Läs mer

Så ska Jonslunds nya skola se ut

Nu kan de som är intresserade av att bygga Jonslunds nya skola lämna in anbud till kommunen. Därmed har det även blivit offentligt hur skolan är tänkt att se ut.

Till och med den 15 december kan de som är intresserade av att bygga Jonslunds nya skola lämna in anbud Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Intresse för att få bygga verkar inte saknas, konstaterar projektledaren Alexander Lidén från Essungabostäder.

– Vi upplever att det är ett oerhört stort intresse: Många har hört av sig och haft frågor om när upphandlingen kommer att läggas ut.

Kan pressa priserna

Nu ligger den alltså ute. Efter att tidsfristen för att få lämna anbud gått ut i mitten av december så kommer anbuden att utvärderas. Detta arbete ska vara klart innan årsskiftet och i början av nästa år kommer resultatet av processen att presenteras för politikerna i kommunstyrelsen. När valet av entreprenör sedan är godkänt och klart så skrivs kontrakt med denna och en mer detaljerad tidsplan sätts av byggaren tillsammans med kommunen.

– Vår förhoppning är att vi ska få in många anbud. Att det är tuffa tider i byggbranschen är naturligtvis inte positivt för de som drabbas, men vi inser också att det kan gynna projektet på så sätt att många byggbolag har behov av jobb. Det i sin tur kan göra att konkurrensen om att få bygga skolan ökar vilket pressar ner priserna. Det är naturligtvis viktigt att vi är ansvarfulla med skattebetalarnas pengar och vi vill ju få så mycket som möjligt för varje skattekrona.

Kliv in i skolan

Bakgrunden till nybygget är att den ursprungliga skolbyggnaden i Jonslund, som är byggd 1963, har ett stort underhålls- och renoveringsbehov. Dessutom så innebär en växande skara barn att det behövs mer utrymme.

Den planerade skolbyggnaden är i två plan, på totalt 3 000 kvm. Därtill kommer en 800 kvm stor gymnastiksal. På taket av skolan ska solceller monteras och även bergvärme ska bidra till uppvärmningen. Den nya skolan uppförs söder om den nuvarande, som under tiden bygget pågår ska stå kvar. Den nya skolan har plats för 175 skolelever samt 60 förskolebarn. Förskolan kommer att ha tre avdelningar på bottenvåningen. Skulle skolan i framtiden komma att växa väldigt mycket så finns även utrymme för en ny, separat förskolebyggnad.

Här kan du se ritningarna Pdf, 26.3 MB. för den nya skolan, som arbetats fram av en arkitektbyrå, vilken under framtagandet jobbat mycket nära skolans personal och medarbetare på Essungabostäder.

Personalen har deltagit aktivt

– Skolpersonalen har deltagit väldigt aktivt i processen med att ta fram skolans utformning: Deras medverkan har varit unik och det är väldigt, väldigt positivt. Essunga kommun ligger långt fram! Det är både föredömligt och ovanligt. Alla vi mött här på skolan har varit så engagerade i detta och vi har haft mycket kontakt. Det är ett annorlunda sätt att jobba jämfört med i till exempel Göteborg. Det har verkligen varit fantastiskt, säger Ann Dahlberg vid D Office Arkitekter i Göteborg som arbetat med projekteringen av skolan.

Samtidigt som skolans utformning i stort är klart, så ligger arbetet med att avgöra var ledningar och annat som inte direkt har med den rumsliga utformningen att göra, på den entreprenör som ska genomföra bygget.

– I den bästa av världar börjar bygget av själva skolbyggnaden redan i vår. Men det bygger på att ingen överklagar detaljplanen eller upphandlingen. Det är inte alls ovanligt att det görs, men vi hoppas naturligtvis på att barnen och personalen vid skolan ska få tillgång till sina nya lokaler så snart som möjligt; detta är något vi vet att många längtar efter, avslutar Alexander Lidén.

Tidsplan

Projektet kommer delas in i tre byggetapper:

 1. Asfaltering av badets parkering.
 2. Rivning av förskolans kök och en förskoleavdelning, iordningställande av tillfällig lokal för en avdelning och ny utemiljö för hela förskolan.
 3. Den nya skolan byggs.

Kommande händelser

(ju längre bort i tiden desto större osäkerhet angående tidsspektrat):

 • 2023-12-15 Sista dag för anbudslämning
 • 2023-12-31 Utvärdering av inkomna anbud
 • 2024-01-01 t.o.m. 2024-01-15 Politiskt startbesked (inget datum för extra KS satt ännu)
 • 2024-01-15 Tilldelning/kontraktsskrivning
 • 2024-01-15 Start projektering systemhandlingar (detaljprojektering)
 • 2024-04-30 Slutförande etapp 1
 • 2024-05-01 Detaljplan vunnit laga kraft
 • 2024-05-01 Bygglovsansökan
 • 2024-07-01 Slutförande etapp 2
 • 2024-07-15 Sista dag för bygglovsgodkännande (om ingen överklagan sker)
 • 2024-05-15 t.o.m. 2024-08-15 Start etapp 3 (beror på bygglovsprocess)
 • 2025-12-19 Slutbesiktning
Jonslunds nuvarande skola.

Jonslunds nuvarande skola.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!