Läs mer

Jubileumsmarknad och veteranmarknad den 26 augusti

För 120 år sedan såg Nossebro marknad dagens ljus för första gången!

Den svartvita bilden visar Nossebro längs Storgatan runt sekelskiftet 1900. Många människor går mitt i gatan.

Lördagen den 26 augusti slår vi på stora trumman då det blir jubileumsmarknad ihop med ALMV:s veteranmarknad. Nossebro marknad startade nämligen den 26 augusti 1903 och nu fylls på nytt hela
marknaden med fina fynd från både förr och nu!

- Vi väntar oss många knallar och besökare den 26 augusti och det blir ett stort område i centrala Nossebro som kommer att fyllas med marknadsförsäljning. Tänk att vi har haft denna månadsmarknad i hela 120 år! Det är ju helt otroligt, säger Pernilla Nilsson, marknadsansvarig kommunutvecklare.

Veteranmarknaden startar kl. 7 och jubileumsmarknaden kl. 10. Marknaderna pågår till kl. 15.

Här kan du se vilka ytor som kommer att användas till ALMV:s veteranmarknad respektive till Nossebro marknads knallar. Pdf, 1.3 MB.

Onsdagen den 30 augusti är det återigen dags för traditionell månadsmarknad och denna gång med tema Energi & återbruk! Då pågår marknaden som vanligt kl. 8-13.

Nossebro marknads historia

Ur En dokumentation inom projektet Retro Nossebro återfinns följande text om marknadens historia.

VGJ (Västergötland - Göteborgs Järnvägar). Nossebro station år 1905, med persontåg mot Göteborg.

VGJ (Västergötland - Göteborgs Järnvägar). Nossebro station år 1905, med persontåg mot Göteborg.

"Den första marknaden, eller torgmötesdag som den då kallades, ägde rum onsdagen den 26 augusti 1903. Den hade föranletts av flera ansökningar från Essunga kommun hos Kunglig Majestäts befallningshavare. Redan i december 1899 ansökte man att få anordna torgmötesdagar den sista helgfria onsdagen i varje månad. Ett av motiven var att Essunga kommun hade investerat pengar genom att köpa in sig i järnvägen, Västergötlands - Göteborgs Järnväg som invigdes i Nossebro år 1900. Genom torgmötesdagarna skulle kommunen kunna kompenseras för sin investering. Ytterligare ett motiv var att större delen av Essungas sockenbor hade över två mil till närmsta månadsmarknad. Försäljning av kreatur var omfattande vid den här tidens marknader och man ansåg att den långa vägen tröttade ut djuren och de blev därmed svåra att sälja vidare till slakt.

Nossebro Nya Bok och pappershandel längs Storgatan i Nossebro

Nossebro Nya Bok och pappershandel längs Storgatan i Nossebro

Länsman hade svårt att se att det var motiverat med en marknad i Nossebro. Det som låg Nossebro i fatet var att trakten kring Nossebro inte hade det bästa ryktet. Det hade inte förbättrats efter järnvägens tillkomst. Han ansåg att många skulle ta sig till Nossebro för att göra sig en glad dag, det vill säga berusa sig och att det då krävdes noggrann polisuppsikt. Ansökan avslogs.

Men Essungaborna gav sig inte. På kommunalstämman nästan exakt två år senare, i december 1901 väcktes frågan igen. Den behandlades i samtliga socknar under det kommande året och exakt ett år senare beslöt man att återigen ansöka om tillstånd. Denna gång gick det vägen och den första torgmötesdagen blev den 26 augusti 1903. Kommunalnämnden anslog två kr per dag för att kunna anställa lämplig person för att biträda socknens fjärdingsman i händelse av bråk.

Men Nossebro Marknad var inte först i trakterna kring Nossebro. Samma år som den första gick av stapeln i Nossebro var den sista i Genneved. Genneved, i dag Gendalen, ligger längs vägen mellan Nossebro och Sollebrunn. Namnet Genneved ersattes 1900 av Gendalen i samband med att järnvägen blev klar för att inte förväxlas med Gennevad i Halland. I Genneved hade man haft marknad sedan 1787. Under åren 1886-1903 dock i förminskad form. Den hölls två gånger per år, i början på april och i början på september. Totalt var det 38 stånd och hur många stånd man fick berodde på ens mantal. 1 stånd per 1/8 mantal. Hela byn fylldes under marknadsdagarna. Vid nästan varje marknad fick kronolänsman instämma någon till tinget i Sollebrunn. Mot den bakgrunden avrådde länsman att man skulle få anordna marknad i Nossebro när man ansökte första gången 1899.

Nossebro station på 1940-1950-talet

Nossebro station på 1940-1950-talet

I Nossebro hölls de första marknaderna på den nuvarande banktomten. Tivolidelen ställdes upp på bangården. Eftersom marknaden i stort bestod av försäljning av kreatur bestod publiken av bönder i rejäla stövlar. Barn som var med på marknaden kunde ha med sig en 50-öring. Den räckte till 1 liter lingon à 10 öre hem till mamma, inträde på cirkusen som kostar 25 öre. För resten kunde man köpa goda marknadskarameller. Eller också kunde man köpa sig ett lyckobrev av en positivspelare, vars väldresserade lilla fågel överlämnade brevet elegant till kunderna. Senare flyttades marknaden till sin nuvarande plats, i Nossebros norra delar kring skolan.

Hästmarknaden på våren och oktobermarknaden var två stora folkfester. I oktober hade tjänstefolket en vecka ledigt och kunde därmed delta under marknadsdagen.

Storgatan i Nossebro en marknadsdag

Under 1940-talet började marknaden gå neråt. Andra världskriget påverkade naturligtvis. Kreaturshandeln blev centraliserad till slaktföreningen, vilket medförde att djuren inte längre fanns med på marknaderna. På 1950-talet hotades marknaden av nedläggning eftersom kunderna började svika. Kommunen ville likvidera marknaden. Det var ortsbornas begäran om nåd som fick kommunen att ändra sig och låta marknaden leva vidare."

Marknaden lever alltså kvar än in i våra dagar och det är fortfarande ett mycket populärt utflyktsmål, som lockar tusentals besökare till kommunens centralort. Grattis Nossebro marknad, säger vi på din fantastiska högtidsdag! Ja, må du leva i flera hundrade år!

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt