Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mobbning, Trygghetsteam

På kommunens grundskolor har vi som mål att förebygga och stoppa kränkande behandling och mobbning. Eleverna ska känna sig trygga i skolan. De ska också veta, att där finns vuxna att vända sig till, om det uppstår problem.

 

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Varje skola har en "Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandlng" som utvärderas varje år. I den kan du läsa hur vi på skolan konkret arbetar för att motverka kränkande behandling och hur vi hanterar de olika situationer som uppstår.


Här hittar du plan mot kränkande behandling för respektive förskola/skola.

 

Trygghetsteamets uppgifter

På varje skola finns ett trygghetsteam. På F-5 skolorna och grundsärskolan är det lärararbetslagen som fungerar som trygghetsteam, på 6-9 skolan består trygghetsteamet av representanter från lärararbetslagen. Trygghetsteamen arbetar aktivt med arbetet kring kränkande behandling och mobbning.

Var vänder man sig?

Om man känner sig utsatt för kränkningar eller blir mobbad, eller ser någon annan bli utsatt, kan man alltid vända sig till trygghetsteamen.

Självklart ska man i första hand vända sig till någon som man känner och har förtroende för, t. ex. föräldrar, kompisar, mentor eller annan personal på skolan. De kan sedan i sin tur koppla in trygghetsteamet vid behov.

Läsåret 2018/19 ingår följande personer i trygghetsteamet på 6-9 skolan:

Hèléne Karlsson

kurator

telefon: 0706-88 35 14

Carina Ivehag

ungdomscoach

telefon: 0767-64 81 50 

Katarina Persson

representant arbetslag 6

telefon: 0739-66 28 12

Lars Hammarstrand

representant arbetslag 7

telefon:  0731-51 72 81

Hanna Därnemyr

representant arbetslag 8

telefon: 0704-16 31 93

Anna-Karina O´harnisch

representant arbetslag 9

telefon: 0703-10 85 96

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt