Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Äldre

Du som är äldre kan få stöd och hjälp utifrån dina behov, så att du i första hand kan bo kvar hemma och leva ett självständigt och tryggt liv.

Äldreomsorgen är indelad i områden. Varje område har en enhetschef. Det finns äldreboende, hemvård och hemsjukvård och demensvård. Det finns två äldreboenden i Nossebro. Kerstinsås som är ett äldreboende/demensboende och Lindbacken ett demensboende. 

Boende för äldre

Essunga kommun finns ett brett utbud av boende för äldre personer.
För personer som har ett stort omvårdnadsbehov finns äldreboende samt gruppboende för personer med demenssjukdom. Därutöver finns pensionärslägenheter. I samtliga boenden finns det kompetent personal som ger omsorg och omvårdnad utifrån den enskildes behov. I personal-gruppen ingår omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och enhetschef. Vår personal arbetar utifrån vårt värdedokument som är Värdegrund PDF (pdf, 28.2 kB). Kommunfullmäktige har beslutat att personalen ska vara tobaksfri under arbetstid.

Ansökan
Ansökan om bostad i en särskild boendeform (äldreboende, gruppboende, pensionärslägenhet) görs hos en biståndshandläggare som utreder behovet av boende i samråd med den sökande eller god man.

Här finner du karta över var kommunens äldreboenden ligger.PDF (pdf, 218.4 kB)

Äldreboende
Äldreboende är en gemensam boendeform för personer med stora omvårdnadsinsatser. Den privata bostaden möbleras förutom sängen med egna möbler. Utöver den egna bostaden finns det lokaler för gemenskap och aktiviteter. Matsal och sällskapsrum finns också. Alla boende har en egen kontaktperson för att skapa kontinuitet och trygghet för de boende och anhöriga. Vid inflyttning i särskilt boende håller kontaktpersonen ett välkomstsamtal. Vid samtalet deltar också enhetschef och ansvarig sjuksköterska.

Gruppboende för personer med demenssjukdom
För personer med demenssjukdom finns särskilda gruppboenden. Dessa kan vara belägna i ett äldreboende eller utgöra en egen enhet. Här bor man i en liten grupp om 7-8 personer som får vård och omsorg utifrån den enskildes behov.

Pensionärslägenheter
På Krusegårdsgatan i Nossebro finns 16 pensionärslägenheter. Lägenheterna ligger intill Kerstinsås äldreboende.

Pensionärslägenheterna består av 2 rum och kök och i samtliga lägenheter finns det brandvarnare.

I centrala Nossebro finns det en seniorbostad bestående av 16 lägenheter med hiss. I anslutning finns också en gemensamhetslokal. Det är Essunga bostäder som hyr ut lägenheterna.

Seniorboende och trygghetsboende
I centrala Nossebro finns det en seniorbostad bestående av 16 lägenheter med hiss. 

 Där finns också trygghetsboendet Åsikten som är fint beläget vid ån Nossan. I anslutning till de båda husen finns gemensamhetslokaler.

Det är Essunga bostäder som hyr ut lägenheterna.

Biståndshandläggare, 0512-571 22

Demensvård

Demenssamordnare

Vi har också en demenssamordnare som är distriktssköterska. Hennes uppgift är att erbjuda kontinuerlig kontakt till personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Hon utgör också en viktig länk mellan primärvården, länssjukvården och kommunen.

Stöd till anhörig

I kommunen finns en anhörigkonsulent som kan erbjuda kontakt och stöd till anhöriga. Det finns möjlighet för anhöriga att delta i anhörigcirklar.

Särskilt boende/korttidsvård

Inom särskilda boendeformer finns tre enheter med inriktning mot demensvård. Demensboendet Lindbacken samt avdelningarna Gullviva och Mandelblom på äldreboendet Kerstinsås. Båda boendena ligger i Nossebro.

Det finns också möjlighet att få avlösning i hemmet för den som vårdar en person med demenssjukdom hemma. Dessutom finns möjlighet att regelbundet eller vid tillfälligt behov få korttidsboende på någon av våra avdelningar med korttidsplatser, Mandelblom eller Blå Viol.

Restaurang Kaveldunet

Lunch lagas till restaurang Kaveldunet, Lindbackens äldreboende samt till kommunens matdistribution. Matdistribution fås vid behov. Kommunens biståndshandläggare gör en bedömning om behov finns.

Alternativ rätt erbjuds måndag - fredag. På Kerstinsås finns också cafeteria och kiosk. Där kan du också köpa en del livsmedel.

Varmrätt, sallad, valfri dryck, bröd, kaffe och efterrätt kostar 80 kr. 

Pensionärer äter för 55 kr om man köper ett häfte för 550 kr med 10 stycken lunchkuponger.

Anställda av Essunga kommun, Primärvården i Nossebro, Essunga bostäder samt
apotekets personal äter för 55 kr (då ingår varmrätt, sallad, vatten/måltidsdryck).

Öppettider restaurang Kaveldunet:
Vardagar klockan 11.30-14.00.
Röda dagar och helger klockan 11.30-13.30.

Öppettider cafeterian/kiosken:
Vardagar klockan 09.30-16.00
Röda dagar och helger klockan 11.30-13.30

Vecka 48
27 november - 3 decemberPDF (pdf, 30.8 kB)

Vecka 49
4 december - 10 decemberPDF (pdf, 31.7 kB)

Vecka 50
11 december - 17 decemberPDF (pdf, 39 kB)

Vecka 51
18 december - 24 decemberPDF (pdf, 39.1 kB)


Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Kontakt