Läs mer

Agenda 2030 på agendan

Vad innebär hållbar utveckling för Essunga kommun?

Kommundirektör Cecilia Trolin tar emot en symbolisk stafettpinne som Helena Jönsson från Glokala Sverige räcker över.

- Det här är en dag som vi sett fram emot länge och vi är så glada över att få dela den med er!, sa kommundirektör Cecilia Trolin, när hon inledde utbildningseftermiddagen om Agenda 2030 för förtroendevalda och en antal tjänstepersoner onsdagen den 18 januari.

- Inför varje mandatperiod väljer kommunfullmäktige ett antal övergripande mål och ett av dem som vi arbetar utefter just nu är: Essunga kommun ska bidra till en attraktiv och hållbar livsmiljö. Detta har kommunen fångat upp i den verksamhetsplan Pdf, 695.1 kB. som identifierar vad vi ska arbeta med 2023-2025 som ett av de största fokusområdena.

Deltagare på utbildning i Agenda 2030

Kommunen är sedan ett år tillbaka medlem i Glokala Sverige Länk till annan webbplats., ett kommunikations- och utbildningsprojekt med syfte att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 riktat mot kommuner och regioner. Helena Jönsson, utbildningsansvarig, höll i onsdagens föreläsningspass med tillhörande workshoppar. Deltagarna gavs flera tillfällen att diskutera och reflektera kring Essunga pågående hållbarhetsarbete.

- Det är roligt att se vilket engagemang som finns hos era förtroendevalda och det har varit glädjande att ta del av viljan att arbeta med hållbarhetsperspektivet, säger Helena efter dagens gruppdiskussioner.

Agenda 2030 och de globala målen

Vad är då Agenda 2030 Länk till annan webbplats. och hur berör den vår kommun? Agenda 2030 är den största handlingsplanen som någonsin antagits och samtliga 193 av FN:s medlemsländer har skrivit under på den. Globala målen Länk till annan webbplats. och delmålen omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Detta har utmynnat i 17 mål som i sin tur förtydligats i 169 delmål.

- Med hjälp av Agenda 2030 och de globala målen vill man skapa hållbar utveckling. Det betyder att vi måste leva på ett sätt idag som gör att generationer som kommer ska kunna ha samma möjligheter som vi. Kommuner och regioner är helt avgörande för att målen ska nås och det är hos er som arbetet ska verkställas.

Bilden visar en presentationsbild med texten Agenda 2030 en del av kärnan i all verksamhet, inte ett projekt eller sidospår, inte extra: ordinarie, alla påverkar, alla bidrar

Nu kommer arbetet med den hållbara utvecklingen att fortsatta i Essunga kommun och en strategi för detta håller på att tas fram. Syftet är att den ska genomsyra alla verksamheter och leda oss i en hållbar riktning.

- Vi har en projektgrupp med representanter från de olika sektorerna och en stor del av projektet innebär att sprida mer kunskap om de globala målen Länk till annan webbplats., säger Malin Särnhult, projektledare. Vi ser ju att vi redan idag gör ett gott arbete i riktning mot en hållbar utveckling i kommunen, exempelvis genom öka det närodlade och ekologiska i skolmaten. Man kanske inte heller tänker på att jämställdhet Länk till annan webbplats. är ett hållbarhetsmål och där betydelsen av att uppmärksamma våld mot kvinnor är en hållbarhetsfråga och en del av arbetet med Agenda 2030. Här gör Essunga kommun också betydelsefulla insatser, exempelvis genom den årliga kampanjen En vecka fri från våld. Vi måste också se till var det kan finnas utmaningar för oss och se hur vi kan arbeta vidare med det.

För att följa arbetet med det hållbara perspektivet i Essunga kommun kan man läsa mer här och vill man veta mer om de globala målen kan man läsa mer på Globala målen.  Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt