Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Årets Essungabo

Allmänheten får nominera vilka de tycker ska föräras utmärkelsen "Årets Essungabo". De inkomna förslagen bearbetas av en jury som sedan utser pristagaren.

Juryn 2016 utgjordes av:
Carina Gustafsson, Sparbanken Nossebro Bo Cerdier, f.d. kommunchef Essunga kommun, Lovisa Carlsson, Svenska Kyrkan, Essunga pastorat samt Pernilla Nilsson, kommunutvecklare Essunga kommun
Pristagaren uppmärksammades i samband med nyårsfirande vid Nossebrobadet. ”Årets Essungabo” får förutom äran, en specialframtagen skål, diplom och blommor. Vinnaren behöver inte ha gjort den bästa insatsen utan en insats.

Juryns motivering Årets Essungabo 2016

 • De kriterier vi har haft att förhålla oss till sedan starten på denna tradition 2007 är följande:
 • På ett eller annan sätt gjort kommunen uppmärksammad på ett positivt sätt och satt kommunen på kartan
 • Genom lång och trogen tjänst utvecklat kommunen
 • Är skriven i eller har annan anknytning till kommunen
 • Visat civilkurage i samband med en speciell händelse
 • Genom sin insats räddat livet på eller stärkt livskvaliteten för en medmänniska.
 • Den FIF-iga person vi 2016 vill uppmärksamma är skriven i Essunga kommun, och har så varit ”i alla tider”.
 • Personen har i hög utsträckning satt vår kommun på kartan, och på flera sätt möjliggjort en positiv befolkningsutveckling.
 • En eldsjäl som lägger ner ett ofattbart stort ideellt arbete för sin bygd, får saker genomförda och entusiasmerar andra att bidra till ortens utveckling. Hjärtat brinner extra för en mindre del av Essunga kommun, men detta engagemang blir till nytta för en mycket större region.
 • Efter ett lokalt stormöte om ”centralortsutveckling” 2012 har bl.a. dessa, av ”folket” önskade, delprojekt genomförts;
 • Kommunalt vatten och avlopp för ca 90 hushåll
 • Boendemöjligheter i form av hyreslägenheter i radhus och villor
 • En ny ”mejeripark
 • En ny mack
 • …. samt det som stod högst på prioriteringslistan: en ny förskola, invigd i år! Från ungefär tio barn och nedläggningshot till i dagsläget ca 40 glada barn, fördelade på två avdelningar
 • Vi är dessutom övertygade att vår person vill fortsätta arbetet med att beta av den lista som tagits fram i sann lokaldemokratisk anda
 • Att han dessutom genom sitt företag skapat ca 60 arbetstillfällen i vår kommun är bara en bonus i sammanhanget, men det gör att han också uppmärksammats som en av de ”stora” Skaraborgarna.
 • Annat han i större eller mindre utsträckning ligger bakom är festplatsen Krumbo, idrottsplats och klubblokal samt att en nedlagd lanthandel blivit en levande mötesplats.
 • Årets väl förtjänta Essungabo – den tionde i raden – finner vi nästan alltid i Fåglum.
 • Välkommen fram att ta emot din utmärkelse Hasse Haraldsson!

  -----------------------------------------------------------------------------------------------

Tidigare års utnämningar:

2016 - Hasse Haraldsson (se motivering ovan)

2015 - Inger Johansson; Årets Essungabo 2015 personifierar engagemang! Andra människors välbefinnande och att det går bra för hembygden är alltid viktigare än den egna personen. Viljestyrkan och givmildheten har under många år märkts inom bland annat Röda Korset, Hembygdsföreningen, Lions, Svenska kyrkans internationella arbete med Lutherhjälpen och nästan 50 års anställning på kommunen. Under årets akuta flyktingsituation har hennes insatser varit absolut avgörande. När vi säger ”rivjärn”, ”järnlady”och ”kommandora” så är det i ordens mest positiva betydelse

2014 - Linnèa Ericson; Årets Essungabo har visat stor rådighet i en akut situation. Genom att vid rätt tillfälle använda sig av skolkunskaper om vad man gör vid en olyckshändelse, har framtiden för en hel familj påverkats. Den klart yngsta pristagaren någonsin – och vi är stolta över att hon är vår egen och Årets Essungabo.

2013 - Börje Andersson; Årets Essungabo är genuint bussig, ställer alltid upp och detta i kombination med en glimt i ögat. Att bevaka och vara uppmärksam på vad som händer ingår i den dagliga verksamheten men det görs även med stort privat engagemang. Intresset är äkta och dessutom mångårigt. Inget får missas vad gäller olika aktiviteter i kommunen!

2012 - Göran Smith; Genom ditt mångåriga och stora engagemang kring Nossebro Musikkår, Essungabygdens Lucia och alla övriga uppdrag, där många i bygden lärt känna dig, är du en värdig mottagare till utmärkelsen Årets Essungabo 2012.

2011 - Lennart Ljungsberg; han har genom sitt gedigna engagemang lyckats få till stånd en konstgräsplan i Nossebro. Alla fem idrottsföreningarna i kommunen har enats kring denna satsning, vilket i sig varit ett spännande projekt.

2010 - Monica Galle; för sitt engagemang i Retroprojektet; allt arbete hon har lagt ner i bl a retrolägenheten Andra Våningen och att marknadsföra Nossebro som en retroort.

2009 - Ulla och Åke Aghamn; för deras roll i filmen om Krokstorps Lanthandel gjort kommunen vida känd som en trivsam, mysig och häftig kommun att bo och verka i.

2008 - Ulf Stiernstrand; en av initiativtagarna till Nattpatrullen. Den frivilliga nattpatrullen stör den kriminella verksamheten och gör det obekvämt att ostört röra sig i vår kommun nattetid. Polisen ser Nattpatrullen som ett viktigt komplement.

2007 - Rune "Läkka" Johansson; var den första, som fick detta pris; han var aktiv i bland annat Nossebro Hembygdsförening, NSF-scouterna, guidade samt var en stor kulturpersonlighet.


Senast uppdaterad 2016-11-04 av Christina Jonsson

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Kontakt