Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Officiell anslagstavla

Detta är från och med 1 januari 2018 Essunga kommuns officiella anslagstavla. Det finns även en fysisk anslagstavla i kommunkontorets reception i Nossebro. Här finns också information om justerade protokoll och kommunfullmäktiges kallelser.

Den som vill överklaga något av besluten från ett visst möte måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Läs mer här om hur du överklagar.

Aktuella anslag och kungörelser

Länsstyrelsen kungör slutlig rösträkning

Slutlig rösträkning av de allmänna valen kommer att påbörjas måndagen den 10 september 2018 klockan 8.00 och beräknas vara avslutad under kvällen den 20 september 2018. Sammanräkningen sker i Nova Arena, Innovatumområdet, Nohabgatan i Trollhättan. Valen kommer att räknas i ordningen val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. Telefon till rösträkningslokalen: 010-224 55 45. För mer information se www.lansstyrelsen.se/vastragotaland.

Kungörelse kommunfullmäktige sammanträder 19 november 2018

Nossebroskolans aula kl. 18:30.
Allmänheten är alltid välkommen att närvara!


Läs föredragningslistan härPDF (pdf, 155.3 kB)

 


Justerat protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 22 oktober 2018

Protokollet är justerat och anslås under perioden 26 oktober till 19 november 2018.

Protokollet förvaras på kommunkontoret

 

Läs protokollet härPDF (pdf, 4.3 MB)

 


Justerat protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 31 oktober 2018‌

Protokollet är justerat och anslås under perioden 5 november till 28 november 2018.

Protokollet förvaras på kommunkontoret.

Läs protokollet härPDF (pdf, 5.3 MB)

 


Justerat protokoll från socialnämndens sammanträde 6 november 2018‌

Protokollet är justerat och anslås under perioden 14 november till 10 december 2018.

Protokollet förvaras på kommunkontoret.

Läs protokollet härPDF (pdf, 3.9 MB)

 

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt