Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kulturskolan i Essunga

Kulturskolan i Essunga har undervisning i tre skolor, i Bredöls skola, Jonslunds skola och Nossebro skola för elever som går i grundskolan eller gymnasium.

Undervisningen sker mest under vanlig skoltid förutom för gymnasieelever. Om du är med i någon av våra orkestrar, övar du efter skoltid. Ensemblespel, orkesterspel eller vara medlem i en rockgrupp kostar inget extra utan ingår i anmälningsavgiften. Vi ser det som självklart att du är med i orkester eller i en rockgrupp. Kulturskolans undervisning följer grundskolans läsårstider.

Kulturskolan garanterar eleven minst 28 lektionstillfällen per läsår under förutsättning att eleven börjar vid höstterminens start. Här ingår förutom undervisning även konserter och föreställningar. Om eleven varit sjuk eller haft annan frånvaro som beror på eleven omfattas han/hon inte av garantin.

Hur anmäler man sig?
Anmälningsblanketter delas ut vid de instrumentprövningar som genomförs under vårterminen. Instrumentprövningarna annonseras i skolornas veckomeddelanden och på elevernas anslagstavlor.
De som redan nu är elever i kulturskolan får en anmälningsblankett av klassläraren i mars månad. 

Intagning
Du får ett antagningsbesked med posten senast den 30 juni.

Utökad undervisning
När du spelat ett instrument i två år kan du söka undervisning ytterligare i ett instrument.

Anmälningsblankett till Kulturskolan
Anmälningsblankett till kulturskolan finns som e-tjänst eller blankett.
Du kan också kontakta skolkontoret, telefon 0512-571 13, så får du en anmälningsblankett.

Kulturskolans inriktning och mål

Kulturskolans inriktning är att

 • ge en allsidig musikundervisning anpassad till elevernas utveckling vad gäller instrumentval, studietakt, uppgifter m m
 • bredda elevens musikintresse 
 • uppmuntra eleven att fortsätta sitt musicerande i bygdens musikföreningar och musikgrupper
 • förbereda begåvade elever för högre musikstudier
 • samarbeta med grundskolan i olika aktiviteter
 • ha kontakt med musiken närstående konstområden
 • låta eleven ha ett stort inflytande över sin repertoar

 Kulturskolans mål är att

 • lära eleven spela efter noter/gehör
 • alla som vill spela i kulturskolan har möjlighet till detta så snart som möjligt (maximalt ett års väntan)
 • eleven ges möjlighet att uppträda med sitt instrument inför publik
 • eleven/gruppen självständigt kan planera och genomföra ett uppträdande
 • ge möjlighet för elever i åldern 9-12 år att sjunga i kör
 • att samarbeta med grundskolan i samband med projekt, temaveckor, drama m m
 • ge elev, som önskar söka till musikgymnasieum, förberedande musikteoriundervisning
 • anordna ensembleläger/dag varje läsår

 

Orkestrar och grupper

Att spela i orkester eller grupp är minst lika viktigt som den övriga undervisningen i musikskolan. Av praktiska och schematekniska skäl ligger dessa övningar på eftermiddagstid.

Spelandet i orkester eller grupp kan ge hela musicerandet en ny dimension. Dels så kan det i många fall vara kraftfullt när man är flera och dels kanske man även kommer i kontakt med musik man i vanliga fall inte lyssnar så ofta på och provar musikstilar man aldrig tidigare tyckt vara intressanta.

Varje instrumentlärare organiserar och övar i mindre grupper så snart elevernas musikaliska mognad tillåter.

I början av varje läsår ordnas ett tredagars orkester/gruppläger med stöd av Kulturskolans Föräldraförening.

Orkestrarna och grupperna framträder också vid morgonsamlingar, föräldramöten, spelar för kommunfullmäktige, besöker serviceinrättningar med mera. Musikresor och utbyte med andra orter organiseras i möjligast mån.

Utbud, regler och avgifter

Läs här vad Kulturskolan erbjuder, läsåret 2018/19.PDF (pdf, 1.1 MB)


Regler för hyra av instrument

Från och med årskurs 1 får eleven välja:

 • fiol, altfiol och cello. Start i stråkklass från årskurs 1. Instrument kan i mån av tillgång hyras.

Från och med årskurs 2 får eleven välja nedanstående. Instrument kan i mån av tillgång hyras.

 • tvärflöjt
 • klarinett
 • saxofon
 • trumpet
 • tuba
 • horn
 • trombon

 Från och med årskurs 3 får eleven välja nedanstående: Instrument är inte möjligt att hyra.

 • piano
 • gitarr/elgitarr
 • elbas
 • trummor

Sång
För dig som gillar att sjunga. Sjung i grupp eller solo. Från årskurs 6.

Teater
Vi sätter upp pjäser och teaterstycken. Jobbar i grupp med stärkande övningar, fantasi och kreativitet, lek och improvisation i ett lustfyllt lärande. Från årskurs 4

Bild & Form
Bild- och formverkstad är för dig som gillar att teckna, måla och skulptera.
Vi skapar i olika material och tekniker. Från årskurs 3.

Dataspelsmusik
Vi ljud- och musiksätter dataspel. Från årskurs 4.

Rytmmix
Sång, dans och rytmikövningar för dig i årskurs 1-3.

Avgifter

Avgifter i kulturskolan betalas terminsvis. Debitering sker i september och februari. Familjer med två barn eller flera i musikskolan, som deltar i ämnen med avgift, erhåller 25 % rabatt på totala elevavgiften. Rabatten gäller inte körsång och instrumenthyra.
Vid intagning under pågående termin kontaktas målsman och avgiften debiteras så snart eleven påbörjat undervisningen (hel terminsavgift).

Läs mer om avgifter i kulturskolan under styrande dokument.

Personal, höstterminen 2018

Kulturskolans personal höstterminen 2018

Kontaktuppgifter till Kulturskolan

Adress:
Marknadsgatan
465 30  Nossebro

Telefonnummer till musiksalen, 0512-572 06

Rigmor Persson, Kultur- och bibliotekschef
Telefon: 0512-570 45, 070-688 34 48

Johanna Wängberg, fiol, piano, cello
Telefon: 070-244 12 79

Håkan Torpenberg, gitarr, elgitarr, slagverk, rockband, dataspelsmusik, bas
Telefon: 070-765 31 00

Marie Frii, klarinett, saxofon, gitarr, tvärflöjt, ensemble
Telefon: 070-624 05 86

Stefan Rahkonen, trumpet, trombon, ensemble
Telefon: 070-594 49 36

Kicki Granholm, Bild & Form
Telefon: 070-676 73 81

Maria Alfredsson, assistent
Telefon: 0512-571 13

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt