Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hjälp i hemmet

Vårdtagare och kontaktperson

För att du ska kunna bo kvar hemma, trots att du behöver stöd i din vardag, finns det möjlighet att få hjälp från kommunens hemvård. Den hjälp du kan få är individuellt anpassad. Du får stöd till sådant som du inte kan utföra själv. Stödet kan till exempel innebära personlig omvårdnad men även promenader, inköp, tvätt, städning och leverans av mat.

Omfattningen av insatser från hemvården kan variera från hjälp någon gång i månaden till flera gånger per dygn. Hemvårdens personal finns tillgänglig dygnet runt. Du får betala för din hemvård och avgiften grundar sig på hur mycket hjälp du får och på vilken inkomst du har. Se mer nedan under fliken om taxor.

Ansökan om hemvård

För att ansöka om hemvård ringer du 0512-571 22 eller skriver till Essunga kommun, Äldreomsorgen, 465 82 Nossebro. Du kan även fylla i den här blanketten och skicka in till oss.PDF (pdf, 30.9 kB)

Efter att ansökan inkommit startar skyndsamt en utredning , dock senast inom 14 dagar. En biståndsbedömare kommer hem till dig för att ni gemensamt ska diskutera och komma överens om den hjälp och det stöd du behöver. När utredningen är klar, vilket kan ta olika lång tid beroende på ärendet omfattning, får du ett beslut om vilka hemvårdsinsatser du kommer att få. Hemvårdspersonalen tar sedan kontakt med dig för att planera och utföra de sysslor du fått beviljat i ditt beslut.

Förenklad ansökan om hemvård

Förenklad ansökan om hemvård innebär ett förenklat sätt att ansöka om serviceinsatser inom hemtjänsten.

Förenklad biståndsbedömning kan sökas av alla över 80 år.

  • De insatser som kan sökas på detta sätt är städ, tvätt, inköp och promenader.
  • Den enskilde förfogar själv över sina beviljade timmar och vilka serviceinsatser som ska utföras.
  • Insatserna är maximerade till totalt 8 timmar i månaden.
  • Avgiften följer den gällande hemtjänsttaxan.

Förenklad biståndsbedömning kan ej kombineras med sedvanlig biståndsbedömning enligt kapitel 4 §1 socialtjänstlagen.

Ansökan innebär att du på blanketten kryssar i vilken hjälp du behöver. Blankett hittar du här.PDF (pdf, 30.9 kB)

Trygghetslarm

Trygghetslarm innebär att du dygnet runt kan larma via en larmknapp som du bär på armen eller runt halsen. När du trycker på knappen löses larmet ut. Då svarar någon som du kan prata med, som i sin tur kontaktar personal från hemtjänsten.

Prata med biståndsbedömaren för hemtjänsten där du bor om du behöver ett trygghetslarm.

Det pågår ett teknikskifte från analog till digital teknik i hela samhället. Detta gäller även trygghetslarm. Kommunen har bestämt att alla äldre analoga larm ska bytas till nya digitala.  Personal från hemvården tar kontakt med dig när det är dags för utbyte.

Digitala trygghetstelefoner fungerar tekniskt på ett annat sätt än de analoga. Larmtelefonen finns i en låda som placeras på lämpligt ställe i din bostad. Larmet sänder via det mobila GSM-nätet och personalen placerar larmet där bästa täckningen är. Larmet fungerar även när strömmen är borta. Till larmet hör ett mobilabonnemang som ingår i den avgift du betalar till kommunen och du betalar inget extra när du behöver använda larmet.

Kontakta larmansvarig om du vill veta mer om utbytet och vad det innebär för dig.

Ragnhild Andersson
Installatör
Telefontid måndagar 9-10  0512-571 05

Taxor inom äldre- och handikappomsorgen

Från 1 juli 2002 gäller maxtaxa inom äldre- och handikappomsorgen. Med maxtaxa menas att du inte betalar mer än en viss summa per månad för omvårdnad, hemtjänst, dagvård och kommunal hälso- och sjukvård. För år 2017 är maxtaxan 2013 kr. 

Avgiftshandläggare kan nås via växeln.

Avgifter inom äldreomsorgen 20170101PDF (pdf, 263.1 kB)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Kontakt