Läs mer

Unik satsning på introduktion av sommarvikarier i äldreomsorgen

Digital vägledning för den som vill veta mer om arbetet med våra äldre

Tillsammans med Omsorgsförmedlingen och akademin Uppdrag Livet satsar Essunga kommun på att attrahera nya talanger till äldreomsorgen i sommar. Detta innebär bland annat att man ges möjlighet att erbjuda en digital introduktion till nya potentiella medarbetare och att man ökar synligheten i fler kanaler.

Digital introduktion och handledning i mobilen

Här visas ett exempel på Omsorgsförmedlingens introduktionsmaterial

Här visas ett exempel på Omsorgsförmedlingens digitala introduktionsmaterial

Här får vikarien lära sig mer om hur äldreomsorgen styrs, fördjupa sin kunskap om åldrande och inte minst: ökad förståelse för service och bemötande. Programmet består av en huvudkurs och ett antal fördjupningskurser. Varje kurs består av korta kapitel, underhållande filmer och quiz. Utöver det erbjuds videoledd handledning i grupp vid tre tillfällen.

För den som blir anställd väntar tillgång till ett introduktionsprogram tillgängligt i mobilen. Programmet ligger på utbildningsplattformen Uppdrag livet och är utformat efter insikter från ungas upplevelse av att vara ny i äldreomsorgen.

Ett uppdrag som kräver en trygg start

Arbete i äldreomsorgen innebär att möta människor i många olika situationer och med unika behov. För att skapa en trygghet både för den äldre personen och personalen krävs trygghet och kunskap. Essunga kommuns satsning på ett digitalt introduktionsprogram innebär att sommarvikarier får chans att komplettera och fördjupa den handledning som ges i verksamheten.

Av de som genomfört introduktionsprogrammet tidigare har 90 procent uppgett att de fått en mer positiv bild av yrket. 72 procent har uppgett att de fått intresse för att fortsätta i yrket. Förhoppningsvis är det fler av kommunens vikarier som finner intresse för att även fortsatt göra skillnad i omsorgen!

- Vi måste våga prova nya vägar, säger Maria Tid, enhetschef inom äldreomsorgen i Essunga kommun. Ädreomsorgen är en av framtidens branscher. Det är ju dels sommaren förstås men det är en större fråga än så. När man tittar på rekryteringsutmaningen så behöver vi visa upp äldreomsorgen som en framtidsbransch.

- Vi vill också visa de som kanske inte tänkt sig jobba inom vården, vad det handlar om. Det blir en ny väg in i yrket, säger Anna-Sophia Palmqvist, enhetschef. Det kanske kan ändra uppfattningar om jobbet!

Marknadsföring i nya kanaler

Essunga kommun har också lagt ut annonser på Omsorgsförmedlingen Länk till annan webbplats. – en annonsplats som också guidar in nya talanger till yrket. Här får kandidater tillgång till en kostnadsfri introduktionskurs redan vid ansökan. Dessutom finns frågor och svar om att jobba i yrket. Redan nu kan man se att Essungas annonser visats många gånger och genererat flera klick på ”Ansök”.

Vill man komma direkt till ansökningsformuläret för sommarvikariat inom äldreomsorgen hittar man det här. Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt