Läs mer

Återvinningscentralen Krusegården

Återvinningsstation i Nossebro

Återvinningscentral Krusegården

Ragn-Sells AB ansvarar för driften av återvinningscentralen (ÅVC) vid Krusegården i Nossebro.

Återvinningscentralen (ÅVC) är öppen och bemannad:

  • Tisdagar mellan kl 10.00 och 18.00
  • Torsdagar mellan kl 14.00 och 18.00 
  • Första lördagen i varje månad mellan kl 09.00 och 12.00

Återvinningscentralen Krusegården är belägen i Nossebro. Följ skyltar från Krusegårdsgatan vid vårdcentralen.

På återvinningscentralen kan du som privatperson avgiftsfritt lämna sorterat;

  • Avfall med producentansvar
  • Avfall av trä, skrot, hårdplast, däck (utan fälg)
  • Kyl- och frysskåp,
  • Elektronikskrot t ex TV, datorer, lysrör, och småmaskiner 
  • Miljöfarligt avfall t ex batterier, oljor, färger och lösningsmedel

För verksamhetsutövare kan avfall lämnas mot avgift, kontakta Ragn-Sells AB för information eller annan godkänd avfallsmottagare.

Besökskort

Tidigare besökskort gäller inte efter 1 april 2022. Nu kan alla invånare som betalar renhållningsavgift fritt lämna avfall på återvinningscentralen.

Alla verksamheter/företag ska betala för sitt avfall

Verksamheter/företag kan lämna sorterat avfall under Åtevinnings-centralens öppettider. 

Fordon över 3,5 ton med sorterat avfall, hänvisas till Ragn-Sells i Vara för vägning och debitering per fraktion. Alternativt kan dessa beställa hämtning av avfall.
 
Hämtning av farligt avfall kan beställas hos Ragn-Sells eller annan godkänd avfallsmottagare. 
 
Anledningen till att företag inte lämnar kostnadsfritt är att hushållen finansierar återvinningscentralen genom taxan för sophämtning. Hushållen ska inte belastas med företagens avfallskostnad.

Invasiva arter som avfall

Vi behöver alla hjälpas åt för att bekämpa de invasiva arterna.

Om du upptäcker en invasiv växt i din trädgård är det mycket viktigt att hantera denna med försiktighet för att minska spridning. Om växten inte verkar sprida sig kan det ibland vara bättre att låta den vara än att försöka bekämpa den.

Oftast så krävs det mycket bekämpning av olika slag och ihållighet för att bli av med invasiva arter i sin trädgård.

Tar du upp en invasiv art i din trädgård ska den aldrig läggas på komposten. Lägg den i en soppåse, gärna dubbla påsar, och lägg den i brännbart. Är det mer än vad som får plats i din soptunna så kan du även lämna in säckar på återvinningscentralen. Kontakta personalen på plats innan du lämnar avfallet och meddela vad du har med dig.

Avfallet ska alltid transporteras i säckar eller ordentligt täckt släp så att ingen spridning kan ske.

Ragnsells information om mottagning och hantering av invasiva arter. Pdf, 401.8 kB.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt