Läs mer

Ensamkommande barn från barnhem i Ukraina i Essunga kommun

En ny situation för flyktingmottagandet väcker medias intresse

En ideell förening i Alingsås kommun har i flera år haft kontakt med och stöttat ett barnhem i Ukraina. Efter krigsutbrottet har de, enligt den information vi har fått, hjälpt personal och barn att fly till Sverige. De befinner sig nu på en gård i Essunga kommun. SVT Väst Länk till annan webbplats. besökte under tisdagen den 12 april Essunga kommun för att intervjua Björn Franke, chef för social sektor.

- Det här är en ny situation inte bara för Essunga kommun, utan för alla inblandade myndigheter och civilsamhälle. Det är första gången sedan krigsutbrottet som ett barnhem från Ukraina kommer till Sverige. Migrationsverket har utifrån svensk lagstiftning bedömt barnen som ensamkommande och anvisat dem till Essunga kommun. All den information vi hittills har pekar samtidigt på att de inte har kommit hit ensamma, utan tillsammans med de vuxna personer som de har bott ihop med på barnhemmet i Ukraina. Det är utgångsläget när vi i kommunens socialtjänst nu ska utreda vad som är bäst för varje barn. Det svenska regelverket är inte utformat för att hantera den här situationen, så vi får försöka göra det bästa vi kan för barnen utifrån förutsättningarna. Björn betonar att det är en utmaning för en liten kommun att få så många barn att utreda samtidigt och man ser över vad vi kan göra för att utöka vår utredningskapacitet. - Samtidigt vet vi av erfarenhet att vår kommun och vårt samhälle är lösningsfokuserat och vi känner stor förhoppning om att kunna hantera även den här situationen, säger Björn.

Kommunen har sedan krigsutbrottet planerat och förberett för ett eventuellt flyktingmottagande. En beredningsgrupp för samverkan träffas kontinuerligt och inom berörda verksamheter görs förberedelser. Kommunens skola och förskola har fått uppgifter om ålder på barnen och förberedelser för ett eventuellt mottagande av elever är igångsatt.

- När eleverna ska börja i skolan i Essunga gör vi först en kartläggning, berättar Tomas Johansson och Lamis Daher, rektorer på Nossebro skola 6-9 samt F-5. Vi har då ett möte med eleven, lärare, rektor och en tolk för att ta reda på elevens förkunskaper och för att se till att eleven hamnar i rätt årskurs i någon av kommunens skolor. En del elever studerar fortfarande på distans och har kontakt med skolor i Ukraina och det ser vi gärna att de fortsätter med. Vi planerar tillsammans med eleven för att skolgången ska bli så bra anpassad som möjligt för varje elev.

Kommunen söker med anledning av de ensamkommande barnen efter familjehem, som kan öppna sina hem och hjärtan för barnen tills de kan återförenas med sina familjer. Vi vill betona att vi letar aktivt efter familjehem för att vara förberedda om utredningarna visar att ett eller flera barn ska placeras i familjehem. Ring 0512-571 71 eller 0512-572 25 för att få prata med en familjehemssekreterare och för att få svar på frågor om vad detta innebär. För att bli familjehem kommer man att genomgå en familjehemsutredning samt att det hämtas in registerutdrag.

Läs mer om kommunens arbete gällande krigsutbrottet i Ukraina på essunga.se/ukraina.htm.

Fotnot: Katten Maja, som syns bakom Björn, passade på att få lite uppmärksamhet av media...

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt