Läs mer

Arbetsmarknadsenheten

Interiör från Arbetsmarknadsenhetens lokaler i Nossebro

Arbetsmarknadsenhetens mål och syfte är att ge personer, som inte kommit in eller förlorat kontakten med arbetslivet, meningsfullt arbete, praktik eller utbildning samt erbjuda stöd som ger möjlighet till inträde på arbetsmarknaden. Verksamheten är uppdelad i olika insatser och sker både enskilt och i grupp. På vårt AME-center på Järnvägsgatan 17 i Nossebro har vi följande:

Servicegruppen, Fixartjänst, Kök och restaurangavdelning, Monteringsavdelning, Snickeri, Städ secondhandbutik Retropol.

Verksamheten bedrivs i nära samarbete med andra berörda parter, t.ex. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt övriga enheter inom vår egen förvaltning men även med föreningar, företag m.m.

AME erbjuder sina samarbetspartners

 • Coachning och vägledning
 • Arbetsförmågebedömning
 • Praktikplatser och åtgärdsanställningar
 • Rehabilitering och arbetsträning.

För att komma till oss inom arbetsmarknadsenheten krävs en remiss från försäkringskassan, arbetsförmedling eller från kommunens myndighetsavdelning eller från dig själv.

Remissen hittar du här

Remissen tas emot av vår arbetsmarknadssekreterare som sedan tar kontakt med dig.

Tillsammans med dig och ansvarig remittent görs en kartläggning där dina mål, behov och resurser leder till en handlingsplan, denna följs upp och förändras efter behov. Exempel på aktiviteter som en handlingsplan kan innehålla är, vägledning, gruppaktivitet, arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetsträning, praktik, anställning med stöd m.m. vår enhet är med under hela processen.

 

Servicegruppen

 • Servicegruppen arbetar främst med olika uppdrag inom kommunens egna förvaltningar och bostadsbolag. Tex gräsklippning, trädgårdsarbete, transporter, skötsel av kommunens bilar m.m.
 • Servicegruppen är även utförare av kommunens ”fixartjänst som erbjuds till personer över 67år med ett biståndsbeslut samt alla över 75 år.

Fixartjänster

Servicetjänster utan behovsprövning så kallade fixartjänster

Enligt 2 kap. 7§ Lag ( 2009:47) om vissa kommunala befogenheter kan kommunen erbjuda servicetjänster avsedda att förebygga skador, olycksfall eller ohälsa för personer över 67 år. I Essunga kommun kallas detta fixartjänster. Fixartjänst är gratis men du får själv betala eventuella kostnader för material. Personen som kommer hem till dig och fixar är anställd inom kommunen. Du behöver inte ha hemtjänst för att beställa fixartjänster. Du beställer fixartjänst på telefon 0512-572 50,  mellan 08.00 och 12.00

Du kan bland annat få hjälp att:

 • Byta batterier, glödlampor, proppar
 • Hämta enstaka saker från vind eller källare
 • Montera brandvarnare och andra saker som sitter högt
 • Hämta/lägga upp saker i höga skåp
 • Lägga halkskydd under mattor för att minska risken för fallolyckor
 • Fästa lösa sladdar som du kan snubbla på
 • I enstaka fall sätta upp tavlor, rullgardiner och ta ner/hänga upp gardiner

Kök och restaurang

 Deltagarna inom kök och restaurang ordnar med frukost och lunch till självkostnadspris till övriga deltagare inom AME. Härifrån kan även kommunanställda beställa fika till sammanträden, möten m.m. där även transport ingår.

Coachning/vägledning

Denna ser ut på olika sätt beroende på vad just du är i behov av.

Vi erbjuder stöd genom arbetsmarknadssekreteraren- kan tex vara att komma i kontakt med skola, studie och yrkesvägledare eller för att ordna en extern plats för arbetsträning.

Har du insats i vårt AME hus så har varje individ en ansvarig arbetsledare. Denna ansvarar för din handlingsplan och att vägleda och stötta dig mot de mål du har

Vi har även mentorer inom vår enhet- Detta är en form av personligt stöd som ibland kan vara det första steget eller ett komplement till andra insatser för att komma närmare någon form av sysselsättning. Tillsammans med mentorn jobbar ni utifrån en metod som kallas 7:20 Arbetssättet fokuserar på styrkor, resurser och möjligheter och sätter individen i centrum. Tillsammans med din personliga mentor skapar ni en planering för din väg framåt mot egen försörjning.

Grundupplägget är i fyra steg för att du i din egen takt ska kunna närma dig arbetsmarknaden och tiden i varje steg är individuellt anpassat. Mentorn finns med hela vägen.

Steg 1 är relationsskapande insatser med mentorn för att skapa en strukturerad vardag och hitta vart vi startar resan tillsammans och hur den ska se ut.

Steg 2 är en mindre gruppverksamhet två halvdagar i veckan under 12 veckor där du får lära känna dig själv ett varv inåt (kopplat till självbild och självkänsla) och ett varv utåt (kopplat till de kontakter och resurser du har omkring dig).

Steg 3 ökas tiden på ytterligare och kan innehålla prova på studier, arbetsförmågebedömning, arbetsträning, praktik eller liknande.

Steg 4 har du nått ditt mål arbete eller studier på hel eller deltid beroende på dina förutsättningar. Mentorn finns kvar ytterligen en tid för att säkerställa ett hållbart resultat.

Montering

 Här arbetar man med montering av främst elmaterial. Men även annat förekommer beroende på vilka jobb som kommer in.

Postservice

Hämtar dagligen kommunens inkommande post på morgonen. Posten hämtas på Ica för att levereras till kommunkontoret. Även den interna posten lämnas och levereras till de olika avdelningarna.  

Secondhand butik Retropol

 I vår butik Retropol erbjuds goda möjligheter till arbetsträning inom en rad olika arbetsområden, såsom försäljning, kundkontakt, administration, logistik och distribution.

Vårt syfte är i första hand inte vinstdrivande, utan att skapa meningsfulla uppgifter till våra deltagare och anställda.

Därför kan våra öppettider variera över tid.

Just nu är våra öppettider:

Mån: stängt

Tis: 10:30-14:30

Ons:10:30-14:30

Tors: 10:30-14:30

Fre: stängt

Vi tar gärna emot sådant som du har tröttnat på så länge det är helt och rent, inlämning sker endast under nedanstående tider och vi vill att ni tar kontakt med någon när ni lämnar så vi vet att vi har varor att ta hand om:

Mån-.tors 8-15:30

Fre 8- 12

Följ gärna Retropols facebook sida @retropolessunga

Snickeriet

 Arbetsgruppen utför snickeriarbete åt kommunen och tillverkar diverse produkter till exempel trälådor för försäljning. Men även målning, lasering och lackning utförs här.

Städet

 Deltagarna här utför städ och tvätt dels i våra egna lokaler men även i andra kommunala lokaler.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt