Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Officiell anslagstavla

Detta är från och med 1 januari 2018 Essunga kommuns officiella anslagstavla. Det finns även en fysisk anslagstavla i kommunkontorets reception i Nossebro. Här finns också information om justerade protokoll och kommunfullmäktiges kallelser.

Den som vill överklaga något av besluten från ett visst möte måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Läs mer här om hur du överklagar.

Aktuella anslag och kungörelser


Justerat protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 2020

Protokollet är justerat och tillkännages under perioden 24 juni till och med 16 juli 2020. Protokollet förvaras på Amiralen.

Läs protokollet härPDF (pdf, 12.4 MB)

 

Omedelbart justerad paragraf (§ 57) från kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 15 juni.

Protokollet är justerat och tillkännages under perioden 16 juni-7 juli 2020.
Läs protokolletPDF (pdf, 1.6 MB)

 

Justerat protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 25 maj 2020

Protokollet är justerat och tillkännages under perioden 2 juni-24 juni 2020.


Läs protokollet härPDF (pdf, 12.9 MB)Anslag/bevis för justerat protokoll från utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 26 maj 2020

Protokollet är justerat och tillkännages under perioden 2 till och med 24 juni 2020.

Läs anslaget härPDF (pdf, 107.3 kB)

 

Justerat protokoll från bygg och miljönämndens sammanträde den 13 maj 2020

Protokollet är justerat och tillkännages under perioden 27 maj till och med 23 juni 2020. Protokollet förvaras på Amiralen.

Läs protokollet härPDF (pdf, 3.1 MB)


Justerat och sekretessmarkerat protokoll från socialnämndens sammanträde den 16 juni 2020

Protokollet är justerat och anslås under perioden 23 juni till och med den 16 juli. Protokollet förvaras på socialkontoret.

Läs protokollet härPDF (pdf, 197.4 kB)

Sammanträdesdagar 2020

Skriv tabellbeskrivning här

Nämnd/Styrelse

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige


17


6


1521

19

16


Kommunfullmäktiges presidium

2717

Kommunstyrelsen

27


23


2531

28

26Kommunstyrelsens arbetsutskott

8

10

2


417

14

12Dialogdagar och Budgetberedning12


15
Socialnämnden


25

24


19

161

6


8

Socialnämndens arbetsutskott

14

11

10

7

5

2

23


19

22

20

17

15

Bygg- och miljönämnden


1913

17


26


7

18


Bygg-och miljönämndens beredning


56

3


12

23


4


Utbildningsnämnden9

20

1131

22

12

30


Utbildningsnämndens arbetsutskott


10

24

14

2611

8

29


3

8

Revisionen

17

27

26

23


1110

9

12

16


Överförmyndare

Överförmyndarnämndens kansli  har telefontid tisdagar klockan  09.00-12.00 samt torsdagar klockan 13.00-15.00. Du når då handläggarna på telefon 0510-77 00 00 eller via e-post kommun@lidkoping.se 

Överförmyndarnämndens kansli finns i Stadshuset Lidköpings kommun. Kontaktcenter tar emot i kommunens entré. De kan förmedla viss information samt tillhandahålla blanketter. Expeditionstider måndag- torsdag klockan 07.30-17.00 samt fredagar klockan 07.30-16.00.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt