Läs mer

Förskolor

Kommunkarta över förskolor och Solåker Pedagogik

Inom Essunga kommun finns förskolor i Nossebro, Jonslund, Fåglum och Främmestad. Pedagogisk omsorg finns i privat regi i Essunga stationssamhälle.

Förskolorna i kommunen tar emot barn mellan klockan 06.00 och 18.00 måndag - fredag.
På förskolor där det finns flera avdelningar samarbetar personalen vid öppning och stängning.

Förskolan Ängen

Ängens förskola

Ängens förskola ligger i Nossebro och består av fyra avdelningar, Nyckelpigan, Trollsländan, Grodan och Myran.

Förskolans mål är att varje barn utvecklar språket. Förskolan deltar i projektet Essunga läser, där vi samarbetar med biblioteket. Ett annat mål är att skapa och konstruera. Barnen får använda sin fantasi och har tillgång till olika sorters material.

Biblioteket, som ligger på gångavstånd, går vi ofta till för att låna böcker. Leken har ett stort utrymme på förskolan Ängen. Barnen har många utrymmen, där de kan leka i mindre grupper. Närheten till skog och natur gör att årets miljömål i förskolan känns naturligt. Barnen ska ges möjligheter till kunskap om växter och djur samt utveckla sin förståelse för naturens kretslopp.

Förskolan har ett eget kök och egen kokerska. Köket har all modern utrustning och uppfyller alla krav, som ett tillagningskök ska ha.

Föräldrasamverkan sker genom daglig kontakt, utvecklingssamtal och föräldramöten. 

Förskolans öppettider är 06.00-18.00.

Under året har förskolan fyra stängningsdagar, vilka infaller i januari, juni, augusti och oktober, se Läsårstider.

Vid de större loven samarbetar de närbelägna förskolorna Stallaholm och Ängen.

Avd. Trollsländan

0512-571 16

070-362 04 29

Avd. Nyckelpigan

0512-571 75

076-117 59 40

Avd. Grodan

0512-571 46

073-460 72 70

Avd. Myran

0512-570 71

073-966 28 86

Köket

0512-571 67

076-117 34 50

Adress: Förskolan Ängen, Sturegatan 20, 465 31 Nossebro

 

Förskolan Stallaholm

Förskolan Stallaholm

Stallaholms förskola i Nossebro har avdelningarna; Rutan, Randan, Ringen och Svampen.
5-åringarna, går på avdelningen Svampen som ligger i anslutning till Nossebro skola.

En stor och rymlig ateljé har iordningsställts för skapande aktivitet.

Vi strävar efter en hälsofrämjande miljö för såväl barn som vuxna. Detta innebär bland annat att vi vistas ute mycket, både för- och eftermiddag. Den stora gården, som är kuperad och har en uppvuxen trädgård, inbjuder till många olika lekar.

Förskolans läge gör att vi besöker skogen och gymnastikhallen regelbundet. Där får barnen möjlighet att leka och grovmotoriken stimuleras.

Förskolans mål är att varje barn utvecklar språket. Förskolan deltar i projektet Essunga läser, där vi samarbetar med biblioteket. Ett annat mål är att skapa och konstruera. Barnen får använda sin fantasi och har tillgång till olika sorters material.

Föräldrasamverkan sker genom den dagliga kontakten, men också genom utvecklingssamtal och drop-in. 

Förskolan har eget kök och egen kokerska, som lagar all mat.

Förskolans öppettider är 06.00-18.00. Under året har förskolan fyra stängningsdagar, vilka infaller i januari, juni, augusti och oktober, se Läsårstider.

Under lov samarbetar vi med förskolan Ängen, som ligger strax bredvid.


Avd. Randan

0512-571 15

073-966 28 68

Avd. Ringen

0512-571 19

073-966 28 72

Avd. Rutan

0512-571 18

073-966 28 71

Avd. Svampen


070-090 81 95

Köket

0512-571 17

073-966 28 69

Adress: Förskolan Stallaholm, Sturegatan 16, 465 30 Nossebro

 

Förskolan i Jonslund

Utemiljö vid Jonslunds förskola

I södra kommundelen finns förskolan i anslutning till Jonslunds skola. Avdelningarna 
Cypressen och Syrenen för barn 1-3 år. Kastanjen har barn i åldern 4-5 år.

På förskolan har vi eget kök och egen kokerska, som tillagar all mat på förskolan.

Vi arbetar med språklig medvetenhet och på ett lekfullt sätt försöker vi väcka barnens intresse för matematik. Arbetssättet är temainriktat. Skapande verksamhet, sång och musik samt vistelse i den närbelägna skogen är naturliga inslag i vardagen.

Förskolans mål är att varje barn utvecklar språket. Förskolan deltar i projektet Essunga läser, där vi samarbetar med biblioteket. Ett annat mål är att skapa och konstruera. Barnen får använda sin fantasi och har tillgång till olika sorters material.

Föräldrasamverkan sker genom daglig kontakt, utvecklingssamtal och föräldramöten.

Förskolan samarbetar med fritidshemmet i Jonslund vid öppning och stängning. Verksamhetens öppettider är 06.00 – 18.00. Under året har förskolan fyra stängningsdagar, vilka infaller i januari, juni, augusti och oktober, se Läsårstider.

Avd. Cypressen

0512-571 11

072-020 16 32

Avd. Syrenen

0512-571 33

072-020 16 58

Avd. Kastanjen


073-966 28 91

Köket

0512-462 14


Adress: Förskolan i Jonslund, Ekvägen 4, 465 95  Nossebro


Förskolan Äventyret i Fåglum

Ängens förskola

I södra kommundelen ligger Fåglums förskola, för barn i åldern 1-5 år.

Fåglums förskola arbetar utifrån en miljöprofil. På gården finns trädgårdsland, bärbuskar, fruktträd och kompost. Tillsammans med barnen planterar och odlar vi, följer kretsloppet och källsorterar. Genom mycket utevistelse samt besök och lek i skogen ger vi barnen möjlighet att följa årstidernas växlingar. Naturen skapar nyfikenhet och sinnena stimuleras. 

Förskolans mål är att varje barn utvecklar språket. Förskolan deltar i projektet Essunga läser, där vi samarbetar med biblioteket. Ett annat mål är att skapa och konstruera. Barnen får använda sin fantasi och har tillgång till olika sorters material.

Förskolan har egen kock och all mat lagas på plats. Föräldrasamverkan sker genom daglig kontakt, utvecklingssamtal och föräldramöten.

Förskolans öppettider är 06.00 – 18.00. Under året har förskolan stängt fyra dagar för planering. Dessa dagar infaller i januari, juni, augusti och oktober, se Läsårstider.

Avd. Tuvan

0512-570 69

073-894 90 13

Avd. Gläntan

0512-570 88

073-895 78 95

Köket

0512-570 64


Adress: Förskolan Äventyret i Fåglum, Fåglum Godegården, 465 96  Nossebro

 

Förskolan Dalagården

Dalagårdens förskola

I Främmestad, i norra kommundelen, ligger Dalagårdens förskola. Dalagården består av tre avdelningar; Fjärilen, Gräshoppan och Larven. 

5-åringarna, går på avdelningen Lyan som ligger i Bredöls skola. 

Samtliga avdelningar arbetar med utepedagogik på olika sätt. Genom mycket utevistelse samt besök och lek i den närbelägna skogen, ger vi barnen rika upplevelser.

Förskolans mål är att varje barn utvecklar språket. Förskolan deltar i projeketet Essunga läser, där vi samarbetar med biblioteket. Ett annat mål är att skapa och konstruera. Barnen får använda sin fantasi och har tillgång till olika sorters material.

I Främmestad har förskolan egen kock som lagar all mat.

Föräldrasamverkan sker genom den dagliga kontakten, men också genom utvecklingssamtal och föräldramöten. Digitalkameran är ett användbart och mycket uppskattat redskap.

Förskolans öppettider är 06.00-18.00. 

Under läsåret är det stängt fyra dagar för planering av verksamheten. Dessa dagar infaller i januari, juni, augusti och oktober, se Läsårstider.

Avd. Fjärilen

0512-572 23

073-966 28 98

Avd. Gräshoppan


070-751 77 59

Avd. Larven

0512-572 24

073-966 28 99

Avd. Lyan


070-191 74 64 ( Bredöls skola)

Köket

0512-572 22

073-966 28 97


Adress: Förskolan Dalagården, Änghagevägen 2, 465 97  Nossebro

 

Solåker pedagogik ekonomisk förening

Pedagogisk omsorg Solåker i Essunga stationssamhälle

Verksamheten bedrivs i en hemliknande miljö på Vildvinsvägen 18 i Essunga Station och vänder sig till familjer med barn i åldrarna 1 till 12 år.

Ansökan till Solåker pedagogik gör du här på Essunga kommuns hemsida under självservice (e-tjänst). Essunga kommun vidarebefordrar sedan anmälan till Solåker pedagogik.

Solåker pedagogik ekonomisk förening drivs i enskild regi sedan 1 april 2020, det vill säga är helt fristående från kommunen.

Vid frågor och för mer information:
Telefon 070-206 8299
E-post Solaker.Pedagogik@outlook.com
Adress till Solåker pedagogik: Vildvinsvägen 18, 465 94 Nossebro

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt