Läs mer

Odlingslotter

Odlingslott

Essunga kommun har ett odlingsområde med odlingslotter vid Forsgatan (Nossebro).

En odlingslott är endast avsedd för odling av blommor och grönsaker. Det är tillåtet att på lotten placera ett uthus (max 10 kvadratmeter). Tänk på att växthus kräver bygglov. Under relaterad information finns dokument med ordningsregler.

Uthyrningsregler för odlingslotter

  • Odlingslott hyrs ut för ett år i sänder.
  • Odlare har förtur att hyra nästkommande år, förutsatt att inbetalning av hyresavgift om 150 kr är oss tillhanda senast den 31 december. Faktura för nästkommande år skickas ut i början av december. Om inbetalning uteblir betraktas odlingslotten som ledig.
  • kartan Länk till annan webbplats. kan ni se vilka lotter som är lediga för uthyrning.
  • Det är endast tillåtet att hyra en odlingslott per person.
  • Det är tillåtet att dela på en lott.
  • Uppsägning av odlingslott kan göras under året men odlingslotten kan inte överföras till annan person. Uppsägning ska ske skriftligt och skickas till Essunga kommun, enheten Hållbar utveckling, 465 82 Nossebro


För- och efternamn

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt