Läs mer

Hävda restriktioner inom vård och omsorg

Smittskydd har tagit bort krav på skyddsutrustning

- Äntligen!, säger Agneta Andersson, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Essunga kommun. Smittskydd Västra Götaland kom idag tisdag den 7 juni med nyheten att de helt har släppt kravet på skyddsutrustning i den kommunala vården. Det betyder i klartext att det inte längre behövs någon skyddsutrustning när vårdpersonalen jobbar. Dock kvarstår rutiner och regler gällande skyddsutrustning vid misstanke om smitta eller konstaterad covidsmitta. Skyddsutrustning gäller också vid magsjuka och säsongsinfluensa.

Gällande besök av anhöriga där ingen smitta finns (gäller covid, magsjuka och säsongsinfluensa) finns det inte heller några restriktioner längre. Men vi fortsätter att uppmuntra till att man kan vara ute om många kommer samtidigt på besök.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt