Läs mer

Företagsbesök ska få in fler på arbetsmarknaden

Essunga kommun anordnar under ett par veckors tid besök på företag runt om i kommunen. Målgruppen är unga vuxna som ännu inte fått fotfäste på arbetsmarknaden.

En plantskola, ett byggföretag och en bilverkstad är några av de olika verksamheter i Essunga kommun som under de närmsta veckorna ska inspirera unga vuxna som är i behov coachning mot arbetsmarknaden. Förhoppningen är att besöken i förlängningen ska kunna leda till utbildning eller jobb samt att man på detta sätt bättre ska kunna matcha företagens framtida behov av kvalificerad arbetskraft.

– Det handlar om att visa olika yrken och ge ungdomarna en karta kring vad som finns och ett sätt att ge ungdomarna kraft till att stå på egna ben. Hittar man en väg framåt så påverkar det både individen och dess omgivning - det är jätteviktigt, säger arbetsmarknadssekreterare Maria Radivoi.

Återkommande besök

Vårens besök är de första av sitt slag i Essunga kommun och tanken är att de ska bli ett återkommande inslag för unga vuxna som har behov av att på detta sätt upptäcka olika branscher. Denna gång är det förutom kommunens personal 15 personer som kommer att följa med på de totalt sju olika företagsbesöken runt om i kommunen.

– Detta är en aktivitet vi tänkt erbjuda varje år. På sikt handlar det om kompetensförsörjning för företagarna. Om ungdomarna får kläm på vilka yrken det finns som de kan söka på hemmaplan, konstaterar Maria Radivoi.

"Är jätteviktigt"

Besöken kommer att följas upp med kontakter med studie- och yrkesvägledare och att företagsbesöken placerats i början av maj är ingen slump. Datumen möjliggör för deltagarna att söka kompletterande kurser eller utbildningar. Flexus Balasystem är ett av de företag som tar emot ungdomarna.

– Vi har behov av att få in rätt personal så det här är jätteviktigt, säger Bo Ansbjer på Flexus Balasystem.

Verksamheter som besöks:

  • Couchers bilservice
  • Essunga plantskola
  • Flexus Balasystem
  • Kälströms gård och Kaltek Bygg
  • Stallbergs lantbruk   
  • Åke Eliassons Skorstenar & Kaminer
  • Kostenheten, skolköket Essunga kommun

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!