Läs mer

Anhörigstödet bjuder in till föreläsning

Fortsatt satsning på stöd till anhöriga till personer med NPF

- Under pandemin har vi inte haft möjlighet att ha några aktiviteter för anhöriga till personer med NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) men när vi nu i vår för första gången körde samtalsträffar fick vi ett oerhört stort gensvar och många kom, berättar Lena Svensson, anhörigkonsulent i Essunga kommun. Deltagarna ville gärna har fler träffar för att man skulle kunna få fördjupa sig mer i ämnet.

Anhörigstödet vill därför fortsätta uppmärksamma och stötta anhöriga till personer som har NPF. - Det är tydligt att man behöver få möjlighet till mer föreläsningar, samtalsgrupper eller studiecirklar, säger Lena. Vi ska försöka få till ett samarbete med fler aktörer i kommunen, exempel Attention och studieförbunden. Här finns egentligen hur mycket helst att göra och vi befinner oss fortfarande i ett uppstartsskede. Som ett led i detta arbete bjuder vi nu in anhöriga till personer med NPF till en föreläsning med Mia Eklind från Riksförbundet Hjärnkoll. Hon delar med sig av egna erfarenheter av att vara förälder till barn med ADHD/ högfungerande autism.

Med humor och värme berättar Mia om hur hon gjorde för att må bra igen efter sin utmattning, om strategier för att klara jobb och familjeliv och hur hon lärt sig leva med sin egen ADHD-diagnos.

I samband med föreläsningen ges tillfälle för frågor eller tankar och erfarenheter bland åhörarna.

Kommunens anhörigstöd finns på plats och kan informera om vilket stöd Essunga kommun har att erbjuda.

Plats: Åsiktens samlingslokal, Strandgatan 1, Nossebro

Tid: Onsdagen den 6 april klockan 17.30 – 19.30

Kostnadsfritt. Begränsat antal platser.

Anmälan senast 30 mars till:

Lena Svensson telefon: 0512-570 28 eller via mail till Lena Svensson.

Varmt välkomna!

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt