Läs mer

Synpunkter och förbättringsförslag

Synpunkter, klagomål, förbättringsförslag och beröm ger oss värdefull information och möjlighet att utveckla och förbättra verksamheten. När du talar om vad du tycker hjälper du oss att bli bättre! I formuläret nedan kan du lämna förslag, beröm och klagomål på vår verksamhet. Din synpunkt kommer till ansvarig tjänsteperson som tar hand om den och ger dig svar.

Felanmälan gällande gator, vatten, avlopp, kontakta vår växel 0512-570 00 på vardagar 08.00 - 16.00, övrig tid larmcentralen 031-334 10 70.

Hur gör jag för att lämna en synpunkt?

Du använder formuläret för att skicka in dina synpunkter/klagomål. Om ditt klagomål eller synpunkt gäller kommunens utbildningsverksamhet ska du använda utbildningssektorns klagomålshantering, den hittar du här. Du kan även lämna dina synpunkter eller klagomål direkt till någon utav våra medarbetare inom Essunga kommun.

Vad händer med min synpunkt/klagomål när den har skickats in?

När din synpunkt eller klagomål har skickats in kommer den att registreras och skickas till ansvarig tjänsteperson för besvarande. Det går att vara anonym, men då har vi ingen möjlighet att återkomma med svar eller ställa kompletterande frågor som ibland behövs för att kunna hantera ditt ärende.

Det är viktigt att du känner till att allt du skriver till kommunen blir en allmän handling. Uppgifter som du lämnar kommer att registreras i kommunens diariesystem och hanteras enligt dataskyddsförordningens och offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser.

Andra sätt att påverka i Essunga kommun

Vill du hellre påverka och lämna ett konkret förslag på något som du vill förändra i Essunga kommun kan du lämna ett medborgarförslag. Det kan du läsa mer om här.

Om du önskar komma i kontakt med någon utav våra förtroendevalda hittar du kontaktuppgifter till dem här.Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!