Läs mer

Val till riksdag, kommun och region samt Europaparlamentet

Val till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018

Valmyndigheten ansvarar för förberedelser och genomförande av allmänna val. Länsstyrelsen och kommunens valnämnd har ansvaret på regional och lokal nivå.

Frågor om allmänna val hänvisas i möjligaste mån till Valmyndighetens webbplats www.val.se. Länk till annan webbplats.

Om allmänna val i Essunga kommun

Valnämnden är ansvarig för genomförandet av allmänna val i kommunen i samarbete med ansvarig tjänsteman för val. Essunga kommun består av tre valdistrikt och dessa är Nossebro, Jonslund och Bredöl.

Valnämnden beslutar bland annat om vilka lokaler som ska användas och vilka öppettider som ska gälla under förtidsröstningen. Man kan läsa mer om den demokratiska processen och om valsystemets grunder på Valmyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats.

Förtidsröstningen till Europaparlamentsvalet 2024 startar 22 maj. Länk till annan webbplats. Förtidsröstning innebär att du röstar någon annanstans än i din egen vallokal. Du kan förtidsrösta i din egen kommun eller i en annan kommun.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt