Läs mer

Val till riksdag, kommun och region samt Europaparlamentet

Val till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018

Valmyndigheten ansvarar för förberedelser och genomförande av allmänna val. Länsstyrelsen och kommunens valnämnd har ansvaret på regional och lokal nivå.

Information om val

På Essunga kommuns webbplats kan du läsa mer om det som specifikt gäller i kommunen under val. Allmänna frågor om val hänvisas i möjligaste mån till Valmyndighetens webbplats www.val.se.

Valet i Essunga kommun

Essunga kommun är en valkrets och har tre valdistrikt (Nossebro, Jonslund och Bredöl). Valnämnden är ansvarig för genomförandet av allmänna val i kommunen i samarbete med ansvarig tjänsteman för val.

Förtidsröstningen startar 24 augusti. Förtidsröstning innebär att du röstar någon annanstans än i din egen vallokal. Du kan förtidsrösta i din egen kommun eller i en annan kommun. I Essunga kommun sker förtidsröstningen i biblioteket i Nossebro.

Förtidsrösten skickas tillsammans med ditt röstkort i ett fönsterkuvert till din vallokal. Adressen till vallokalen står på röstkortet som du lämnar till röstmottagaren. I vallokalen öppnar röstmottagarna fönsterkuvertet och markerar i röstlängden att du har röstat. Röstmottagarna lägger röstkortet åt sidan och valkuverten i valurnorna när röstningen har avslutats.

När vallokalerna stänger på valdagen börjar valförrättarna i valdistrikten med att räkna inlämnade röster. Först räknas riksdagsvalet, sedan kommunvalet och sist regionvalet (landstingsval). För att valförrättarna ska hinna räkna fram ett preliminärt valresultat på valkvällen räknas och rapporteras endast rösterna för de partier som förväntas ta mandat. Övriga partier som anmält sig till valet räknas i en gemensam bunt. Dessa partiers röster räknas och redovisas var för sig vid den slutliga rösträkningen hos länsstyrelsen.

Respektive valdistrikt lämnar sedan protokoll och avlämnade röster till kommunens valnämnd som granskar att distriktet har handlagt valet rätt. Därefter körs rösterna in till länsstyrelsen. Första onsdagen efter valdagen sker valnämndens preliminära rösträkning. Då räknas röster som kommit till kommunen under valdagen och därefter. Det kan till exempel vara förtidsröster från andra kommuner. Dessa räknas i kommunen och lämnas sedan in till länsstyrelsen. 

Läs mer om rösträkningen på Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt