Läs mer

En vecka fri från våld och Orange Day uppmärksammas på nytt

20 – 26 november färgas orange för att belysa våld mot kvinnor

- Vi som arbetar med våld i nära relation i Essunga kommun, ser vikten av att belysa den här problematiken även i år och därför uppmärksammas detta på nytt i vår kommun, säger Annette Andreasson och Ingela Hall, båda familjepedagoger som arbetar på sociala resursenheten i Nossebro.

- I år samarbetar vi också med Folkhälsorådet i Essunga kommun, Svenska kyrkan och deltar i Samordningsförbundet Skaraborgs kampanj En vecka fri från våld för att nå ut i fler kanaler och verksamheter. Samordningsförbundet har till exempel tagit fram material för att skapa dialog på olika platser; både på arbetsplatser och i organisationer i syfte att främja lokala aktiviteter. I materialet betonas vad man som medmänniska kan göra om man misstänker att någon far illa. Via samverkan i Skaraborg erbjuds också invånare i Essunga att ta del av en öppen digital föreläsning om våld i nära relationer med Linn Moser Hällen Pdf, 385.1 kB., socionom, handledare och författare specialiserad på våld.

Orange Day, den 25 november Länk till annan webbplats. uppmanar FN hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor. En av tre kvinnor i världen utsätts för våld under sin livstid och detta sker oftast innanför hemmets väggar och av en partner eller nära anhörig. Dagen instiftades av FN:s generalförsamling 1999 och över hela världen lyses byggnader upp i orange för att manifestera mot våldet.

För att uppmärksamma kommunens invånare om vecka fri från våld kommer det bland annat att flaggas med orange flaggor på flaggstänger i Nossebro tätort under hela veckan. Essunga pastorat kommer också att belysa kyrkan i Nossebro med orange ljus för att manifestera Vecka fri från våld och Daglig verksamhet tillverkar i skrivande stund orange broscher i form av ett hjärta som kommer att bäras av personal inom olika verksamheter.

- Vi satsar även på informationskampanjer i sociala medier och på våra webbplatser för att kunna nå ut så många som möjligt och biblioteket kommer att ha en utställning med litteratur inom ämnet. Informationen riktar sig både till den som är utsatt med även till förövare och till medmänniskor och om hur alla kan medverka till att förhindra våld mot kvinnor.

Är du utsatt? Känner du någon som kan vara utsatt?

  • Socialtjänsten Essunga kommun 0512-570 00
  • Socialjour (kvällar och helger) 0500-49 74 21, 0500-49 74 22
  • Polisen - Vid akut fara - ring alltid 112
  • Kvinnofridslinjen.se 020-50 50 50
  • Chatta med Tjejjouren www.tjejjourenvast.se

Läs mer om det stöd som finns på den här sidan.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt