Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Elevhälsoteamet

I elevhälsoteamet arbetar skolsköterskor, skolkurator, elevcoacher och specialpedagoger. Vi köper tjänst som skolläkare och psykolog.

Elevhälsoteamet arbetar förebyggande och samarbetar med barn- och ungdomspsykiatrin, barnavårdscentralen, socialtjänsten, barnhabiliteringen, primärvården och tandvården.

Kontaktuppgifter

Kajsa Olsson
Skolsköterska
0512-570 86
070-948 65 25
E-post till Kajsa Olsson

Kamilla Ehn
Skolsköterska
0512-570 86
073-966 28 53
E-post till Kamilla Ehn

Héléne Karlsson
Skolkurator
0706-88 35 14
E-post till Héléne Karlsson

Marie Carlsson, tjänstledig
Elevcoach F-5 skolorna
073-966 28 23
E-post till Marie Carlsson

Carina Ivehag
Ungdomscoach, Nossebro skola 6-9
076-764 81 50
E-post till Carina Ivehag

Annette Grufvisare
Specialpedagog, Bredöls skola F-5
073-461 80 74
E-post till Annette Grufvisare

Anita Viktorsson
Specialpedagog, Jonslunds skola F-5
0512-461 20
E-post till Anita Viktorsson

Ragnhild Källmén
Specialpedagog, Nossebro skola F-5
073-966 28 30
E-post till Ragnhild Källmén

Lena Roberg Löfgren
Specialpedagog, Nossebro skola F-5
073-966 28 34
E-post till Lena Roberg Löfgren

Britt-Marie Nilsson
Specialpedagog, Nossebro skola 6-9
073-461 25 95
E-post till Britt-Marie Nilsson

Christina Nilsson
Specialpedagog, Nossebro skola 6-9
073-419 48 22
E-post till Christina Nilsson

Cecilia Nordström
Specialpedagog, Förskola
0512-570 27
E-post till Cecilia Nordström

Mottagningstider

Skolsköterskor: Kajsa Olsson och Kamilla Ehn
Skolläkare, tidsbeställning hos skolsköterskan, telefon 0512-570 86

Nossebro skola, telefon 0512-570 86
Måndag till torsdag kl 10.00 - 12.00 Kajsa Olsson, skolsköterska
Fredag kl 10 - 12.00 Kamilla Ehn, skolsköterska

Bredöls skola, telefon 073-966 28 53
Tisdag kl 08.30 - 11.30 Kamilla Ehn, skolsköterska

Jonslunds skola, telefon 073-966 28 53
Måndag kl 8.20 - 11.30 Kamilla Ehn, skolsköterska

Hälsokontroller

 6-åringar

 • Mottagande av elever från BHV mellan BVC-sköterska och skolsköterska
 • Upprättande av elevhälsovårdsjournal
 • Inhämta ifyllda hälsodeklarationer från hemmet med uppgift om bland annat födoämnesallergi vid skolstarten
 • Hälsosamtal med elev och förälder
 • Längd, vikt, synskärpeundersökning, hörselundersökning
 • Genomgång av vaccinationsstatus samt göra eventuell komplettering
 • Skolläkare vid behov 
 • Uppföljning av elever med särskilda behov, medicinska handikapp, kroniska sjukdomar samt övriga kontroller 

 År 1

 • Uppföljning av elever med särskilda behov, medicinska handikapp, kroniska sjukdomar samt övriga kontrollelever
 • Skolläkare vid behov
 • Föräldrar kontaktas vid behov

 År 2

 • Längd och vikt
 • Uppföljning av elever med särskilda behov, medicinska handikapp, kroniska sjukdomar samt övriga kontrollelever
 • Föräldrar kontaktas vid behov
 • Skolläkare vid behov
 • Vaccination MPR (mässling, påssjuka, röda hund)

 År 3

 • Uppföljning av elever med särskilda behov, medicinska handikapp, kroniska sjukdomar samt övriga kontrollelever
 • Föräldrar kontaktas vid behov
 • Skolläkare vid behov

 År 4

 • Inhämta förnyad hälsodeklaration från föräldrarna om bland annat födoämnesallergi
 • Längd, vikt och scoliosscreening
 • Hälsosamtal och diskussion om frågor som är relevanta för elevens egen upplevelse av hälsa
 • Uppföljning av elever med särskilda behov, medicinska handikapp, kroniska sjukdomar samt övriga kontrollelever
 • Föräldrar kontaktas vid behov
 • Skolläkare vid behov

 År 5

 • Uppföljning av elever med särskilda behov, medicinska handikapp, kroniska sjukdomar samt övriga kontrollelever
 • För flickor: förbereda, genomföra och följa upp Gardasilvaccination (livmoderhalscancer) x 2
 • Föräldrar kontaktas vid behov
 • Skolläkare vid behov  

År 6

 • Uppföljning av elever med särskilda behov, medicinska handikapp, kroniska sjukdomar samt övriga kontrollelever
 • Föräldrar kontaktas vid behov
 • Skolläkare vid behov

 År 7

 • Scoliosscreening Längd, vikt
 • Hälsosamtal
 • Uppföljning av elever med särskilda behov, medicinska handikapp, kroniska sjukdomar samt övriga kontrollelever
 • Komplettering av vaccinationsprogram
 • Föräldrar kontaktas vid behov
 • Skolläkare vid behov  

 År 8

 • Uppföljning av elever med särskilda behov, medicinska handikapp, kroniska sjukdomar samt övriga kontrollelever
 • Föräldrar kontaktas vid behov
 • Skolläkare vid behov
 • Förbereda, genomföra och följa upp vaccination diTeki Booster (difteri, stelkramp, kikhosta) 
 • Förbereda, genomföra och följa upp MPR-vaccination

 År 9  

 • Vid behov medicinsk syo, ev ny tid till skolläkaren
 • Föräldrar kontaktas vid behov
 • Skolläkare vid behov
 • Avsluta SHV journal från grundskolan och överlämna till gymnasieskolan

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt