Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Styrande dokument

Styrdokumenten i kommunen ska skapa goda förutsättningar för styrning och uppföljning. Kommunfullmäktige beslutar om styrdokument som är kommunövergripande. Enskilda nämnder, styrelser och tjänstemän beslutar om styrdokument som berör den egna verksamheten.

Bilbeskrivning över beslutsnivåer för styrdokument

Beslutsnivåer för styrdokument

Vision

Verksamhetsplan och budget

Policy

Program

Plan

Reglemente

Riktlinjer

Regler

Taxor och avgifter

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt