Läs mer

Naturvård och park

Nossan med ängar
Symbolen för ekosystem och biologisk mångfald i de globala målen satta i Agenda 2030.

Denna sida handlar om olika delar av naturvård så som invasiva arter, grönyteskötsel m.m.

I mål 15 av de globala mål satta i Agenda 2030 lyfts vikten av att vi ska skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald. Läs mer på Globala målen Länk till annan webbplats..

Invasiva arter

Vad är en invasiv art

En invasiv art är en växt eller ett djur som kommit till nytt område med hjälp av människan, både medvetet och omedvetet införd. En invasiv art breder ofta snabbt ut sig och kan konkurrera ut de naturligt förekommande arterna i ett område. De är ofta även svåra att utrota när de väl etablerat sig.

I Essunga kommun vet vi om att det finns bland annat parkslide, jätteloka eller björnloka, blomsterlupin och spansk skogssnigel.

Några andra exempel på invasiva arter är:

 • Tromsöloka
 • Sidenört
 • Gul skunkkalla (våtmarksväxt)
 • Smal vattenpest (vattenväxt)
 • Kabomba (vattenväxt)

Några invasiva arter är reglerade i EU-lag. Detta får du inte göra med invasiva arter upptagna på EU:s förteckning, enligt EU-förordning (1143/2014).

 • Importera
 • Sälja
 • Odla
 • Föda upp
 • Transportera
 • Använda
 • Byta
 • Släppa ut i naturen
 • Hålla levande

Sedan 1 augusti 2018 finns det även svenska regler som kompletterar EU-förordningen. De innebär bland annat att ansvariga myndigheter kan få tillgång till privat mark för att utföra bekämpningsåtgärder.

Länsstyrelsen är den myndighet som ansvarar för att bekämpa invasiva främmande arter, och som inom sitt län svarar för tillsyn så att reglerna efterföljs. Länsstyrelsen kan delegera ansvaret till en kommun.

naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns mer information om invasiva arter, artlistor, regler som gäller och tips på hur man får bort dem.

Hittar du invasiva arter är det bra om du rapportera dessa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., på naturvårdsverkets hemsida kan du hitta information om hur du rapporterar.

Invasiva arter som avfall

Vi behöver alla hjälpas åt för att bekämpa de invasiva arterna.

Om du upptäcker en invasiv växt i din trädgård är det mycket viktigt att hantera denna med försiktighet för att minska spridning. Om växten inte verkar sprida sig kan det ibland vara bättre att låta den vara än att försöka bekämpa den.

Oftast så krävs det mycket bekämpning av olika slag och ihållighet för att bli av med invasiva arter i sin trädgård.

Tar du upp en invasiv art i din trädgård ska den aldrig läggas på komposten. Lägg den i en soppåse, gärna dubbla påsar, och lägg den i brännbart. Är det mer än vad som får plats i din soptunna så kan du även lämna in säckar på återvinningscentralen. Kontakta personalen på plats innan du lämnar avfallet och meddela vad du har med dig.

Avfallet ska alltid transporteras i säckar eller ordentligt täckt släp så att ingen spridning kan ske.

Skötsel av grönytor

Bruksgräsmatta

Klippt gräsmatta

Bruksgräsmatta är en yta som framförallt är till för att vistelse och rekreation. Gräsområdet klipps regelbundet och kanterna trimmas. Löv antingen hackas eller samlas ihop och tas bort från området.

Högvuxen gräsmatta

Högvuxen gräsmatta slottsklippning

En högvuxen gräsmatta är i första hand en yta som sköts med en relativt liten resursinsats, men den ska ändå inte ha ett ovårdat utseende. Ibland klipper vi så kallad slottsklippning, eller kantklippning. Området kan ha inslag av vissa blommande örter. Området klipps 2-5 gånger per år.

Äng

Mångfald blommande arter

En äng är en yta som har som syfte att ge en vacker ört och gräsväxt. Den är mer naturpräglad och ger biotoper för många olika växter och djur. Området ska skötas så det gynnar blomning och återväxt. Dessa ytor slås 1-2 gånger per år.

Essunga kommun planerar att anlägga fler ängsområden framöver.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt