Läs mer

Över rikssnittet – fler nöjda företagare: "Omtag har fått effekt"

Vi placerar oss långt över snittet när resultatet för Svensk Näringslivs rankning presenteras. Kommunen får starkare betyg än på länge.

Morten Sörö, Peter Andréasson, Pernilla Nilsson, Cecilia Trolin och Daniel Andersson.


Det senaste resultatet i Svenskt Näringslivs företagsranking visar på ett bättre resultat för Essunga kommun. Vi hamnar på en snittsiffra på närmare 4, jämfört med rikssnittet på 3,46. Det visar Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimatet i landets 290 kommuner. Årets siffror är ett rejält lyft för Essunga kommun jämfört med fjolårets, där man fick ett snitt på 3,58. Visserligen även då högre resultat än resultatet i riket i stort, men ändå ett tapp jämfört med föregående år. Därför känns vändningen uppåt extra positiv enligt kommundirektör Cecilia Trolin.

– Det är roligt att företagarna verkar känna av och uppskatta det arbete som vi lägger ner för att möta deras behov och utveckla vårt näringslivsarbete. Vi har fantastiska och drivna företagare här i kommunen som vi är väldigt stolta över och vi ser verkligen fram emot vårt fortsatta arbete tillsammans.

"Omtag har lett till resultat"

Essunga kommun har gjort ett rejält omtag när det gäller just företagsfrågorna det senaste året. Bland annat har man satsat på besök ute på lokala företag från tjänstemän och politiker. Kommunen har även fokuserat på andra forum för samverkan med företagarna och har nu senast, i samarbete med företagarföreningen, arbetat fram en näringslivstrategi.

– Det är bra att företagarföreningen varit delaktiga i arbetet med att arbeta fram den nya näringslivsstrategin: Det är inget som kommunen kan göra själva utan det krävs att vi samverkar och samarbetar, konstaterar kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Daniel Andersson (M).

– Jag tror att det arbete som redan genomförts bidragit till det bättre resultatet i rankningen och det är både viktigt och kul att det ser bättre ut. För det är naturligtvis viktigt att våra företag trivs här i Essunga kommun och får vi ett resultat som visar det känns så klart bra, säger samhällsbyggnads- och näringslivschef Morten Sörö.

Trygga och informerade

Svenskt Näringslivs enkät mäter resultatet från lokala företags enkätsvar på frågor som gäller allt från kommunens attityder till myndighetsutövning. Essunga kommun höjer sig rejält när det gäller bland annat service och bemötande: Där ger företagarna som svarat kommunen det näst högsta betyget någonsin på frågan: 4,12, vilket är ett rejält lyft jämfört med fjolårets 3,12. Resultatet är även mycket högre än rikssnittet. Det område som i enkäten kallas ”förutsättningar för företagande” och avser tåg- och vägnät, kompetensförsörjning och bredband får dock sämre resultat än snittet, samtidigt som kommunen klarar sig bättre när det gäller frågor om brottslighet: företagarna känner sig trygga i Essunga kommun. Även området som rör kommunens information till företagare får ett höjt och ett gott betyg, långt över rikssnittet.

– Det är trevligt att näringslivet känner av de aktiviteter som vi gör. Målet är att vi ska ha så goda kontakter som möjligt med företagarna. Om näringslivet upplever att vi stödjer dem så är jag nöjd, säger kommunstyrelsens andre vice ordförande, oppositionsråd Peter Andréasson (S).

"Kul att det går åt rätt håll"

Trots att nöjdheten hos företagarna i Essunga kommun höjts rejält enligt enkätsvaren och ligger en bra bit över snittet så ger man sig inte i Essunga kommun, utan man vill mer. Ett gott företagsklimat är något som kommunen ser som ett prioriterat område, enligt de av fullmäktige nyligen antagna målen för kommunen. I Essunga kommun finns dessutom många företagare: enligt statistik driver var femte kommuninvånare eget. Och att företagarna är betydelsefulla råder det ingen tvekan om konstaterar Daniel Andersson.

– Företagen är ju oerhört viktiga för hela kommunens utveckling. Går det inte bra för företagen så får vi inga skatteintäkter och då blir det svårt att driva vår kommunala verksamhet. Det är kul att det nu går åt rätt håll för oss i rankningen och att det arbete och omtag vi gjort med näringslivsarbetet ser ut att ge resultat, med fler nöjda företagare.

Vilken placering Essunga kommun får i årets rankning presenterar Svenskt Näringsliv först i september. Även om kommunen enligt de siffror som nu offentliggjorts alltså hamnar långt över snittet så fortsätter det lokala arbetet med att lyfta företagen och möta deras behov.

– Nu hoppas vi att årets många aktiviteter, så som vårt 40-års jubileum under helgen, som både är tänkt att gynna företagare, besökare och invånare, ska bidra till att fler upptäcker vår kommun. Landsbygden har en fantastisk potential, säger kommunutvecklare Pernilla Nilsson.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!