslagstavlan i tre veckor. Under denna tid har du som kommunmedlem rätt att få lagligheten av besluten prövade genom att överklaga till Förvaltningsrätten (laglighetsprövning). Ett beslut överklagas skriftligt.

I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som du stöder ditt överklagande på. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det anslås, det vill säga inom den tid tillkännagivandet är publicerat på anslagstavlan.


Justerat protokoll socialnämndens sammanträde den 21 februari 2024, sekretessmarkerat.

Protokollet är justerat och anslås under perioden 29 februari till och med 22 mars 2024.

Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs protokollet här. Pdf, 716.6 kB.

 

Justerat protokoll personalutskottets sammanträde den 22 februari 2024.

Protokollet är justerat och anslås under perioden 27 februari till och med 20 mars 2024.
Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs anslaget/beviset här. Pdf, 44.6 kB.


Justerat protokoll kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 19 februari 2024.

Protokollet är justerat och anslås under perioden 27 februari till och med 20 mars 2024.
Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs anslaget/beviset här. Pdf, 145.5 kB.


Justerat protokoll rådet för social hållbarhets sammanträde den 14 februari 2024.

Protokollet är justerat och anslås under perioden 27 februari till och med 20 mars 2024.

Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs protokollet här. Pdf, 975.2 kB.

 

Justerat protokoll utbildningsnämndens extrainsatta sammanträde den 26 februari 2024.

Protokollet är justerat och anslås under perioden 27 februari till och med 20 mars 2024.

Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs protokollet här. Pdf, 238.2 kB.

 

Justerat protokoll utbildningsnämndens sammanträde den 20 februari 2024.

Protokollet är justerat och anslås under perioden 27 februari till och med 20 mars 2024.

Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs protokollet här. Pdf, 1.6 MB.

 

Justerat protokoll bygg- och miljönämndens sammanträde 2024-02-22

Protokollet är justerat och anslås under perioden 22 februari till och med 14 mars 2024.

Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs protokollet här Pdf, 3.7 MB..
Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 februari 2024, kl 18.30 i Nossebroskolans aula.

Läs kallelsen här Pdf, 154 kB..


Justerat protokoll kommunstyrelsens sammanträde den 7 februari 2024

Protokollet är justerat och anslås under perioden 14 februari till och med 6 mars 2024.

Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs protokollet här. Pdf, 6.9 MB.


Justerat protokoll utbildningsnämndens arbetsutskott den 6 februari 2024

Protokollet är justerat och anslås under perioden 13 februari till och med 6 mars 2024.

Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs anslaget/beviset här. Pdf, 46.5 kB.

 

Justerat protokoll socialnämndens arbetsutskott den 7 februari 2024

Protokollet är justerat och anslås under perioden 7 februari till och med 29 februari 2024.

Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs anslaget/beviset här. Pdf, 64.7 kB.


Justerat protokoll socialnämndens sammanträde den 24 januari 2024

Protokollet är justerat och anslås under perioden 6 februari till och med 28 februari 2024

Protokollet förvaras på kommunhuset.

Läs protokollet här. Pdf, 1.3 MB.

 

Överförmyndare

Överförmyndarnämndens kansli har telefontid tisdagar klockan 09.00-12.00 samt torsdagar klockan 13.00-15.00. Du når då handläggarna på telefon 0510-77 00 00 eller via e-post kommun@lidkoping.se 

Överförmyndarnämndens kansli finns i Stadshuset Lidköpings kommun. Kontaktcenter tar emot i kommunens entré. De kan förmedla viss information samt tillhandahålla blanketter. Expeditionstider måndag- torsdag klockan 07.30-17.00 samt fredagar klockan 07.30-16.00.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt