Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Grundskola och fritidshem

Essunga kommun har tre F-5 skolor; Bredöls skola F-5, Jonslunds skola F-5 och Nossebro skola F-5. Kommunen har en 6-9 skola som ligger i Nossebro centralort. Alla elever tillhör en skolenhet utifrån vilket upptagningsområde men bor i. Man har rätt att välja en annan skola än den man hör till. I detta fall får man själv ordna och betala skolskjuts.

I kommunen finns ingen fristående skola.

Nossebro skola och blommor

Förskoleklass

Förskoleklassen är obligatorisk för alla barn i Sverige från och med hösten 2018. Alla barn erbjuds plats i förskoleklass från och med höstterminen det år de fyller sex år. I Essunga kommun så finns förskoleklass vid våra tre F-5 skolor: Bredöls skola, Jonslunds skola och Nossebro skola. Förskoleklassen har samma läroplan som övriga grundskolan Lgr11. Barnen går fyra dagar i veckan.

Familjen kan önska att barnen ska gå vid en annan skola i kommunen än den anvisade. Det tillgodoses i mån av plats, om det inte medför betydande problem. När det gäller eventuell skolskjuts vid val av annan skola har man enligt skollagen inte rätt till skolskjuts.

Bredöls skola F-5 och fritidshem

Bredöls F-5 skola ligger alldeles intill ån Nossan. Skolan har två spår med tillhörande fritidshem.

Skolan arbetar för att alla elever skall få goda kunskaper i läroplanens ämnen men lika viktig är kunskapen om skolans värdegrund. Bredöls skola är en skola där alla känner varandra, en skola som vi tar ansvar och känner stolthet för. 

Fritidshemmet har två avdelningar, Lekan och Trossen.

Telefonnummer

Arbetslagsledare: 
Susanne Bäck Englund


072-004 41 25

Fritidshem

0701-91 74 64

Skolmåltider Bredöl:

0739-66 28 50

 

Adress till Bredöls skola:
Malma Bredöl 109
465 91  Nossebro

Jonslunds skola F-5 och fritidshem

Jonslunds skola är en F-5 skola med tillhörande fritidshem. Skolverksamheten är uppdelad i två parallella spår med åldersblandade klasser. Fritidshemmet och skolan har ett nära samarbete. I enhetens omedelbara närhet ligger en idrottsanläggning och ett friluftsbad.

Arbetslagsledare:
Barbara Johansson Berger     072-973 42 72

Fritidshem:                                070-191 74 66

Skolmåltider Jonslund:            072-973 36 80

 

Adress till Jonslunds skola:
Cypressvägen 1
465 95 Nossebro

Nossebro skola F-5 och fritidshem

Nossebro skola skolgård

På Nossebro F-5 skola går det cirka 190 barn. Vi har en personalgrupp som arbetar målinriktat för att skapa trygghet bland elever och föräldrar. Ett tätt samarbete mellan skolan och hem lägger grunden för detta förtroende.

Vår målsättning är att våra elever ska känna att de vill, att de kan och att de duger. Lusten att lära ligger i fokus.

På vår skola lägger vi stor vikt vid sociala färdigheter. Vi arbetar ständigt med värdegrunden och jobbar för närvarande med ett projekt i samarbete med Friends. Vi har en likvärdig grundsyn och utgår ifrån att alla barn på F-5, i Nossebro skola, har lika rättigheter.

På F-5 prioriterar vi arbetet med baskunskaperna inom svenska, matematik och engelska.

Nossebro skola är centralt beläget och vi har nära till skog och bad som ger möjlighet till naturupplevelser och extra simundervisning vid behov. Närhet till skolbibliotek och bra samarbete med personalen skapar goda förutsättningar för den tidiga och så viktiga läsinlärningen.

Sedan början av höstterminen 2017, arbetar vi gemensamt med skolorna i kommunen, med Utmaningsmodellen som ett utvecklingsprojekt. Projektet löper under två år och utmanar både pedagoger och elever i ett nytt sätt att tänka och förhålla sig till lärandet.


fritidshemmet i Nossebro finns två avdelningar, Norrgården och Sörgården. Barnen är indelade i grupper efter ålder. Personalen på fritidshemmet har ett nära samarbete med klasslärarna, vilket ger en helhetssyn på eleven.

Telefonnummer

Personalrum F-5:

0512-570 74

Fritidshem Sörgården (6-7 år):

0512-570 55

Fritidshem Norrgården (8-13 år):

0512-571 54

Skolmåltider Nossebro skola:

0512-570 90

 

Adress till Nossebro skola F-5:
Sturegatan 6
465 82 Nossebro

Nossebro skola 6-9

På Nossebro skola 6-9 går kommunens högstadieelever.

Telefonnummer:‌

Skolexpedition (telefonsvarare
lyssnas av kontinuerligt)

0512-570 60

Skolmåltider Nossebro skola: 

0512-570 90

Adress till Nossebro skola 6-9:
Sturegatan 6
465 82 Nossebro

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt