Läs mer

Sinnesrum ska främja elevernas utveckling

Eleverna på anpassad grundskola i Nossebro kommer att få ett Sinnesrum, som ska främja deras mående och utveckling.

En värdefull satsning. Så beskriver Anna Benedetto som är rektor för den anpassade grund- och gymnasieskolan i Nossebro det nya Sinnesrummet.

En värdefull satsning. Så beskriver Anna Benedetto som är rektor för den anpassade grund- och gymnasieskolan i Nossebro det nya Sinnesrummet.


I den anpassade grund- och gymnasieskolan i Nossebro går sex elever. Den senaste tiden har ett särskilt Sinnesrum färdigställs på skolan.

– Det här erbjuder en värdefull möjlighet för eleverna att komma ner i varv och ladda om. Det är naturligtvis viktigt för alla att kunna göra det, och särskilt viktigt är det för elever som har särskilda behov. Därför känns det oerhört bra att vi kunnat genomföra det här, säger Anna Benedetto som är rektor för den anpassade grund- och gymnasieskolan i Nossebro.

Material och sensoriska föremål som väcker och stimulerar olika sinnen finns i lokalen. Väggarna har målats mörka och en ny mörk matta har lagts in, belysningen har även förändrats för att bidra till elevernas välmående. Sinnesrum är en väletablerad, forskningsbaserad del av arbetet med att bidra till utvecklingen hos personer med funktionsvariationer.

– Tanken är att vårt Sinnesrum ska kunna hjälpa eleverna att bibehålla energin och koncentrationen under skoldagen. Personalen har som vanligt varit väldigt engagerade och haft mycket värdefulla och kunniga idéer på hur vi kan underlätta och förbättra för eleverna. Nu längtar vi efter att få se barnen och ungdomarnas reaktioner, säger Anna Benedetto.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!