Läs mer

Eldningsförbudet hävt

Nu upphävs eldningsförbudet i en rad kommuner, så även här i Essunga.

Räddningstjänsten har gått igenom underlag för brandrisk i skog och mark samt väderprognos för de kommande dygnen och bedömer att det inte längre är motiverat med ett eldningsförbud.

Tänk på att det är du som tänder en eld som är ansvarig för elden och dess konsekvenser. Vid eldning eller grillning är du ansvarig för att det sker på ett säkert sätt.

  • Ta reda på brandrisken där du ska elda eller grilla,
  • var på en lämplig plats med tillräckligt avstånd till brännbart material,
  • ha tillgång till tillräcklig släckutrustning,
  • beakta rådande väderförutsättningar,
  • lämna inte elden eller grillen obevakad,
  • släck eller bevaka elden eller grillen när du är klar tills den är kall och har slocknat.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!