Läs mer

Förskolor

Kommunkarta över förskolor och Solåker Pedagogik

Inom Essunga kommun finns förskolor i Nossebro, Jonslund, Fåglum och Främmestad. Pedagogisk omsorg finns i privat regi i Essunga stationssamhälle.

Förskolorna i kommunen tar emot barn mellan klockan 06.00 och 18.00 måndag - fredag.
På förskolor där det finns flera avdelningar samarbetar personalen vid öppning och stängning.

Förskolan Ängen

Ängens förskola

Ängens förskola finns det fyra avdelningar, Myran (1-2 år), Grodan (1-2 år), Nyckelpigan (3-4 år), Trollsländan (3-4 år). När barnen är 5 år börjar de på Svampen som ligger i anslutning till Nossebro skola.

Förskolan är det första steget i det svenska utbildningsystemet och har en egen läroplan. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande, den ska var rolig, trygg och lärorik för alla barn. I förskolan får barnen möjlighet att leka, skapa och utforska på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna.

I förskolan är leken viktig och har en central plats. I leken får barnen bland annat bearbeta intryck och utveckla sin fantasi, kreativitet och förmåga att samarbeta och kommunicera. Varje avdelning har lustfyllda lekmiljöer anpassade efter barnen i barngruppen. Barnen erbjuds bland annat bygg och konstruktionslek, rollek, skapande aktiviteter, sagor, sång, musik med mera.

På Ängen finns det en härlig utegård, en del är anpassad för de yngre barnen och en del anpassad för de lite äldre barnen. Det finns möjlighet för barnen att cykla, leka i sandlåda, leka i buskar och snår, klättra och gunga. Förskolan ligger i närheten av skog, fotbollsanläggning och aktivitetsbana.

Förskolan har ett eget kök och en egen kock som tillagar maten.

Föräldrakontakten är en viktig del av verksamheten. Förutom den dagliga kontakten erbjuds uppföljningssamtal efter inskolningen samt utvecklingssamtal. Förskolan använder Unikum som dokumentationsverktyg där vårdnadshavarna får information samt får ta del av barnens vardag.

Barnen får vara på förskolan den tid som vårdnadshavare arbetar samt restid till och från arbetet. Förskolan är öppen måndag till fredag klockan 06.00 till 18.00.

Välkommen till Ängens förskola!


Telefonnummer
Grodan: 0512-571 46
Myran: 0512-570 71
Trollsländan: 0512-571 16
Nyckelpigan: 0512-571 75
Köket: 0512-571 67
Rektor: 0512-570 97

Adress
Förskolan Ängen
Sturegatan 20
465 31 Nossebro

 

Förskolan Stallaholm

Förskolan Stallaholm

Stallaholms förskola finns det tre avdelningar, Rutan (1-3år), Randan (1-3år), Ringen (4år). När barnen är 5år börjar de på Svampen som ligger i anslutning till Nossebro skola.

Förskolan är det första steget i det svenska utbildningsystemet och har en egen läroplan. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande, den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. I förskolan får barnen möjlighet att leka, skapa och utforska på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna.

I förskolan är leken viktigt och har en central plats. I leken får barnen bland annat bearbeta intryck och utveckla sin fantasi, kreativitet och förmåga att samarbeta och kommunicera. Varje avdelning har lustfyllda lekmiljöer anpassade efter barnen i barngruppen. Barnen erbjuds bland annat bygg och konstruktions lek, rollek, skapande aktiviteter, sagor, sång, musik med mera.

På Stallaholm finns det en stor utegård. Det finns bland annat ett stort cykelområde, ett stort sandområde, klätterställning, gungor, en kulle, fotbollsplan och lekstuga. Förskolan ligger i närheten av skog, fotbollsanläggning och aktivitetsbana.

Förskolan har ett eget kök en egen kock som tillagar maten.

Föräldrakontakten är en viktig del av verksamheten. Förutom den dagliga kontakten erbjuds uppföljningssamtal efter inskolningen samt utvecklingssamtal. Förskolan använder Unikum som dokumentationsverktyg där vårdnadshavarna får information samt får ta del av barnens vardag.

Barnen får vara på förskolan den tid som vårdnadshavare arbetar samt restid till och från arbetet. Förskolan är öppen måndag till fredag mellan klockan 06.00 till 18.00.

Välkommen till Stallaholms förskola!

Telefonnummer
Rutan: 0512-571 18
Randan: 0512-571 15
Ringen: 0512-571 19
Köket: 0512-57117
Rektor: 0512-57097

Adress
Förskolan Stallaholm
Sturegatan 16
465 30 Nossebro

Förskolan i Jonslund

Utemiljö vid Jonslunds förskola

I södra kommundelen finns förskolan i anslutning till Jonslunds skola. Avdelningarna 
Cypressen och Syrenen för barn 1-3 år. Kastanjen har barn i åldern 4-5 år.

På förskolan har vi eget kök och egen kokerska, som tillagar all mat på förskolan.

Vi arbetar med språklig medvetenhet och på ett lekfullt sätt försöker vi väcka barnens intresse för matematik. Arbetssättet är temainriktat. Skapande verksamhet, sång och musik samt vistelse i den närbelägna skogen är naturliga inslag i vardagen.

Förskolans mål är att varje barn utvecklar språket. Förskolan deltar i projektet Essunga läser, där vi samarbetar med biblioteket. Ett annat mål är att skapa och konstruera. Barnen får använda sin fantasi och har tillgång till olika sorters material.

Föräldrasamverkan sker genom daglig kontakt, utvecklingssamtal och föräldramöten.

Förskolan samarbetar med fritidshemmet i Jonslund vid öppning och stängning. Verksamhetens öppettider är 06.00 – 18.00. Under året har förskolan fyra stängningsdagar, vilka infaller i januari, juni, augusti och oktober, se Läsårstider.

Välkommen till Jonslunds förskola!

Telefonnummer
Cypressen: 0512-571 11
Syrenen: 0512-571 33
Kastanjen: 073-966 28 91
Köket: 072-973 36 80
Rektor: 0512-570 27

Adress
Jonslunds förskola
Ekvägen 4
465 95  Nossebro


Förskolan Äventyret i Fåglum

Ängens förskola

I södra kommundelen ligger Fåglums förskola, för barn i åldern 1-5 år.

Fåglums förskola arbetar utifrån en miljöprofil. På gården finns trädgårdsland, bärbuskar, fruktträd och kompost. Tillsammans med barnen planterar och odlar vi, följer kretsloppet och källsorterar. Genom mycket utevistelse samt besök och lek i skogen ger vi barnen möjlighet att följa årstidernas växlingar. Naturen skapar nyfikenhet och sinnena stimuleras. 

Förskolans mål är att varje barn utvecklar språket. Förskolan deltar i projektet Essunga läser, där vi samarbetar med biblioteket. Ett annat mål är att skapa och konstruera. Barnen får använda sin fantasi och har tillgång till olika sorters material.

Förskolan har egen kock och all mat lagas på plats. Föräldrasamverkan sker genom daglig kontakt, utvecklingssamtal och föräldramöten.

Förskolans öppettider är 06.00 – 18.00. Under året har förskolan stängt fyra dagar för planering. Dessa dagar infaller i januari, juni, augusti och oktober, se Läsårstider.

Välkommen till förskolan Äventyret i Fåglum!

Telefonnummer
Tuvan: 0512-570 69
Gläntan: 0512-570 88
Köket: 0512-570 64
Rektor: 0512-570 27

Adress
Förskolan Äventyret i Fåglum
Förskolevägen 1
465 96  Nossebro

 

Förskolan Dalagården

Dalagårdens förskola


Dalagårdens förskola är beläget i Främmestad. Förskolan består av tre åldersindelade avdelningar; Fjärilen, Gräshoppan och Larven.

Vår verksamhet bygger på barns inflytande då vi arbetar efter Reggio Emilia filosofin och de didaktiska frågeställningarna vad, hur och varför.
Vi arbetar projektinriktat på förskolan utifrån Skollagen och förskolans läroplan (Lpfö 18).

Vårt förhållningssätt grundas i att barn lär sig hela tiden. HUR barnet blir bemött bidrar till utveckling av nyfikenhet och lust att erövra och lära sig nya saker, samt TILLIT till den egna förmågan att komma fram till problemlösningar.

Föräldrakontakten är en viktig del av verksamheten. Förutom den dagliga kontakten erbjuds uppföljningssamtal efter inskolningen samt utvecklingssamtal. Förskolan använder Unikum som dokumentationsverktyg och informationskanal där vårdnadshavare får ta del av barnens vardag, projekt och information.

Förskolan har ett eget kök och en egen kock som tillagar maten.

Barnen får vara på förskolan den tid som vårdnadshavare arbetar eller studerar samt restid till och från arbetet/studier. Förskolan är öppen måndag till fredag klockan 06.00 till 18.00.

Välkommen till Dalagårdens förskola!

Under läsåret är det stängt fyra dagar för planering av verksamheten. Dessa dagar infaller i januari, juni, augusti och oktober, se Läsårstider. Öppnas i nytt fönster.

Telefonnummer
Fjärilen: 073-966 28 98
Gräshoppan: 070-751 77 59
Larven: 073-966 28 99
Köket: 0512-572 22
Rektor: 0512-570 27

Adress
Förskolan Dalagården
Änghagevägen 2
465 97  Nossebro

 

Solåker pedagogik ekonomisk förening

Pedagogisk omsorg Solåker i Essunga stationssamhälle

Verksamheten bedrivs i en hemliknande miljö på Vildvinsvägen 18 i Essunga Station och vänder sig till familjer med barn i åldrarna 1 till 12 år.

Ansökan till Solåker pedagogik gör du här på Essunga kommuns hemsida under självservice (e-tjänst). Essunga kommun vidarebefordrar sedan anmälan till Solåker pedagogik.

Solåker pedagogik ekonomisk förening drivs i enskild regi sedan 1 april 2020, det vill säga är helt fristående från kommunen.

Vid frågor och för mer information:
Telefon 070-206 8299
E-post Solaker.Pedagogik@outlook.com
Adress till Solåker pedagogik: Vildvinsvägen 18, 465 94 Nossebro

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt