Läs mer

Flertal lediga odlingslotter på Forsgatan

Odlingslotterna finns utmärkta på webbkarta för enkel översyn

Johan och Ann-Charlotte Burman arbetar i en av våra odlingslotter.

Det finns flera lediga odlingslotter på Forsgatans odlingsområde och vill man veta vad som finns ledigt kan man enkelt se detta på en webbkarta, som du hittar här Länk till annan webbplats..

- Nu finns det ordning- och odlingsregler framtagna och kontrakt är skrivna med odlare, säger Didem Aksakal, mark- och exploateringsingenjör. Vi vill gärna slå ett slag för att det finns fler platser att hyra för den som är odlingsintresserad och man kan läsa mer om reglerna nedan och om hur man kan anmäla sitt intresse.

Om odlingslotterna

En odlingslott är endast avsedd för odling av blommor och grönsaker. Det är tillåtet att på lotten placera ett uthus (max 10 kvadratmeter). Tänk på att växthus kräver bygglov. Under relaterad information finns dokument med ordningsregler.

Uthyrningsregler för odlingslotter

  • Odlingslott hyrs ut för ett år i sänder.
  • Odlare har förtur att hyra nästkommande år, förutsatt att inbetalning av hyresavgift om 150 kr är oss tillhanda senast den 31 december. Faktura för nästkommande år skickas ut i början av december. Om inbetalning uteblir betraktas odlingslotten som ledig.
  • kartan Länk till annan webbplats. kan ni se vilka lotter som är lediga för uthyrning.
  • Det är endast tillåtet att hyra en odlingslott per person.
  • Det är tillåtet att dela på en lott.
  • Uppsägning av odlingslott kan göras under året men odlingslotten kan inte överföras till annan person. Uppsägning ska ske skriftligt och skickas till Essunga kommun, enheten Hållbar utveckling, 465 82 Nossebro


För- och efternamn

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!