Läs mer

Pågående projekt

projekt
Projekt

Här presenteras de projekt som Essunga kommun är delaktiga i.

I Essunga kommun pågår olika projekt och sedan Sveriges inträde i EU 1995 har vi aktivt deltagit i en mängd EU/Internationella projekt och utbyten. Det internationella arbetet har över tid gett möjlighet till omvärldssamverkan, bidragit till kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte samt främjat finansieringsmöjligheter vilket kan ses som verktyg för kommunens verksamhetsutveckling.

Projekt
projekt

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt