Läs mer

Förskolor

Kommunkarta över förskolor och Solåker Pedagogik

Inom Essunga kommun finns förskolor i Nossebro, Jonslund, Fåglum och Främmestad. Pedagogisk omsorg finns i privat regi i Essunga stationssamhälle.

Förskolorna i kommunen tar emot barn mellan klockan 06.00 och 18.00 måndag - fredag.
På förskolor där det finns flera avdelningar samarbetar personalen vid öppning och stängning.

Förskolan Ängen

Ängens förskola

På Ängens förskola finns det fyra avdelningar, Myran (1-2 år), Grodan (1-2 år), Nyckelpigan (3-4 år), Trollsländan (3-4 år). När barnen är 5 år börjar de på Svampen som ligger i anslutning till Nossebro skola.

Förskolan är det första steget i det svenska utbildningsystemet och har en egen läroplan. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande, den ska var rolig, trygg och lärorik för alla barn. I förskolan får barnen möjlighet att leka, skapa och utforska på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna.

I förskolan är leken viktig och har en central plats. I leken får barnen bland annat bearbeta intryck och utveckla sin fantasi, kreativitet och förmåga att samarbeta och kommunicera. Varje avdelning har lustfyllda lekmiljöer anpassade efter barnen i barngruppen. Barnen erbjuds bland annat bygg och konstruktionslek, rollek, skapande aktiviteter, sagor, sång, musik med mera.

På Ängen finns det en härlig utegård, en del är anpassad för de yngre barnen och en del anpassad för de lite äldre barnen. Det finns möjlighet för barnen att cykla, leka i sandlåda, leka i buskar och snår, klättra och gunga. Förskolan ligger i närheten av skog, fotbollsanläggning och aktivitetsbana.

Förskolan har ett eget kök och en egen kock som tillagar maten.

Föräldrakontakten är en viktig del av verksamheten. Förutom den dagliga kontakten erbjuds uppföljningssamtal efter inskolningen samt utvecklingssamtal. Förskolan använder Unikum som dokumentationsverktyg där vårdnadshavarna får information samt får ta del av barnens vardag.

Barnen får vara på förskolan den tid som vårdnadshavare arbetar samt restid till och från arbetet. Förskolan är öppen måndag till fredag klockan 06.00 till 18.00.

Välkommen till Ängens förskola!


Telefonnummer
Grodan: 0512-571 46
Myran: 0512-570 71
Trollsländan: 0512-571 16
Nyckelpigan: 0512-571 75
Köket: 0512-571 67
Rektor: 0512-570 97

Adress
Förskolan Ängen
Sturegatan 20
465 31 Nossebro

 

Förskolan Stallaholm

Förskolan Stallaholm

På Stallaholms förskola finns det tre avdelningar, Rutan (1-3år), Randan (1-3år), Ringen (4år). När barnen är 5år börjar de på Svampen som ligger i anslutning till Nossebro skola.

Förskolan är det första steget i det svenska utbildningsystemet och har en egen läroplan. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande, den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. I förskolan får barnen möjlighet att leka, skapa och utforska på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna.

I förskolan är leken viktigt och har en central plats. I leken får barnen bland annat bearbeta intryck och utveckla sin fantasi, kreativitet och förmåga att samarbeta och kommunicera. Varje avdelning har lustfyllda lekmiljöer anpassade efter barnen i barngruppen. Barnen erbjuds bland annat bygg och konstruktions lek, rollek, skapande aktiviteter, sagor, sång, musik med mera.

På Stallaholm finns det en stor utegård. Det finns bland annat ett stort cykelområde, ett stort sandområde, klätterställning, gungor, en kulle, fotbollsplan och lekstuga. Förskolan ligger i närheten av skog, fotbollsanläggning och aktivitetsbana.

Förskolan har ett eget kök en egen kock som tillagar maten.

Föräldrakontakten är en viktig del av verksamheten. Förutom den dagliga kontakten erbjuds uppföljningssamtal efter inskolningen samt utvecklingssamtal. Förskolan använder Unikum som dokumentationsverktyg där vårdnadshavarna får information samt får ta del av barnens vardag.

Barnen får vara på förskolan den tid som vårdnadshavare arbetar samt restid till och från arbetet. Förskolan är öppen måndag till fredag mellan klockan 06.00 till 18.00.

Välkommen till Stallaholms förskola!

Telefonnummer
Rutan: 0512-571 18
Randan: 0512-571 15
Ringen: 0512-571 19
Köket: 0512-57117
Rektor: 0512-57097

Adress
Förskolan Stallaholm
Sturegatan 16
465 30 Nossebro

Förskolan i Jonslund

Utemiljö vid Jonslunds förskola

I södra kommundelen finns förskolan i anslutning till Jonslunds skola. Avdelningarna 
Cypressen och Syrenen för barn 1-3 år. Kastanjen har barn i åldern 4-5 år.

På förskolan har vi eget kök och egen kokerska, som tillagar all mat på förskolan.

Vi arbetar med språklig medvetenhet och på ett lekfullt sätt försöker vi väcka barnens intresse för matematik. Arbetssättet är temainriktat. Skapande verksamhet, sång och musik samt vistelse i den närbelägna skogen är naturliga inslag i vardagen.

Förskolans mål är att varje barn utvecklar språket. Förskolan deltar i projektet Essunga läser, där vi samarbetar med biblioteket. Ett annat mål är att skapa och konstruera. Barnen får använda sin fantasi och har tillgång till olika sorters material.

Föräldrasamverkan sker genom daglig kontakt, utvecklingssamtal och föräldramöten.

Förskolan samarbetar med fritidshemmet i Jonslund vid öppning och stängning. Verksamhetens öppettider är 06.00 – 18.00. Under året har förskolan fyra stängningsdagar, vilka infaller i januari, juni, augusti och oktober, se Läsårstider.

Avd. Cypressen

0512-571 11

072-020 16 32

Avd. Syrenen

0512-571 33

072-020 16 58

Avd. Kastanjen


073-966 28 91

Köket

0512-462 14


Adress: Förskolan i Jonslund, Ekvägen 4, 465 95  Nossebro


Förskolan Äventyret i Fåglum

Ängens förskola

I södra kommundelen ligger Fåglums förskola, för barn i åldern 1-5 år.

Fåglums förskola arbetar utifrån en miljöprofil. På gården finns trädgårdsland, bärbuskar, fruktträd och kompost. Tillsammans med barnen planterar och odlar vi, följer kretsloppet och källsorterar. Genom mycket utevistelse samt besök och lek i skogen ger vi barnen möjlighet att följa årstidernas växlingar. Naturen skapar nyfikenhet och sinnena stimuleras. 

Förskolans mål är att varje barn utvecklar språket. Förskolan deltar i projektet Essunga läser, där vi samarbetar med biblioteket. Ett annat mål är att skapa och konstruera. Barnen får använda sin fantasi och har tillgång till olika sorters material.

Förskolan har egen kock och all mat lagas på plats. Föräldrasamverkan sker genom daglig kontakt, utvecklingssamtal och föräldramöten.

Förskolans öppettider är 06.00 – 18.00. Under året har förskolan stängt fyra dagar för planering. Dessa dagar infaller i januari, juni, augusti och oktober, se Läsårstider.

Avd. Tuvan

0512-570 69

073-894 90 13

Avd. Gläntan

0512-570 88

073-895 78 95

Köket

0512-570 64


Adress: Förskolan Äventyret i Fåglum, Fåglum Godegården, 465 96  Nossebro

 

Förskolan Dalagården

Dalagårdens förskola

I Främmestad, i norra kommundelen, ligger Dalagårdens förskola. Dalagården består av tre avdelningar; Fjärilen, Gräshoppan och Larven. 

5-åringarna, går på avdelningen Lyan som ligger i Bredöls skola. 

Samtliga avdelningar arbetar med utepedagogik på olika sätt. Genom mycket utevistelse samt besök och lek i den närbelägna skogen, ger vi barnen rika upplevelser.

Förskolans mål är att varje barn utvecklar språket. Förskolan deltar i projeketet Essunga läser, där vi samarbetar med biblioteket. Ett annat mål är att skapa och konstruera. Barnen får använda sin fantasi och har tillgång till olika sorters material.

I Främmestad har förskolan egen kock som lagar all mat.

Föräldrasamverkan sker genom den dagliga kontakten, men också genom utvecklingssamtal och föräldramöten. Digitalkameran är ett användbart och mycket uppskattat redskap.

Förskolans öppettider är 06.00-18.00. 

Under läsåret är det stängt fyra dagar för planering av verksamheten. Dessa dagar infaller i januari, juni, augusti och oktober, se Läsårstider.

Avd. Fjärilen

0512-572 23

073-966 28 98

Avd. Gräshoppan


070-751 77 59

Avd. Larven

0512-572 24

073-966 28 99

Avd. Lyan


070-191 74 64 ( Bredöls skola)

Köket

0512-572 22

073-966 28 97


Adress: Förskolan Dalagården, Änghagevägen 2, 465 97  Nossebro

 

Solåker pedagogik ekonomisk förening

Pedagogisk omsorg Solåker i Essunga stationssamhälle

Verksamheten bedrivs i en hemliknande miljö på Vildvinsvägen 18 i Essunga Station och vänder sig till familjer med barn i åldrarna 1 till 12 år.

Ansökan till Solåker pedagogik gör du här på Essunga kommuns hemsida under självservice (e-tjänst). Essunga kommun vidarebefordrar sedan anmälan till Solåker pedagogik.

Solåker pedagogik ekonomisk förening drivs i enskild regi sedan 1 april 2020, det vill säga är helt fristående från kommunen.

Vid frågor och för mer information:
Telefon 070-206 8299
E-post Solaker.Pedagogik@outlook.com
Adress till Solåker pedagogik: Vildvinsvägen 18, 465 94 Nossebro

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt