Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Officiell anslagstavla

Detta är från och med 1 januari 2018 Essunga kommuns officiella anslagstavla. Det finns även en fysisk anslagstavla i kommunkontorets reception i Nossebro. Här finns också information om justerade protokoll och kommunfullmäktiges kallelser.

Den som vill överklaga något av besluten från ett visst möte måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Läs mer här om hur du överklagar.

Aktuella anslag och kungörelser


Justerat protokoll kommunfullmäktige 9 december 2019

Protokollet är justerat och anslås under perioden 19 december till och med 11 januari. Protokollet förvaras på amiralen.

Läs protokollet härPDF (pdf, 6.7 MB)


 

Justerat protokoll Socialnämnden 10 december 2019

Protokollet är justerat och anslås under perioden 13 december 2019 till och med 7 januari 2020. Protokollet förvaras på skolkontoret.


Läs protokollet härPDF (pdf, 844.8 kB)
Anslag/bevis från Syskonen Johanssons stiftelse sammanträde 2019-12-16. Anslaget sätts upp
2019-12-17 och tas ned 2020-01-08.

Läs anslaget/beviset härPDF (pdf, 244.9 kB)


Justerat protokoll utbildningsnämndens sammanträde den 2 december 2019

Protokollet är justerat och anslås under perioden 16 december 2019 till och med 7 januari 2020. Protokollet förvaras på skolkontoret.

Läs protokollet härPDF (pdf, 1.6 MB)Justerat protokoll §§ 156-173 för kommunstyrelsens sammanträde den 25 november 2019

Protokollet är justerat och anslås under perioden 2019-11-28-2019-12-22. Protokollet förvaras på Amiralen, Nossebro.

Läs protokollet härPDF (pdf, 7.4 MB)


Sammanträdesdagar 2020

Skriv tabellbeskrivning här

Nämnd/Styrelse

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige


17


6


1521

19

16

14

Kommunfullmäktiges presidium

2717

Kommunstyrelsen

27


23

20

2531

28

26

23


Kommunstyrelsens AU

8

10

2

30


4

15


10

7

5

2

14

Dialogdagar och Budgetberedning12


14
15
Socialnämnden


25

24


19

161

6


8

Socialnämndens AU

14

11

10

7

5

2

23


19

22

20

17

15

Bygg- och miljönämnden


19


15


17


26

16


18


Bygg-och miljönämndens beredning


5


1


3


12

2


4


Utbildningsnämnden9

20

1131

22

12

30


Utbildningsnämndens AU


10

10

24

14
11

8

29


3Överförmyndare

Överförmyndarnämndens kansli  har telefontid tisdagar klockan  09.00-12.00 samt torsdagar klockan 13.00-15.00. Du når då handläggarna på telefon 0510-77 00 00 eller via e-post kommun@lidkoping.se 

Överförmyndarnämndens kansli finns i Stadshuset Lidköpings kommun. Kontaktcenter tar emot i kommunens entré. De kan förmedla viss information samt tillhandahålla blanketter. Expeditionstider måndag- torsdag klockan 07.30-17.00 samt fredagar klockan 07.30-16.00.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt