Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ekonomi

Den viktigaste inkomstkällan för kommunen är kommunalskatten. Den bestäms i samband med att budgeten för det kommande årets verksamhet fastställs.


Kommunalskatten

Skattesats 2018

Den totala skattesatsen är 34,761 procent.

Den totala skattesatsen består av följande delar:

Kommunalskatten 21,57 procent
Landstingsskatten 11,48 procent
Begravningsavgift 0,246 procent
Kyrkoavgift 1,465 procent

För dig som inte är medlem i Svenska kyrkan blir den totala skattesatsen i stället 33,296 procent.

Kommunen har tre församlingar; Essunga, Främmestad-Bäreberg samt Lekåsa-Barne Åsaka. Man betalar samma kyrkoavgift oberoende av vilken församling man bor i.

Utjämningssystem

Kommunernas förutsättningar för att bedriva verksamheten varierar beroende på en mängd faktorer så som kommunens geografiska läge, kommuninvånarnas ålder och så vidare. För att utjämna skillnaderna finns system för både inkomst- och kostnadsutjämning mellan kommunerna.

Verksamhetsplan med budget

Årligen upprättas en verksamhetsplan med budget, för nästkommande och de därpå följande två åren.

Verksamhetsplan med budget innehåller kommunfullmäktiges och nämndernas mål och är en skriftlig beskrivning av organisationens planerade verksamhet för kommande verksamhetsår. Ekonomiska ramar för budget, ekonomisk plan och investeringar dokumenteras också i kommunens verksamhetsplan.

Verksamhetsplan med budget antas av kommunfullmäktige i november året innan budgetåret.

Fakturauppgifter

Fakturaadress
Essunga kommun
Box 64
465 21 Nossebro

OBS! Uppge beställarens referensnummer i fältet "Er referens".

Organisationsnummer
212000-2916

Bankgiro
960-7805

Rutin för påminnelsehantering

Visma Financial Solutions AB har sedan några år hanterat Essunga kommuns kravhantering. Från och med november månad 2020 kommer Visma financial Solutions AB även att hantera kommunens påminnelsefakturor. Det innebär också att en påminnelseavgift om 60 kronor kommer att debiteras kunden. Vi eventuella frågor kontakta Eva-Lena Egsonius, ekonomichef.

Elektronisk leverantörsfaktura

Essunga kommun fasar ut möjligheten att ta emot pappersfakturor och vi uppmanar därför våra leverantörer att se över sina möjligheter att skicka elektroniska fakturor till oss.

För att underlätta övergången till elektroniska fakturor har vi sammanställt information som ni behöver för att skicka e-fakturor till oss.

Skicka elektroniska leverantörsfakturor:

Vi samarbetar med Swedbank och tar emot elektroniska fakturor i ett standardiserat filformat enligt SFTI, vilket underlättar för både köpare och säljare.


För att komma igång fyll i blanketten Instruktion ta emotWord (word, 47.6 kB) och e-posta den till oss. Vi kontaktar er för att komma överens om tidpunkt för utbyte av elektroniska fakturor.

Har ni frågor kring e-faktureringen är ni välkommen att kontakta oss via epost

Årsredovisningar och delårsrapporter

Taxor och avgifter

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt