Läs mer

Sammanträdesdagar för politiken

Sammanställning över sammanträdesdagar för politiken 2022 finns här. Pdf, 199.9 kB. (Pdf, 199.9 kB)

Kommunfullmäktige

Tid: 18:30

Måndag den 28 februari

Måndag den 28 mars

Måndag den 30 maj

Måndag den 20 juni

Måndag den 31 oktober

Måndag den 28 november

Måndag den 12 december

Kommunstyrelsen

Tid: 13:00

Onsdag den 9 februari

Onsdag den 9 mars

Onsdag den 11 maj

Måndag den 30 maj

Onsdag 12 oktober

Onsdag 9 november

Onsdag 23 november

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid: 13:00

Måndag den 24 januari

Måndag den 21 februari

Måndag den 21 mars

Måndag den 25 april

Måndag den 16 maj

Måndag den 26 september

Måndag den 24 oktober

Måndag den 7 november

Utbildningsnämnden

Tid: 17:00

Tisdag den 25 januari

Tisdag den 22 februari, OBS! 15:30

Tisdag den 26 april

Tisdag den 17 maj

Tisdag den 27 september

Tisdag den 25 oktober

Tisdag den 29 november

Utbildningsnämndens arbetsutskott

Tid: 08:30

Tisdag den 11 januari

Fredag den 11 februari

Fredag den 8 april

Tisdag den 3 maj

Tisdag den 13 september

Tisdag den 11 oktober

Tisdag den 15 november

Socialnämnden

Tid: 14:00

Onsdag den 26 januari

Onsdag den 23 februari

Onsdag den 27 april

Onsdag den 18 maj

Onsdag den 28 september

Onsdag den 26 oktober

Onsdag den 30 november

Socialnämndens arbetsutskott

Tid: 08:30

Onsdag den 12 januari

Onsdsag den 9 februari

Onsdag den 9 mars

Onsdag den 13 april

Onsdag den 4 maj

Onsdag den 1 juni

Onsdag den 22 juni

Onsdag den 17 augusti

Onsdag den 14 september

Onsdag den 12 oktober

Onsdag den 16 november

Onsdag den 14 december

Bygg och miljönämnden

Tid: 15:00

Torsdag den 27 januari

Torsdag den 24 februari

Torsdag den 28 april

Torsdag den 19 maj

Torsdag den 29 september

Torsdag den 27 oktober

Torsdag den 1 december

Bygg och miljönämndens beredning

Tid: 15:00

Torsdag den 13 januari

Torsdag den 8 februari

Torsdag den 14 april

Torsdag den 5 maj

Torsdag den 15 september

Torsdag den 13 oktober

Torsdag den 17 november

Budgetdialog

Måndagen den 28 februari

Torsdagen den 22 september

Revisionen

Tid: 08:30

Fredag den 28 januari

Tisdag den 22 februari

Fredag den 11 mars

Torsdag den 7 april

Tisdag den 24 maj

Fredag den 2 september

Fredag den 14 oktober

Onsdag den 14 december

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt