Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sjukvård och tandvård

Varje kommun skall enligt hälso- och sjukvårdslagen erbjuda en god hälso- och sjukvård inom sitt ansvarsområde.

Kommunal hälso- och sjukvård vänder sig till kommuninvånare som:

  • bor i särskilda boendeform eller vistas på korttidsplats 
  • bor i bostad med särskild service enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)
  • vistas i dagverksamhet, daglig verksamhet
  • har behov av hemsjukvård

Vem utför kommunal hälso- och sjukvård?

Hälso- och sjukvårdsinsatser som omvårdnad, behandling, rehabilitering och hjälpmedelsutprovning kan utföras av sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller sjukgymnaster/fysioterapeuter.

Västra Götalandsregionen ansvarar för läkarinsatser. Närhälsan i Nossebro (Vårdcentralen) ligger på Ängsgatan 2 vid Kerstinsås äldreboende.

Om du har kommunal hemsjukvård eller bor i särskild boendeform kontaktar du kommunens rehabenhet för bedömning av insats, hjälpmedel, träning eller bostadsanpassning

Samordnad vårdplanering (SVPL)

Samverkan mellan kommun, primärvård och länssjukvård finns reglerat i flera lagar och författningar.

För att patienter som vårdats på sjukhus skall få ett gott omhändertagande samt god och säker vård efter sjukhusvistelsen regleras samarbetet mellan sjukhus, primärvård och kommun i en gemensam rutin. Denna gemensamma vårdplanering sker sedan 2009 i KLARA SVPL.

Information om den gemensamma rutinen finns på vårdsamverkans hemsida.

www.vardsamverkanskaraborg.selänk till annan webbplats

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Kontakt