Läs mer

Välkommen till sopplunch!

Företagare i Essunga kommun bjuds in till företagarträff 30 maj

Måndagen den 30 maj bjuder kommunledningen i Essunga kommun in vårt lokala näringsliv till ett lunchmöte, som hålls på Essunga plantskola kl. 11.30.

På programmet:

  • Ekonomiska ramar 2023
  • Planerade investeringar
  • Planerade upphandlingar
Essunga plantskolas konferenssal

Ta chansen att nätverka med våra lokala företagare och att ta del av Essunga plantskolas omfattande odlingsanläggningar och de trivsamma, nytillkomna administrations- och personalbyggnaderna ute på Heljesgården 462.

På träffen deltar representanter från kommunledningsgruppen samt kommun­styrelsens arbetsutskott, däribland vårt kommunalråd och oppositionsråd.

Maten tillhandahålls av Madame Blå. Meddela eventuella önskemål om specialkost vid anmälan (essunga.se/foretagarluncher.htm) senast den 23 maj.

Tillsammans med företagen verkar vi för ett gott företagsklimat som gör det attraktivt att vara företagare i Essunga kommun!

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt