Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Elevhälsoteamet

I elevhälsoteamet arbetar skolsköterskor, skolkurator, elevcoacher och specialpedagoger. Vi köper tjänst som skolläkare och psykolog.

Elevhälsoteamet arbetar förebyggande och samarbetar med barn- och ungdomspsykiatrin, barnavårdscentralen, socialtjänsten, barnhabiliteringen, primärvården och tandvården.

Kontaktuppgifter

Maritha Därnemyr
Skolsköterska
0512-570 86
E-post till Maritha Därnemyr

Kamilla Ehn
Skolsköterska
0512-570 86
E-post till Kamilla Ehn

Héléne Karlsson
Skolkurator
0706-88 35 14
E-post till Héléne Karlsson

Marie Carlsson, tjänstledig
Elevcoach F-5 skolorna

Jenny Hult
Elevcoach F-5 skolorna
073-966 28 23
E-post till Jenny Hult

Carina Ivehag
Elevcoach 6-9
076-764 81 50
E-post till Carina Ivehag

Annette Grufvisare
Specialpedagog
073-461 80 74
E-post till Annette Grufvisare

Anita Viktorsson
Specialpedagog
0512-461 20
E-post till Anita Viktorsson

Britt-Marie Nilsson
Specialpedagog
073-461 25 95
E-post till Britt-Marie Nilsson

Christina Nilsson
Specialpedagog
073-461 80 77
E-post till Christina Nilsson

Margaretha Peterson
Specialpedagog, Förskola
070-688 35 40
E-post till Margaretha Peterson

Mottagningstider

Skolsköterskor: Maritha Därnemyr och Kamilla Ehn
Skolläkare, tidsbeställning hos skolsköterskan, telefon 0512-570 86

Nossebro skola, telefon 0512-570 86
Måndag till torsdag kl 10.00 - 12.00 Maritha Därnemyr, skolsköterska
Fredag kl 10 - 12.00 Kamilla Ehn, skolsköterska

Bredöls skola, telefon 073-966 28 53
Tisdag kl 08.30 - 11.30 Kamilla Ehn, skolsköterska

Jonslunds skola, telefon 0512-461 20
Måndag kl 8.20 - 10.30 Kamilla Ehn, skolsköterska

Hälsokontroller

 6-åringar

 • Mottagande av elever från BHV mellan BVC-sköterska och skolsköterska
 • Upprättande av elevhälsovårdsjournal
 • Inhämta ifyllda hälsodeklarationer från hemmet med uppgift om bland annat födoämnesallergi vid skolstarten
 • Hälsosamtal med elev och förälder
 • Längd, vikt, synskärpeundersökning, hörselundersökning
 • Genomgång av vaccinationsstatus samt göra eventuell komplettering
 • Skolläkare vid behov 
 • Uppföljning av elever med särskilda behov, medicinska handikapp, kroniska sjukdomar samt övriga kontroller 

 År 1

 • Uppföljning av elever med särskilda behov, medicinska handikapp, kroniska sjukdomar samt övriga kontrollelever
 • Skolläkare vid behov
 • Föräldrar kontaktas vid behov

 År 2

 • Längd och vikt
 • Uppföljning av elever med särskilda behov, medicinska handikapp, kroniska sjukdomar samt övriga kontrollelever
 • Föräldrar kontaktas vid behov
 • Skolläkare vid behov
 • Vaccination MPR (mässling, påssjuka, röda hund) födda 2002 och senare 
  (start 2010)

 År 3

 • Uppföljning av elever med särskilda behov, medicinska handikapp, kroniska sjukdomar samt övriga kontrollelever
 • Föräldrar kontaktas vid behov
 • Skolläkare vid behov

 År 4

 • Inhämta förnyad hälsodeklaration från föräldrarna om bland annat födoämnesallergi
 • Längd, vikt, scoliosscreening och synskärpeundersökning
 • Hälsosamtal och diskussion om frågor som är relevanta för elevens egen upplevelse av hälsa
 • Uppföljning av elever med särskilda behov, medicinska handikapp, kroniska sjukdomar samt övriga kontrollelever
 • Föräldrar kontaktas vid behov
 • Skolläkare vid behov

 År 5

 • Uppföljning av elever med särskilda behov, medicinska handikapp, kroniska sjukdomar samt övriga kontrollelever
 • För flickor: förbereda, genomföra och följa upp Gardasilvaccination (livmoderhalscancer) x 3
 • Föräldrar kontaktas vid behov
 • Skolläkare vid behov  

År 6

 • Förbereda, genomföra och följa upp MPR-vaccination
  Födda 2001 och tidigare - 13
 • Uppföljning av elever med särskilda behov, medicinska handikapp, kroniska sjukdomar samt övriga kontrollelever
 • Föräldrar kontaktas vid behov
 • Skolläkare vid behov

 År 7

 • Scoliosscreening Längd, vikt
 • Hälsosamtal
 • Uppföljning av elever med särskilda behov, medicinska handikapp, kroniska sjukdomar samt övriga kontrollelever
 • Komplettering av vaccinationsprogram
 • Föräldrar kontaktas vid behov
 • Skolläkare vid behov  

 År 8

 • Uppföljning av elever med särskilda behov, medicinska handikapp, kroniska sjukdomar samt övriga kontrollelever
 • Föräldrar kontaktas vid behov
 • Skolläkare vid behov
 • Förbereda, genomföra och följa upp vaccination tetravac (difteri, stelkramp, kikhosta, polio)
  Födda 2002 och senare  

 År 9  

 • Vid behov medicinsk syo, ev ny tid till skolläkaren
 • Föräldrar kontaktas vid behov
 • Skolläkare vid behov
 • Avsluta SHV journal från grundskolan och överlämna till gymnasieskolan

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Kontakt